Foto: Shutterstock

Partiledarna: ”Så vill vi förbättra förlossningsvården”

Vad tänker ni kring utmaningarna i förlossningsvården? Och vad vill ni konkret göra? Det har vi på mama frågat alla partiledare inför valet 2022. Och nu är det upp till oss väljare att avgöra vilken väg som är bäst för födande kvinnor.

Annie Lööf (Centerpartiet): ”Vi vill se en jämlik förlossningsvård i hela landet”

Annie Lööf har två döttrar, Ester, 7 och och Saga, 2,5 år. ”Båda mina förlossningar var svåra och Saga föddes i vecka 28, vilket innebar många komplikationer, operationer och en lång tid i sjukhussängen för mig och min dotter. Idag mår alla i familjen bra och med facit i hand blev jag på vissa sätt starkare av den upplevelsen. Jag tar inte något i livet för givet och är så enormt stolt och tacksam över både livet, familjen och den fantastiska vårdpersonal vi har i Sverige.” Foto: Privat

Vad tänker ni i Centerparitet kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Det är inte rimligt att en gravid kvinna ska behöva känna oro för att inte komma fram till BB i tid för att det är för långt att åka, eller att hon inte får en plats när hon kommit fram. Vi har varit drivande i att det nu kommit på plats nationella riktlinjer för en jämlik förlossningsvård i hela landet, oavsett om man bor i Arvika eller på Östermalm. 

– Vi vill se en barnmorska per födande kvinna. Centerpartiet arbetar för en närvarande förlossningsvård och sammanhållen vårdkedja i hela landet. Här kan till exempel barnmorskeledda kliniker stötta upp större sjukhus för att öka tätheten och tryggheten. Vi tror att många kvinnor ser fördelar med att föda på en mindre klinik och att det kan ge barnmorskor en mindre stressad arbetssituation. För en bättre förlossningsvård krävs fler utbildade barnmorskor som också stannar kvar i yrket, med bättre arbetsvillkor. Vi har lagt förslag på hur vi ska få fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i hela landet.

– Att kvinnor ska kunna ha kontakt med en och samma barnmorska före, under och efter förlossningen tror vi också är viktigt. Vi vill också se tydligare uppföljning för att få hjälp med förlossningsskador. Idag lider många kvinnor i flera år efter graviditet och förlossning. Det är helt oacceptabelt att kvinnor inte får tillräcklig hjälp att åtgärda förlossningsskador som ibland hänger med hela livet och hindrar deras möjlighet till exempelvis träning eller ett fungerande sexliv.  

Annie Lööf

Ålder: 39.

Familj: Man och två barn.

Bor: Nacka.

Bakgrund: Annie Lööf är uppvuxen på en gård i Maramö, Småland. Hon spelade fotboll i IFK Värnamo tills hon var 20 år, hon har en juristexamen från Lunds universitet och är partiledare för Centerpartiet sedan 2011.

Nooshi Dadgostar (Vänsterpartiet): ”Vi vill att vårdpersonalen ska ha sänkt arbetstid med bibehållen lön”

Nooshi Dadgostar har en dotter och säger såhär om sin politik: ”Vänsterpartiet är partiet för mammor och barn. Det var en av anledningarna till att jag blev vänsterpartist. Lönerna behöver höjas och arbetsvillkoren förbättras på kvinnodominerade arbetsplatser.” Foto: TT/Privat

Vad tänker ni i Vänsterpartiet kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Vi vill satsa mer pengar på förlossningsvården. Jag minns själv hur viktigt det var att kunna känna sig trygg under graviditeten och sen förlossningen. Jag är väldigt tacksam över all hjälp stöd jag fick då. Det behövs fler barnmorskor och annan vårdpersonal för en rimligare arbetsbelastning. Vi vill ha sänkt arbetstid med bibehållen lön och bättre arbetsmiljö. Då hinner man med återhämtning. Det ska alltid vara en barnmorska per förlossning. 

Nooshi Dadgostar

Ålder: 36

Familj: Sambo och dotter

Bor: Stockholm

Bakgrund: Från Göteborg. Bodde länge i Botkyrka och var aktiv i kommunpolitiken. Tog över efter Jonas Sjöstedt som ledare av V hösten 2020.

 

Ebba Busch (Kristdemokraterna): ”Vi vill att sjukvården blir statens ansvar”

”Min familj består av mina två barn, Birger, 7, och Elise 5, och boxerhunden Bella som är 8 år. Oavsett hur en familj ser ut – så är det en absolut hjärtefråga för mig personligen och för mitt parti, att stärka föräldraskapet. Att öka familjers handlingsutrymme så att de får mer tid för barnen och stärka deras ekonomi”, säger Ebba Busch. Foto: Kristdemokraterna

Vad tänker ni i Kristdemokraterna kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Det gör mig förtvivlad att kvinnor som har ett av samhällets absolut viktigaste jobb är så pressade att de säger upp sig. Kristdemokraterna vill hitta långsiktiga lösningar och ge Sverige en förlossningsvård att lita på, både för den som arbetar i den och för den som ska föda barn.

– Bristerna finns sannerligen inte hos personalen. Bristerna finns i systemet. Staten betalar ut stora pengar till regionerna, regionerna lägger själva stora medel på förlossningsvården. Men lyckade projekt sprids inte, i varje fall inte till alla 21 regioner. Idéer finns, men inte kraften att genomföra dem. Sverige har ett omodernt och fragmentiserat sjukvårdssystem. Det fyller 160 år nästa år. Regionerna kan göra mer för att lindra krisen. Men de kommer inte kunna lösa den. Vi vill lägga ned regionerna och se till att sjukvården blir statens ansvar, på samma sätt som i våra grannländer. 

Vi har även andra åtgärder, som vi vill arbeta med parallellt med vårdreformen. 

– Fasta barmorsketeam genom hela vårdkedjan är en mycket viktig åtgärd. Det lindrar stress, skapar trygghet och förebygger förlossningsskador. Principen ska vara: en födande – en barnmorska. 

– Bemanningen måste ha bättre marginaler, så att vården klarar av topparna som vi vet uppstår vid olika tider på året. Och naturligtvis se till att barnmorskor kan få ordentlig sammanhängande ledighet. 

– När det är dags för förlossning vill vi införa en BB-garanti. Alla nyförlösta kvinnor ska ha möjligheten att stanna på BB i minst två dygn. Då blir det också lättare att upptäcka skador, psykisk ohälsa eller amningssvårigheter.  

– Eftervården måste också förbättras. I en del fall görs inte någon uppföljning överhuvudtaget, vissa vet inte vart de ska vända sig med sina frågor och andra upplever att de inte får några svar när de väl frågar. KD vill ge mödravården ett särskilt ansvar att följa upp kvinnans hälsa en till två veckor efter förlossningen. 

Ebba-Elisabeth Busch

Ålder: 35.

Familj: Barnen Birger, 7, och Elise, 5.

Bor: På landet utanför Uppsala.

Bakgrund: Tidigare kommunalråd i Uppsala med ansvar för äldrefrågor och fasadmålare.

 

Ulf Kristersson (Moderaterna): ”Vi vill stärka uppföljning och vård efter förlossningen”

Ulf Kristerssons familj består av hustrun Birgitta, döttrarna Ellen, Signe och Siri, hunden Winston och katten, Cayenne. På frågan om vad han hoppas på för framtid för sina barn svarar han: ”Att vi så snabbt som möjligt lyckas ställa om till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle, och att vi blir världsledande på elektrifiering. Och så vill jag att de ska kunna leva och röra sig fritt, utan att känna rädsla och otrygghet. Trygghet har blivit vår tids frihetsfråga för många unga tjejer.” Foto: Privat

Vad tänker ni i Moderaterna kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Målet om en barnmorska, eller ett och samma team med barnmorskor, per födande är viktigt. Sen vet jag att många kvinnor upplever att vården inte finns där vid komplikationer och skador efter en förlossning. Det blir extra dåligt eftersom tiden efter förlossning är jobbig för många kvinnor, med exempelvis trötthet och ibland med nedstämdhet. 

– För många går all energi åt till att lära känna det lilla nyfödda barnet och kraften finns helt enkelt inte för att ta nya vårdkontakter i primärvården, vilket ju inte är så konstigt. Men det leder till att kvinnor lider i det tysta och inte får hjälp. Mitt parti vill därför att förlossningsvården ska stärkas också vad gäller uppföljning och vård efter förlossningen. Målet ska vara att födande kvinnor får ha samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård.

Ulf Kristersson

Ålder: 58 år

Familj: Hustru Birgitta, döttrarna Siri, Signe och Ellen, och så hunden Winston och katten Cayenne.

Bor: i Strängnäs

Bakgrund: Lång politisk erfarenhet med särskilt fokus på sociala frågor, i såväl kommunpolitiken som i Alliansregeringen.

 

Magdalena Andersson (Socialdemokraterna): ”De som bär upp välfärden ska ha fler kolleger och bättre arbetsvillkor”

Statsminister Magdalena Andersson har sin man Richard och en son och en dotter som är 21 respektive 23 år gamla. ”Jag vet att när det går bra för Sveriges barnfamiljer, då går det bra för Sverige. När föräldrar har ekonomisk trygghet och våra barn går i bra skolor så mår vårt land bättre. En viktig fråga för att göra skillnad för mammor är att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, så att fler mammor har bra jobb med schysta villkor.” Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

 

 Vad tänker ni i Socialdemokraterna kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Att få ett barn och ta ett nytt litet liv in i världen är något av det största man kan vara med om som människa. Det är orimligt att många kvinnor ska behöva oroa sig för förlossningsvården. Jag är stolt över att Sverige har världens kanske bästa läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor. Men personalen i förlossningsvården har ofta för dåliga villkor och för få kolleger. Den borgerliga marknadsstyrningen av vården leder helt fel.

– Jag vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården. Politiker på alla nivåer behöver göra mer, inte minst regionerna som är ansvariga för sjukvården i Sverige. I grunden handlar det om att de som bär upp välfärden ska ha fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Alla mammor och blivande mammor i Sverige ska känna sig trygga och veta att de får den vård de behöver vid sin förlossning. Det ska gälla oavsett bostadsort och storlek på plånboken.

Magdalena Andersson

Ålder: 55.

Familj: Maken Richard Friberg och två barn, 21 och 23 år gamla.

Bor: Sagerska huset och i Nacka.

Bakgrund: Nationalekonom och politiker som sedan den 30 november 2021 är Sveriges Statsminister.

 

Johan Pehrson (Liberalerna): ”Samarbetet mellan mödravård, förlossning och BVC måste öka”

Johan Pehrson har fyra egna barn. Såhär säger han som sin politik: ”Liberalerna vill alltid värna välfärden. Grunden för en stabil finansiering av välfärden är att alla arbetar och att det finns goda förutsättningar för små och medelstora företag att anställa. Det är så vi får in resurser som kan investeras i välfärden, så vi har en fungerande skola, sjukvård och rättsväsende. En sak vi satsar mindre på är höjda bidrag som gör det mindre lönsamt att arbeta. Sverige behöver både en bättre välfärd och en tydligare arbetslinje. Det hänger ihop!” Foto: Privat

 Vad tänker ni i Liberalerna kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Förlossningsvården måste bli bättre, punkt slut. Både den födande kvinnan och barnet som kommer till världen måste vara trygga, få den hjälp och det stöd de behöver, och få ta den tid de behöver. Att den som är orolig för sin förlossning ska kunna ha ett team med barnmorskor som följer en genom hela graviditeten är ett bra liberalt initiativ i Stockholm som sprider sig i landet. Men för att det ska bli möjligt behöver förlossningsvården fler barnmorskor, färre förlossningsskador och en betydligt bättre eftervård. Samarbetet mellan mödravård, förlossning och BVC måste öka. Dessutom behöver den nyblivna familjen mer stöd i hemmet, både med fler familjecentraler och hembesök.

Johan Pehrson

Ålder: 54 år

Familj: Fyra egna barn och kärleken/särbon Marie som har två barn.

Bor: Örebro.

Bakgrund: Ur och skur-liberal med uppdrag i riksdagen sedan 1998 med uppehåll för att driva företag 2015-2018.

 

Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna): ”Vi vill satsa på specialutrustade ambulanser”

Jimmie Åkesson har en son och en katt. Såhär säger han om sin politik: ”Betydande medel kan tillföras välfärden genom att lägga om inriktningen för internationellt bistånd, arbetsmarknads- och integrationspolitik och klimat samt minska medel till EU. Tillgången till bidrag och välfärd måste också i högre utsträckning villkoras med medborgarskap och en aktiv strävan att bidra till det svenska samhället.” Foto: Privat

Vad tänker ni i Sverigedemokraterna kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Situationen inom förlossningsvården i Sverige har försämrats under de senaste två mandatperioderna, och det är brist på barnmorskor i princip hela landet. Vad vi primärt vill se är att regionerna har de resurser som behövs för att kunna bemanna avdelningarna dels för att stärka arbetsmiljön men också för att kunna säkerställa trygga förlossningar. Genom att få till en bra arbetsmiljö får vi också tillbaks barnmorskorna till förlossningsvården. Det är det mest akuta i nuläget. 

– Vidare vill vi att tillgängligheten stärks för de som har långa avstånd till närmsta förlossning genom specialutrustade ambulanser och möjlighet för de kvinnor som har långt till vården att de ges möjlighet att stanna på sjukhuset.  Över tid vill vi öka antal utbildningsplatser för barnmorskor. Vi har också som mål att ha minst en barnmorska per förlossning och två vid själva födseln, som enligt studier visar att förlossningsskadorna då minskar markant.

Jimmie Åkesson

Ålder: 43.
Familj: Ett barn och en katt.
Bor: Sölvesborg.
Bakgrund: År 2005 valdes Jimmie till partiordförande för SD.

 

Märta Stenevi (Miljöpartiet): ”Förbättrade arbetsvillkor ska göra vårdyrket mer attraktivt”

”Jag har tre egna barn, 10, 14 och 16 år gamla, och två bonusbarn som är 9 och 14 år. Sambo, stor släkt, många kusiner och en katt. Varannan vecka är vi sju personer, med enorma tvätthögar, saxofonkonserter och fotbollsträningar, och varannan vecka är vi två vuxna. Helt klart ett kontrastfyllt liv”, säger Märta Stenevi. För sin barns framtid hoppas hon: ”Att de får ta över en fredligare och grönare värld. Jag hoppas att de ska växa upp i ett samhälle där alla räknas, inte som nu när rasism och fördomar brer ut sig och dödar så många barns framtidstro. Jag önskar dem ett inkluderande, hållbart samhälle som tar vara på varje unges potential att bli en stark vuxen.”

 

Vad tänker ni i Miljöpartiet kring utmaningarna i förlossningsvården?
– Det har väldigt mycket med arbetsförhållanden att göra. Det är alldeles för hårt tryck och hög stressnivå just nu och många barnmorskor funderar på att byta yrke även om de egentligen vill fortsätta och ser yrket som ett av de allra mest meningsfulla man kan ha. Vi vill att det ska bli en barnmorska per födande kvinna, det skulle öka kvaliteten för alla parter och dessutom minska risker. Att känna sig trygg och att det ska finnas ett lugn är A och O för att förlossningen ska bli så fin som möjligt, och vi måste göra allt för att se till att den kan bli det. 

– Miljöpartiet har nyligen gått ut med att vi vill införa ett statsbidrag på 40 miljarder för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Pengarna ska gå till nyanställningar, det vill säga fler kolleger, och möjliggöra höjda löner. Det hoppas vi ska göra både hälso och sjukvården, vården och omsorgen mer attraktiv – att fler ska söka sig dit, färre vilja sluta och kolleger som lämnat ska vilja komma tillbaka. 

 

Märta Stenevi 

Ålder: 46

Familj: Sambo, tre barn, två bonusbarn, en katt

Bor: Malmö och Stockholm

Bakgrund: Fram till 2014 olika chefsjobb inom bok- och förlagsbransch, därefter regionråd och statsråd och senast jämställdhetsminister.

 

———————————————————————————————

LÄS OCKSÅ: ”Så vill vi förbättra skolan” – partiledarnas lösningar