Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Finns det några nackdelar med att dela på föräldraledigheten? Så här svarar forskarna vi har intervjuat.

Nackdelar med att dela föräldraledigheten

Forskare har hjälpt oss att lista 44 saker som händer när båda föräldrarna är föräldralediga. Vi undrade: Finns det inga nackdelar? Här är forskarnas svar.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Finns det inga nackdelar med att dela på föräldraledigheten?

Malin Bergström, barnpsykolog och docent vid Karolinska institutet och Stockholms universitet:

– Nej. Förr trodde man att pappor kunde störa banden mellan mamma och barn men så är det inte, vet man nu. Barn kan ha anknytningsrelationer till flera.

Anna-Lena Almqvist

Anna-Lena Almqvist, docent och lektor i socialt arbete vid Mälardalens högskola:

– Jo, när män tar mer ansvar för barn och hem känner även de av stressen av dubbelarbete. Det finns också kvinnor som vill ha all föräldraledighet själva. De tycker förstås att det är en nackdel om de inte får det.

Thomas Johansson

Thomas Johansson, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet:

– Jag har svårt att se det. Det är klart att det finns de som inte vill att staten ska lägga sig i hur familjer fördelar föräldraledigheten. Men staten lägger sig alltid i åt något håll. Om de inte gör det genom delad föräldra­ledighet så kanske de gör det genom vårdnadsbidrag. Det är också ett sätt att styra.

Ann-Zofie Duvander

Ann-Zofie Duvander, professor vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet:

– Innan det är helt klart hur föräldrarna ska dela upp sysslorna blir det ibland mer konflikter i familjen. Det kan vara svårt, men kan på sikt leda till nya och bättre roller. Och när män tar ut mer föräldra­ledighet vill en del kvinnor vara föräldra­lediga lika länge som de hade tänkt från början. För att det ska gå ihop tar de ut färre föräldrapenningdagar. Det kan ge sämre ekonomi här och nu och innebära sämre löne- och pensionsutveckling för kvinnan.

Tobias Axelsson

Tobias Axelsson, doktor i genusvetenskap och lektor i pedagogik, Örebro universitet:

– Om barnet inte har två föräldrar som är beredda att dela ansvaret för det, till exempel på grund av våldsamhet eller missbruk, riskerar det att missgynna barnets ­säkerhet, hälsa och utveckling. Och när man talar om ”delad föräldraledighet” har man fokus på heteroparförhållanden. Det tenderar att göra ensamföräldrar och samkönade par/föräldrar till avvikare som inte på samma sätt inkluderas i det politiska samtalet om vad som är bra för barn och föräldrar.

Åsa Forsell

Åsa Forsell, utredare med ansvar för jämställdhet på TCO:

– En nackdel uppstår om en av föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt barn på grund av psykisk sjukdom eller missbruk. Därför är det viktigt att barnmorskemottagningar och liknande inte bara uppmärksammar och hjälper mammor utan också pappor som behöver stöd och behandling. Sedan kan förlegade normer om att ”mammor är bäst lämpade att ta hand om barn” eventuellt skapa visst obehag på ett personligt plan om man delar lika på föräldraledigheten och befinner sig i ett sammanhang där det inte är vad som förväntas. Kvinnor kan uppfatta signaler om att de av vissa ses som mindre bra mammor om de ”bara” är hemma halva föräldraledigheten och män kan uppfatta signaler om att de av vissa bedöms vara mindre karriärinriktade om de är föräldralediga ”så längre” som halva föräldraledigheten.

Michael Wells

Michael Wells, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Solna:

– Så vitt jag vet finns inga direkta ­negativa effekter för barnet. Men om en förälder är mer progressiv och den andra mer traditionell kan de bli oense om vem som ska vara föräldraledig och hur länge. Föräldrar kan också bli mer oense om båda vill ta huvudansvaret – men fördelarna med att båda är föräldralediga länge ­överväger kraftigt.

Läs mer: 44 saker som händer när man delar på föräldraledigheten

Här hittar du alla våra artiklar om bebisar!