Är det okej med pistoler?

Malin Alfvén

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Är det okej med leksakspistoler?

Hur ska man som förälder förhålla sig till att barn, kanske oftast killar, leker med leksakspistoler? Och hur ska förskolepersonalen göra i de situationer när barnen leker med pistoler? Kan man förbjuda det?

Vapenvägraren

Svar från psykolog Malin Alfvén:

Att hindra barn och särskilt pojkar från att leka med leksakspistoler, är nästa omöjligt, påstår jag. Allt kan bli gevär och pistoler: grenar, legobitar och gurkor. Att via leken ta sig in i vuxenvärlden är ju det som leken bland annat går ut på. Och att skjutvapen och krig och död är laddat, det vet barn tidigt i livet. Då måste man leka!

Och hur ska nu vi vuxna tackla det här?

Att förbjuda helt är en omöjlighet. Då har vi vuxna inte förstått lekens betydelse. Däremot kan vi begränsa leken på olika vis. Min erfarenhet är att det är olika på olika dagis. Vissa tillåter leken i begränsad omfattning, till exempel ute och att man inte siktar på huvudet och så vidare. Andra förbjuder helt.

Sådana här regler har vi ju oftast hemma också. Olika regler i olika familjer. Vissa barn får skjutvapen i present, medan andra inte får ha några över huvudtaget. Det är ju det här som gör det svårt att ha en föräldradiskussion på förskolan. Men jag tycker nog ändå att man kan försöka ha en sådan här diskussion på ett föräldramöte, om man märker att föräldrar har undringar kring det. Då får alla möjlighet att tala om vad dom tycker.

Ibland kan man komma fram till en lösning för dagis, som alla föräldrar kan acceptera. Men ibland går det inte. Då är det upp till varje dagis att bestämma, tycker jag. Men fördelen är att föräldrarna är informerade om bakgrunden till beslutet. På så vis blir det tydligt för barnen att vissa regler gäller på dagis medan andra gäller hemma, om det nu är så.

Artikeln publicerades 2007.