Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Ingen hög barnstol klarade samtliga säkerhetskrav i Konsumentverkets test.
Ingen hög barnstol klarade samtliga säkerhetskrav i Konsumentverkets test.
Ingen hög barnstol klarade samtliga säkerhetskrav i Konsumentverkets test.
Ingen hög barnstol klarade samtliga säkerhetskrav i Konsumentverkets test.

Test: Höga barnstolar farliga – klarar inte säkerhetskraven

Ingen av de höga barnstolarna i Konsumentverkets granskning klarade alla säkerhetskrav. Hälften hade allvarliga säkerhetsbrister. Så här gör du om du har en av stolarna hemma.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

 Hoppa direkt till Konsumentverkets test av höga barnstolar? Klicka här!

 Återkallelse, säljstopp och påpekade – det här betyder begreppen

Risken att ett barn ska ramla ur stolen och få skallskador. Och risken att ett barn ska glida ur en öppning i stolen, fastna med huvudet och bli hängandes. Det är de säkerhetsbrister som Konsumentverket ser allvarligast på när det gäller höga barnstolar. Och båda upptäcktes i myndighetens granskning av tio höga barnstolar.

Konsumentverket har låtit prova de höga barnstolarna utifrån minimikraven på säkerhet i Europastandarden EN 14988. Laboratorieprovningen visade att ingen av stolarna klarar samtliga krav, och att hälften av dem har allvarliga säkerhetsbrister.

Susanne Ståhl, utredare på Konsumentverket och projektledare för granskningen, är inte förvånad.

Susanne Ståhl, utredare vid Konsumentverket och projektledare för testet av höga barnstolar.

– Vi vet att det är ganska vanligt att barn faller från höga barnstolar, men vi vet inte orsaken. Det är bland annat därför vi har gjort kontrollen – men det är såklart allvarligt att det förekommer brister som gör att barn kan skada sig, säger hon.

De viktigaste resultaten av granskningen är:

1. Tre höga barnstolar hade så allvarliga säkerhetsbrister att de behöver återkallas från dem som köpt dem. Det gäller stolarna Beemoo Care Neat, Tower Chair och Mac Baby Deluxe.

2. Försäljningen av stolen Robust har tills vidare stoppats.

3. Tillverkaren av stolen Klapp har beslutat att åtgärda stolens säkerhetsproblem genom att erbjuda en ny grenrem till alla som har stolen.

Lämna inte barnet utan uppsikt i en hög barnstol

Sitter barnet säkert i sin höga barnstol? Foto: Shutterstock

Vad ska man göra om man har en av de höga barnstolar som har säkerhetsbrister?

– Om man har en av de stolar som återkallas ska man vända sig till den försäljare eller butik där stolen köptes, säger Susanne Ståhl.

– Om stolen inte ska återkallas utan till exempel har säljstopp har vi gjort bedömningen att den ska åtgärdas innan den kan fortsätta säljas.

Om man som konsument redan har en av de höga barnstolarna som har säljstopp? 

– Då får man, som alltid, se till att inte lämna barnet utan uppsikt. Man får ha koll. Ofta är det stolens öppningar som är den stora risken, de kan orsaka att barnet faller ur stolen.

Ni avråder inte från användning?

– Nej, i så fall hade de stolarna också återkallats.

Risk att fler höga barnstolar har säkerhetsbrister

Den största risken är att barnet ska försöka klättra ur sin höga barnstol. Foto: Shutterstock

Om man har en hög barnstol som inte ingår i er granskning – kan man, med tanke på att alla stolar i er granskning hade säkerhetsbrister, känna sig trygg med att den är säker?

– Det är svårt att svara på, men det är klart det finns risk att fler höga barnstolar har säkerhetsrisker, säger Susanne Ståhl.

– Men återigen: Håll koll på barnet när det sitter i stolen, se till att det inte försöker klättra ur. Det är den största risken, utifrån vad vi har sett i vår granskning.

De flesta höga barnstolar i Konsumentverkets granskning hade en märkning, vars syfte är att visa att stolarna uppfyller minimikraven på säkerhet i Europastandarden EN 14988. Ändå gjorde de inte det. Alla stolar hade brister, mer eller mindre allvarliga.

Kan man inte vara säker på att höga barnstolar som har märkning är säkra?

– Nej, man kan inte veta säkert, men vi rekommenderar ändå att man tittar efter en sådan märkning när man väljer stol, säger Susanne Ståhl. Man kan ha det som riktlinje. Standarden finns ju där av en anledning, om stolen är omärkt vet man ingenting. 

 

Konsumentverkets test av höga barnstolar 2020

En del höga barnstolar saknade nödvändig säkerhetsinformation. Andra hade mer allvarliga brister, visar Konsumentverkets test. Foto: Shutterstock

Ingen av de tio testade höga barnstolarna klarade samtliga säkerhetskrav. Så här blev resultatet.

Beemoo Neat Care

Jollyroom AB

Beemo Neat Care Foto: Konsumentverket

Brister: Brickan låser inte fast i stolen som den ska, vilket medför en risk att barnet faller ur. Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Återkallelse. (Företaget genomför en återkallelse genom att skicka ut nya brickor och uppdaterad bruksanvisning.)

Läs mer om återkallelsen av Beemoo Neat Care på Konsumentverkets webbplats

Klapp

Kaos Norge AS

Klapp Foto: Konsumentverket

Brister: För stora benöppningar och för lågt ryggstöd gör att barnet alltför lätt kan ta sig ur stolen och riskerar att falla i golvet. Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Säljstopp. (Företaget har valt att genomföra en återkallelse genom att erbjuda en ny grenrem som skickas ut till dem som har köpt stolen.)

Mac Baby Deluxe

Hauck GmbH

Mac Baby Deluxe Foto: Konsumentverket

Brister: Om selen inte används finns en risk att barnet glider genom benöppningen och blir hängandes i huvudet. Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Återkallelse. (Återkallas av svenska återförsäljare genom att en grenrem skickas ut till dem som har köpt stolen.)

Barnstol återkallas på grund av hängningsrisk – läs mer om återkallelsen av Mac Baby Deluxe på Konsumentverkets webbplats

Tower Chair

BudtzBendix ApS

Tower Chair Foto: Konsumentverket

Brister: För stor ben- och sidoöppningar gör att barnet alltför lätt kan ta sig ur stolen och riskera att falla i golvet. Finns även en risk att barnet glider ur öppning och blir hängandes i huvudet. Löstagbara smådelar under brickan kan utgöra en kvävningsrisk om barnet får tag i dem. Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Återkallelse. (Konsumentverket bedömer att återkallelse från konsument är nödvändigt. Ingen åtgärd vidtagen eftersom ärendet har överlämnats till danska myndigheter, men ärendet bevakas. Konsumentverket kommer att vidta åtgärder mot svenska återförsäljare om det danska företaget inte återkallar stolen.)

Robust

Salén & Wicander Teknik AB

Robust Foto: Konsumentverket

Brister: För stora benöppningar och för lågt ryggstöd gör att barnet alltför lätt kan ta sig ur stolen och riskera att falla i golvet. Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Säljstopp. (Företaget har stoppat försäljningen av stolen.)

Antilop

Ikea AB

Antilop Foto: Konsumentverket

Brist: Märkningen är lätt att ta bort med följd att viktig information inte längre finns på produkten.

Konsumentverkets beslut: Påpekande. (Konsumentverket har påpekat bristen till företaget. Ärendet är avslutat.)

Hokus Pokus

Barnsängsfabriken i Bjärnum AB

Hokus Pokus Foto: Konsumentverket

Brist: Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Påpekande. (Konsumentverket har påpekat bristen till företaget. Ärendet är avslutat.)

Kiddo

Br. Ekornes industri AS Norway

Kiddo Foto: Konsumentverket

Brist: Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Påpekande. (Konsumentverket har påpekat bristen till företaget. Ärendet är avslutat.)

Milton

ABA skol AB

Milton Foto: Konsumentverket

Brister: I infästningen av bygeln finns vassa kanter som kan innebära en risk att barnet river sig. Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Påpekande. (Konsumentverket har påpekat bristen till företaget. Ärendet är avslutat.)

Tripp trapp

Stokke AS

Tripp Trapp Foto: Konsumentverket

Brist: Nödvändig säkerhetsinformation saknas*.

Konsumentverkets beslut: Påpekande. (Konsumentverket har påpekat bristen till företaget. Ärendet är avslutat.)

* Att nödvändig säkerhetsinformation saknas kan till exempel innebära att bruksanvisning saknas, att viktig säkerhetsinformation saknas i bruksanvisningen, att informationen inte finns på svenska eller att stolen inte är märkt med spårbarhet till tillverkaren. Vid inköpstillfället ska det också finnas hänvisning till den standardversion stolen är provad mot. 

 

Påpekande, säljstopp och återkallelse

Det här innebär Konsumentverkets beslut om påpekande, säljstopp och återkallelse:

Påpekande

Produkten uppfyller inte samtliga säkerhetskrav men Konsumentverket har bedömt att det räcker att påpeka bristerna för företaget, med information om att man också förutsätter att bristerna åtgärdas i kommande produktion och att en uppföljande kontroll kan bli aktuell.

Säljstopp

Om Konsumentverket upptäcker en brist hos en produkt kontaktas återförsäljaren eller tillverkaren. Så länge produkten inte är säker får den inte säljas till dess bristerna har blivit åtgärdade. Om företaget inte stoppar försäljningen kan Konsumentverket utfärda ett försäljningsförbud. Om företaget bryter mot förbudet måste de betala vite.

Återkallelse

Om Konsumentverket upptäcker allvarliga brister hos en produkt begär myndigheten både säljstopp och en återkallelse. En återkallelse kan innebära olika saker. Till exempel kan de som har köpt produkten erbjudas att lämna tillbaka den, eller erbjudas en utbytesdel till produkten. Hur återkallelsen går till bedöms från fall till fall. Företaget och Konsumentverket kommer överens om vilka åtgärder som ska genomföras. Ett krav förenat med vite kan utfärdas om företaget inte frivilligt genomför återkallelsen.

 

Europastandard för höga barnstolar

Ingen av de höga barnstolarna i Konsumentverkets granskning klarade säkerhetskraven i Europastandarden för höga barnstolar, EN 14988, fullt ut.

– En del stolar var märkta med en äldre version av Europastandarden. Det är möjligt att de uppfyllde kraven där, men sedan dess har det kommit nya säkerhetskrav i en ny version av standarden. Tillverkaren måste hela tiden uppdatera sig och göra en bedömning om stolen behöver provas igen, säger Susanne Ståhl på Konsumentverket.

Den nu aktuella versionen av Europastandarden har beteckningen EN 14988:2017+A1:2020. När Konsumentverket genomförde sin granskning gällde en tidigare version.

Viktigt om höga barnstolar

Även om en stol uppfyller säkerhetskraven i Europastandarden EN 14988 kan den bli farlig om den används felaktigt. Här är Konsumentverkets råd:

Titta efter märkning som ska visa att stolen uppfyller säkerhetskraven i standarden EN14988.

Välj en hög barnstol som barnet inte kan ta sig ur själv.

Håll barnet under uppsikt när det sitter i den höga barnstolen.

Låt inte barnet klättra i och ur stolen på egen hand.

Se till att stolen är stabil.

Tänk på att stolen kan välta om barnet trycker ifrån med fötterna mot bordet.

Om stolen har ett midjebälte eller en sele: använd det.*

* Om stolen har en rymligare sittdel ska ett bälte eller en sele följa med stolen för att den ska vara godkänd. Annars ska stolen vara så trång att barnet inte kan klättra ur den, eller ha en funktion som gör att barnet inte kan klättra ur. Att köpa en sele eller ett bälte på egen hand rekommenderas inte, eftersom fel sele eller bälte i sig kan utgöra en risk, enligt Susanne Ståhl på Konsumentverket.

Läs också: Fler varningar och återkallelser – och hur kan produkter för barn vara farliga? Konsumentverket förklarar.

Fotnot: Konsumentverket ska lägga ut information, och länka till företagens egen information om återkallelserna, på konsumentverket.se.

Konsumentverkets marknadskontroll av höga barnstolar genomfördes 2019 och har nu presenterats i rapporten Rapport 2019:10 Marknadskontroll av höga barnstolar  Det finns också en sammanfattning av rapporten.