Alvedon och Panodil i form av "suppar", för barn mellan 3 månader och 1 år, återkallas.

Alvedon och Panodil för barn återkallas

Alvedon och Panodil i form av "suppar" (stolpiller) återkallas efter att en förälder hittat en häftklammer i ett stolpiller. Läkemedlen vänder sig till barn under 1 år.
Vi Föräldrar

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

De läkemedel som återkallas är tre tillverkningssatser av Alvedon 60 mg suppositorier och en tillverkningssats av Panodil 60 mg suppositorier. Båda läkemedlen används vid smärta och feber för barn i åldern 3 månader – 1 år.

Häftklammern som hittades i en supp har av allt att döma kommit in i läkemedlet av misstag, under tillverkningen, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.

Potentiellt skulle häftklammern kunna orsaka skada i ändtarmen hos barn. Läkemedelsverket har inte fått några rapporter om att någon kommit till skada och med stor sannolikhet är detta en isolerad händelse, skriver myndigheten, men som en försiktighetsåtgärd återkallas alla förpackningar från de aktuella tillverkningssatserna.

Indragningen gäller bara tillverkningssatser med batchnummer/lot V007, V008, V009 och V010. Om man har någon av dessa förpackningar hemma kan de återlämnas till ett apotek. Har man frågor om de aktuella läkemedlen ska man kontakta vården.

Samtliga apotek, vården och dagligvaruhandlare har meddelats att läkemedlen från de aktuella tillverkningssatserna omedelbart ska sluta användas, säljas och plockas bort från eventuella lager.

Läs också: Fler återkallanden och varningar