Arsenik i riset och kadmium i gröten. Hur väljer man rätt barnmat?

Giftlarm! Så väljer du rätt barnmat

Arsenik i riset och kadmium i gröten! Får du också panik av giftlarmen om barnmat? Att äta ”rent” är en utmaning. mama hjälper dig att hitta rätt i hyllan.

De kommer i en strid ström – larmen om barnmaten. Senast var det arsenik i ris som gav oss ångest. – Vi får många samtal från upprörda föräldrar som säger att de bara tänker laga egen barnmat i fortsättningen, eftersom de inte litar på oss längre, säger Catharina Tennefors, forskning och utvecklings- och kvalitets-direktör på Semper.

Men hemlagat är inte lika med giftfritt – många gånger är det precis tvärt om. Faktum är att vanliga livsmedel kan och får innehålla mycket mer tungmetaller, bekämpningsrester och mögelgifter än råvaror som används till barnmat. Till exempel får blyhalten i ”vanlig” mat vara 150 gånger högre, och halten antimögelmedel i bär får vara 1 000 (!) gånger högre än i barnmat.

Barnmatsbranschen beskriver ett detektivarbete när det gäller att hitta produkter som uppfyller alla krav samtidigt som de följer näringsrekommendationerna. När det gäller ris tar det upp arsenik ur vattnet och jorden. Semper använder därför bara europeiskt ris, eftersom det är lättare och säkrare att hitta råvaror som uppfyller kraven där än i Asien. Till sin mangopuré hämtar de frukt från Peru, där träden odlas för att binda jorden, inte för att ge stor skörd – och därför inte besprutas.

Men Emma Ankarberg Halldin, toxikolog på Livsmedelsverket, skulle gärna ställa ännu högre krav på företagen.– Vi tycker ibland att vissa ämnen, som arsenik och kadmium, ligger onödigt högt, även om de inte överskrider lagstiftade gränsvärden. Kadmium finns ofta i högre halter i fullkornsprodukter, och där pågår endiskussion om risk och nytta med fullkorn till små barn, säger hon.Går det att äta giftfritt?– Nej, tyvärr, miljögifter finns överallt.

Men hur ska man tänka? Vad är säker mat?– Man kan sprida riskerna genom att variera både märken och produkter. Ofta fastnar barn för en särskild välling eller gröt, och har man otur innehåller just den förhöjda halter.– Blir kosten för ensidig ökar risken. Eftersom det till exempel alltid finns varierande halter av arsenik i ris rekommenderar vi att man inte ger barnen för mycket risprodukter.Ekologiskt känns tryggt, det är väl säkrare?– Inte när det gäller tungmetaller, de halterna beror helt på var produkterna kommer ifrån och vad som finns i jorden där. Och reglerna kring bekämpningsmedel är så hårda att konventionell barnmat håller samma nivåer. Men vill man vara snäll mot miljön ska man så klart välja ekologiskt. 

Så man ska inte laga egen mat?– Följ din känsla, och tänk på att variera produkter och märken även när du lagar själv. Dessutom får man komma ihåg att vanliga produkter inte är berikade med till exempel järn, som barnmat är, och försöka kompensera för det med lite extra leverpastej eller liknande. Modersmjölksersättning ska man aldrig göra själv, då det är i princip omöjligt att få till den rätta näringssammansättningen.Det känns som att läget är förtvivlat!– Nej, inte alls. Miljögifterna förekommer i allt lägre halter i miljön och vår mat, och jag tycker inte att föräldrar ska vara oroliga. Du och jag har blivit mer exponerade för gifter än våra barn någonsin kommer att bli. Just nu jobbar EU dessutom med att sänka gränsvärdena för både barnmat och vanlig mat, så snart blir det ännu bättre. 

Aktuellt just nu