”Var lyhörd för barnets signaler”, menar expertduon bakom ”Svart bälte i föräldraskap”. Foto: Getty

Experternas 5 viktigaste tips till NPF-föräldrar

Har ditt barn en NPF-diagnos? Då är risken större att ni som familj också brottas med fler konflikter i hemmet och trassliga relationer i skolmiljön... Men lugn, kära funkismamma, det finns många strategier som hjälper! Här ger expert-duon bakom nya boken ”Svart bälte i föräldraskap” sina bästa tips. 

Läkaren och författaren Lotta Borg Skoglund (känd från SVT:s talkshow ”Superföräldrar” som handlar om familjer där någon har en npf-diagnos) är just nu aktuell med en bok på samma ämne: ”Svart bälte i föräldraskap”, som hon skriver tillsammans med psykologen Martina Nelson

– Det är en bok som visar på möjligheter och strategier för att få familjelivet att fungera, oavsett om man har barn med en diagnos eller inte, menar expert-duon. 

Läkaren Lotta Borg Skoglund och psykologen Martina Nelson ger sina bästa råd till NPF-föräldrar. Foto: Eva Lindblad/1001bild.se

 

Vilka är era bästa tips till npf-föräldrar?
– De allra flesta föräldrar har någon gång känt sig oroliga för hur deras barn mår eller har det. I familjer där ett barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel ADHD, ADD eller autism, är dessutom konflikter och problem kring skolan, sömnen, skärmar och risktagande särskilt vanligt. Det här kan du som förälder tänka på:  

1. Kom ihåg att NPF inte beror på dåligt föräldraskap! Ofta är det barnets inneboende funktionsnedsättning som gör det svårt att få till rutiner, komma igång med uppgifter, avbryta en lustfylld aktivitet eller hindra impulser. Det handlar alltså inte om lata barn och dåliga föräldrar!

2. Försök att lista ut vilka behov som kan finnas bakom barnets reaktioner eller problematiska beteenden i stunden. Är barnet trött och behöver få vara i fred en stund? Är uppgiften för otydlig eller en situation alltför oförutsägbar?

3. Kom ihåg - du är inte ensam! Många familjer brottas med liknande svårigheter. Prata med andra föräldrar och ta stöd av andra i liknande situation. Det finns till exempel samtalsgrupper och intresseorganisationer som anordnar både fysiska och digitala mötesplatser. 

4. Var lyhörd för barnets signaler. Det som fungerar ena veckan kanske inte fungerar nästa vecka eftersom barnets energinivåer kan variera mycket utifrån situation och de krav som hen ställs inför.

5. Bekräfta barnet genom att sätta ord på det som blir svårt och visa att det barnet känner är okej och inte konstigt, du kan till exempel säga ”Jag ser att du blir ledsen” eller ”Du kämpar otroligt hårt”. Dels ökar chanserna att barnet känner sig förstådd och dels kan det stärka er relation. 

Lotta Borg Skoglund

Gör: Specialistläkare i allmänmedicin och psykiatri Smart Psykiatri. Docent Neurovetenskap, Uppsala universitet.

Aktuell med: Boken ”Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i NPF-familjer”.

Instagram: @lottaborgskoglund @svartbalteiforaldraskap @smartpsykiatri

Martina Nelson

Gör: Leg psykolog, under utbildning till specialist i neuropsykologi, psykologiskt ledningsansvarig SMART Psykiatri.

Aktuell med: Boken ”Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i NPF-familjer”.

Instagram: @martinanelson, @svartbalteiforaldraskap @smartpsykiatri

LÄS OCKSÅ: Negar Mottaghi: ”Många funkisföräldrar delar samma erfarenhet”
LÄS OCKSÅ:
Funkismamman Chanelle: ”Vi firade när vår dotter fick sin diagnos”