Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Vi listar symptomen på Adhd hos barn och vuxna och tipsen för en lugnare vardag. Foto: Istock

Adhd hos barn – vilka är symptomen och går det att få medicin?

Hur är det att vara förälder till ett barn som har adhd? Hur känner man igen symptomen, hur får barnet en diagnos och bör hen äta medicin? mama reder ut begreppen kring adhd hos barn – men även hos vuxna.

mamaredaktionen

Tecken på adhd hos barn

Barnet är i konstant rörelse.
Hen har svårt att slappna av, svårt att sitta still och pillar med någonting hela tiden.
Hen tappar ofta bort saker.
Hen verkar inte lyssna på det du säger.
Barnet är lättdistraherat.
Barnet har svårt att slutföra en hemmasyssla.
Hen tänker inte efter innan han eller hon agerar.
Hen avbryter ofta andras samtal eller lekar.
Barnet har kort stubin.
Barnet har svårt att kontrollera starka känslor – detta kan uttryckas i bland annat raseriutbrott.
Källa: Habilitering.se, 1177

Fakta om adhd

Adhd är en biologisk neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som förekommer hos ungefär 5 procent av alla skolbarn. De studier som finns visar att diagnosen är upp till sex gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. Dock visar forskning att flickor är underdiagnostiserade, då de inte lika ofta har ett utagerande beteende som pojkar och därmed inte stör omgivningen.

Adhd innebär att barnet har problem med impulskontroll, koncentration och överaktivitet och ibland viss motorik.

En person som har adhd kan ha svårt att förstå instruktioner, vara oorganiserad, verka splittrad och disträ samt ha lätt att glömma och tappa bort saker. Detta kan leda till att hen får svårt att klara av vardagliga uppgifter.

Uppfostran eller miljö påverkar inte om ett barn får diagnosen adhd.

Fysiskt kan tillståndet liknas vid att hjärnan är sent utvecklad. En del barn ”tar igen” sin försening med åren.

Adhd är till viss del ärftligt.

Adhd används som samlingsnamn för flera olika så kallade uppmärksamhetsstörningar.

Källa: Habilitering.se, 1177

Har ditt barn problem att sitta still, svårt att styra sina impulser och lätt att hamna i bråk? Då kanske du har funderat på om hen har adhd.

Adhd yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Somliga får sin diagnos redan i förskoleålder, medan andra är vuxna när de får sin. Innan en diagnos sätts på ett barn görs bland annat djupintervjuer med föräldrar och lärare, en läkarundersökning samt en kombination av begåvningstester och neuropsykologiska tester på barnet. Utifrån det totala resultatet avgörs det om barnet uppfyller kriterierna för en adhd-diagnos.

Men viktigt att komma ihåg är att bara för att ditt barn just nu har lite mindre tålamod eller impulskontroll betyder det inte att hen har adhd. Vissa barn, och vuxna också för den delen, har helt enkelt de egenskaperna ändå. 

Och visar det sig att hen får en diagnos kommer det något fint även ur det:

– Jag är tacksam över att just mitt liv berikats med ett barn med adhd. Jag har lärt mig så oerhört mycket genom honom i mitt föräldraskap. Men denna insikt tog lång tid att nå, och kan kännas provocerande för alla som är mitt i stormens öga just nu. Låt det ta tid, säger Cecilia Öhrn, mamma till Gustav, idag 13, som har adhd.

Vad är adhd?

Adhd står för Attention Defict Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som innebär att personen har problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsstyrning.

Adhd har man från födseln men orsakerna är inte fullständigt kända, även om man vet att genetiska anlag spelar en viktig roll.

En vanlig dag i skolan kan vara en stor utmaning för ett barn med adhd.

Symptom på att ditt barn – eller du själv – har adhd

• Uppmärksamhetsproblem Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, att man uppfattas som slarvig, glömsk och lätt blir störd. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.
• Impulsivitet Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner och nedsatt förmåga att lyssna på andra.
• Överaktivitet Handlar främst om att man har svårt att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, medan den hos vuxna bland annat visar sig genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.
Källa: Habilitering.se, 1177

Läs också: Skillnaderna mellan flickor och pojkar som har adhd.

Att vara förälder till ett barn som fått diagnosen adhd

Om ditt barn nyligen har diagnostiseras med adhd är det lätt att känna sig överväldigad och maktlös. Men tänk på att ditt barn inte är sin diagnos och att ni tillsammans kommer att hitta ett sätt att leva med den. Eller som Cecilia Öhrn så fint uttrycker det i en krönika här på mama:

"Att vara npf-förälder är en stor utmaning som bara vi kan förstå. (…) Jag har lärt mig att uppskatta och glädjas åt det lilla i livet. Fem minuter i absolut harmoni kring middagsbordet, eller när mitt barn plötsligt ser mig i ögonen och är totalt närvarande i ett kort samtal oss emellan."

Eller som mamaläsaren Veronica Cech skriver:

"Som npf-förälder är det väldigt lätt att tappa hoppet då vi ofta möts av dystra framtidsutsikter för våra barn. Det är lätt att fastna i hopplösheten. Men det får vi samtidigt inte göra eftersom vi måste fortsätta att kämpa för våra egna och andras barn, och tro på en framtid där allas möjligheter blir verklighet."

Läs hela Veronicas krönika: Flickor med adhd måste få lika mycket hjälp som pojkar

6 tips för en lugnare vardag

För ett barn med adhd kan en helt vanlig dag bli en stor utmaning, men med hjälp från omgivningen behöver inte funktionsvariationen ta över.

Så här kan du bemöta ett barn med adhd:

1. Sänk kraven. Till exempel: Det viktigaste är inte att barnet sitter med vid middagsbordet, utan att hen faktiskt äter.
2. Fatta dig kort och använd så få ord som möjligt.
3. Se till att få in rutiner i vardagen och undvik att stressa.
4. Dela upp uppgifter i mindre delar.
5. Tekniska hjälpmedel som smartphones med appar kan underlätta i många situationer. Till exempel finns väckarklockor som tajmar in barnets sömncykel, appar med pedagogiska scheman och appar som ger barnet en överblick över vad som ska göras under dagen.
6. Fysisk aktivitet är bra för bättre koncentration, gärna flera gånger om dagen. Det räcker ofta med att få upp pulsen i 5-10 minuter.

Barn som har adhd är ofta impulsiva.

Behandling och medicin vid adhd

Det finns för närvarande inget botemedel mot adhd, däremot finns det en hel del behandlingar som kan hjälpa till att lindra symptomen.

En behandlingsplan kan bland annat innehålla sociala, utbildningsrelaterade, psykologiska och medicinska åtgärder och kräver ett nära samarbete mellan familjen och vården.

Medicinering för adhd är en vattendelare bland föräldrar. För vissa löser sig allt med medicin, medan det i andra familjer snarare stjälper.

– Man ska komma ihåg att medicinen i första hand är en hjälp för barnet, inte för föräldern, säger Cecilia Öhrn.

När ditt barn har fått sin diagnos ingår en diskussion med läkare för insättning av medicin. Medicin är dock alltid frivilligt, så diskutera med läkaren om det är aktuellt med medicinering för att underlätta för just ditt barn.

Skolans ansvar

Skolan har enligt lag skyldighet att stödja elever med särskilda behov, oavsett om barnet fått en diagnos eller ej. Utredningar får inte göras enbart på skolans initiativ, utan måste alltid godkännas av föräldrarna. Det är viktigt att tänka på att utredningar är till för att hjälpa, inte döma.

Vet man vad barnet har för diagnos är det lättare att förstå behovet och anpassa stödet. Dessutom ökar det skolans chans att få extra ekonomiska resurser att stödja barnet.

Fördelar med att få en adhd-diagnos

En diagnos behöver inte vara en stämpel. Den kan i stället vara:

…en tröst för ditt barn att veta vad dess beteende beror på.

…en hjälp för dig som förälder att förstå och hjälpa ditt barn.

…en bättre chans att få det stöd och hjälp i skolan som ditt barn har rätt till.

…en hjälp för ditt barn att få eventuell medicinsk behandling.

Läs Cecilia Öhrns uppmärksammade krönika: Jag kämpar för mitt ouppfostrade barn varje minut 

Mer information om adhd

På riksförbundet Attentions sajt finns lättillgänglig information för dig som vill veta mer om adhd. Om du är förälder och misstänker att ditt barn har adhd kan du vända dig till bvc, skolhälsovården, en barnläkare eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), för eventuell utredning.

Mamma med adhd

Är du mamma och har adhd ska du komma ihåg att du inte är ensam! Journalisten och tvåbarnsmamman Cissi Wallin är en av alla vuxna kvinnor som har diagnosen:

"Vi är många, vi bokstavsmammor. Som trots våra diagnoser och samhällets kunskapsbristande fördomar har vågat ta steget och bilda familj. Som älskar våra barn lika gränslöst som andra. Men som också kämpar i det tysta. För vi är en än så länge ganska osynliggjord grupp. Mammor med annorlunda hjärnor. Mammor som har svårare att hålla ordning. Mammor som tappar tålamodet snabbare. Mammor som är extra stresskänsliga", skriver hon i en krönika här på mama.

Det finns även en Facebook-grupp som heter ”mammor med adhd” som du kan gå med i.

Läs mer här: Hanna, 38: Jag har hög IQ men kan inte laga mat och prata samtidigt 

Källor: Habilitering.se, 1177

Av: Eva Broman och Lisa Nylén