Förlossningskrisen har intensifierats – och detta trots att antalet förlossningar minskat, menar Vårdförbundet. Foto: Shutterstock

Larmet från barnmorskorna: ”Förlossningskrisen är värre är någonsin”

Sommaren 2022 har kantats av barnmorskebrist och dåliga arbetsförhållanden på många av landets förlossningskliniker. Riksdagspartiernas vallöften kommer inte göra tillräckligt mycket att lösa problemen, säger Vårförbundets riksbarnmorska Åsa Mörner till DN.

Det är fortfarande stor brist på barnmorskor i Sverige och den gångna sommaren har varit den tuffaste hittills på landets förlossningskliniker, larmar Vårdförbundet. Detta trots att det hittills i år fötts färre barn jämfört med samma period under 2021.

Skyddsombud runtom i Sverige rapporterar bland annat att sjuksköterskor utan specialistkompetens blivit tvungna att hoppa in och göra barnmorskesysslor och att chefer fått lov att jobba kliniskt för att få bemanningen att gå ihop. 

– Det är en mycket farlig ”lösning” att ersätta barnmorskor med personal från en profession som inte har den kompetensen. En kirurg skulle aldrig ersättas med någon utan den specialistkompetensen, säger Åsa Mörner, riksbarnmorska på Vårdförbundet, till DN.

Barnmorskor tvingas jobba övertid

En sammanställning från Vårdförbundet visar också att 10 skyddsombud och fackliga från svenska sjukhus uppger att barnmorskor fått avbryta sin semester eller jobba övertid.

– Det är under all kritik. Man försöker alltid att garantera patientsäkerheten, men det sker på bekostnad av barnmorskornas hälsa, säger Åsa Mörner.

Barnmorskornas hälsa offras för att fylla bemanningshålen, menar Vårdförbundet. Foto: Shutterstock

Förlossningskrisen är en viktig valfråga när riksdagspartierna går till val 11 september, och partiledarna presenterar olika förslag på lösningar för att förbättra förlossningsvården. Sjukvården, och alltså även förlossningsvården, är en fråga som avgörs och bestäms i regionerna. 

Vallöftena är ”långt ifrån tillräckliga”

Socialminister Lena Hallengren (S) utlovar bland annat att man innan året är slut ska ha uppnått målet ”en barnmorska per födande”. 

Moderaterna vill se över arbetsmiljön för barnmorskorna och föreslår att personalen inom förlossningsvården ska ha större inflytande över schemaläggningen. De vill också se till att födande kvinnor i högre utsträckning ska ha samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård.

Men inget av förslagen som lyfts fram under valrörelsen kommer vara tillräckligt för att lösa krisen, menar nu Vårdförbundet.

– Satsningarna som gjorts har fyllt vissa hål men är långt ifrån tillräckliga. Det finns bara en lösning och det är bättre vilkor. Att det fortfarande är dessa problem visar att kvinnovården inte prioriteras lika högt som annan vård. Det är en skamfläck och ett misslyckande för det svenska välfärdssamhället, säger Åsa Mörner till DN.

LÄS OCKSÅ: Partiledarna: ”Så vill vi förbättra förlossningsvården”

LÄS OCKSÅ: Brist på barnmorskor i alla regioner