Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Hur många kejsarsnitt kan man göra? Varför pratas det så lite om kejsarsnitt på MVC. Experten svarar på vanliga frågor om kejsarfödslar. Foto: iStock / Getty images

Har jag rätt att välja? 12 vanliga frågor och svar om kejsarsnitt

Hur vanligt är det egentligen med kejsarsnitt? Hur kan jag förbereda mig? Och har jag rätt att välja att föda med snitt om jag är väldigt förlossningsrädd? mama vände sig till Sophia Brismar Wendel för att få svar på några av våra vanligaste frågor.

Sophia Brismar Wendel är överläkare på förlossningen på Danderyds sjukhus och docent i obstetrik och gynekologi på Karolinska institutet. Hon är också mamma till två barn och har två förlossningar i bagaget, en med kejsarsnitt och en vaginal.

– För många kvinnor med förlossningsrädsla är det som att välja mellan pest och kolera, vaginal förlossning eller kejsarsnitt. Varför vården ofta är tveksam till att bevilja kejsarsnitt är inte för att vara missunnsamma utan för att man ser långsiktiga risker. 

Sophia Brismar Wendel är överläkare på förlossningen på Danderyds sjukhus och docent i obstetrik och gynekologi på Karolinska institutet. Foto: Pressbild

Här nedan svarar Sophia på 12 vanliga frågor om snitt som många googlat.

Hur vanligt är det egentligen med kejsarsnitt?

– Det varierar lite mellan olika sjukhus och olika regioner. Men av alla förlossningar i Sverige förra året var 8 procent planerade kejsarsnitt. De kliniker som ligger lägst ligger på 4–5 procent planerade snitt och de med högst frekvens på 12–13 procent.
– Om vi räknar in även icke-planerade kejsarsnitt ligger den totala kejsarsnittsfrekvensen på ungefär 18 procent. Då är ungefär 8 procent planerade, 9 procent akuta och 1 procent urakuta/omedelbara.

Hur kan jag som gravid förbereda mig för ett eventuellt snitt?

– Ett planerat snitt har man såklart möjlighet att förbereda sig för genom att läsa på då man helt enkelt vet vad som kommer att hända. Men om man är gravid och har ställt in sig på en vaginal förlossning kan det vara skönt att veta att det är knappt 10 procents risk att förlossningen slutar med snitt, och det är nog därför det inte är så mycket fokus på det inom mödravården till exempel. Det krävs inga särskilda förberedelser av kvinnan för att det ska gå bra. Övervikt och rökning är egentligen de enda riskfaktorerna som går att påverka själv. Det kan också vara bra att ha koll på sin ärftlighet för blödning och blodpropp genom att fråga sina föräldrar.

Hur är återhämtningen efter kejsarsnitt?

– Det beror ganska mycket på vad som föranledde snittet. Om det är ett planerat kejsarsnitt där kvinnan inte varit i en lång förlossning med komplikationer är återhämtningen ofta snabbare och enklare. Då är det oftast mindre vanligt med infektioner. Har man inte varit genom ett långt försök till vaginal förlossning innan så man har ofta mer ork att komma upp på benen efteråt. 

– Det är förstås svårt att förbereda sig inför ett akut kejsarsnitt och ta höjd för en återhämtningsperiod, men det handlar mycket om att komma upp ur sängen. Man har oftast mer ont i bukväggen efter ett kejsarsnitt än vad man har i underlivet efter en vaginal förlossning, även om man fått en bristning. Så man får smärtlindring efter ett kejsarsnitt, full dos paracetamol och full dos ibuprofen i kombination i två veckor. Man kan även få andra smärtstillande vid behov. 

Fakta: Varför heter det kejsarsnitt?

”Det finns några olika teorier. I Romarriket fanns en lag (Lex Caesarea) som innebar att om en gravid kvinna dog så behövde man av religiösa skäl begrava mamma och foster separat. Det sägs också att Julius Caesar föddes med kejsarsnitt. Det latinska ordet för skära är också caedare så av det ordet skulle det engelska ordet Caesarean section ha uppkommit”.

Källa: Sophia Brismar Wendel

Vilken hjälp kan jag få med återhämtningen?

– På BB får du råd och tips av personalen. De flesta sjukhus har också sjukgymnaster som ger information om hur man kan ta sig upp ur sängen och röra sig för att inte belasta det som är sytt, till exempel uppresningsteknik. De brukar även uppmuntra till att ta promenader och skjuta vagnen framför sig. Bukmusklerna har som regel inte gått sönder vid ett snitt, utan det är den kraftiga bindvävshinnan som är hopsydd som behöver läka och om det går upp kan man få ett ärrbråck och det kan vara missprydande eller ge tarminklämning. Så det vill man undvika.

– Det är proppförebyggande att röra på sig så man brukar bli uppmuntrad att snabbt komma upp och röra sig och inte bli sängliggande hela dagarna.

Får man välja att föda med snitt idag? 

– De flesta kliniker tillämpar inte fritt val. Men de har en process där man vill stödja kvinnan att våga föda vaginalt om hon har förutsättningar för det. Sen är det alltid en diskussion om till exempel rädslor och vad vi kan göra för att minska risken för det hon är rädd för. Ibland kan man inte mötas och kvinnan insisterar på sitt önskemål om kejsarsnitt och då är det lite olika policys på olika kliniker, hur gärna man går kvinnan till mötes. Så det är inte så att det är fritt val skulle jag säga.

...varför är det så?

– Ur ett befolkningsperspektiv skulle det vara olyckligt om väldigt många födde med snitt utan medicinska anledningar. Vi som jobbar med det här ser väldigt allvarliga komplikationer. Oftast inte vid det första snittet men när kvinnan blir gravid igen – oavsett om det är en önskad eller oönskad graviditet – kan det bli livshotande komplikationer. Därför vill vi att ingen kvinna ska göra snitt om det verkligen inte behövs så att hon inte försätter sig i en situation som är svår att förutse men som kan bli väldigt allvarlig om den drabbar en.

Hur många kejsarsnitt kan man göra?

– Som regel, ju fler snitt man gör desto svårare blir operationen och risken för allvarliga komplikationer blir större. Ett klassiskt fall som jag var med om var en kvinna som födde sitt första barn med kejsarsnitt på grund av att barnet låg i sätesbjudning, andra gången ville hon gärna göra snitt igen, hon ville inte ha fler barn efter det och fick ett kejsarsnitt beviljat. Allt gick bra men sen blev hon oplanerat gravid en tredje gång och ville avbryta den graviditeten, då fick hon en jättekraftig blödning i samband med den aborten. Man var tvungen att öppna buken och ta bort en del av livmoderväggen där den oönskade graviditeten hade vuxit fast i ärrvävnaden – hon förlorade jättemycket blod, var nära att förlora sin livmoder och även sitt liv. Det blev en väldigt komplicerad situation av något som kändes lite oskyldigt i början. Det är det här som kallas invasiv moderkaka och risken för det fördubblas för varje kejsarsnitt man gör (efter ett kejsarsnitt är risken 0,5 procent, efter två snitt 1 procent, tre snitt 2 procent och fyra snitt 4 procent och fem snitt 9 procent)

– Man kan också drabbas av sjukdomar senare i livet där man måste opereras i magen. Och en o-operererad mage är mycket lättare att operera i än en som är opererad. 

Många upplever att det pratas väldigt lite på snitt på MVC och föräldrautbildningar. Varför är det så, tror du?

– Många inom vården pratar inte om kejsarsnitt som ett bra sätt att föda barn utan som ett nödvändigt sätt ibland. Därför att det är förknippat med allvarliga komplikationer för kommande graviditeter och förlossningar där det är svårt att förutse vilka som kommer drabbas. 

Får man föda vaginalt om man tidigare fött med kejsarsnitt?

– Om man bara har gjort ett kejsarsnitt är svaret ja. Som tumregel brukar man rekommendera kejsarsnitt om man gjort två tidigare kejsarsnitt och väntar barn igen. Det beror på risken att ärret brister i samband med förlossning (cirka 3-5 procent). Men det är alltid en individuell bedömning där man kollar på anledningen till de tidigare snitten. Om de är på grund av rädsla eller sätesbjudning kan det kanske gå att föda vaginalt om förutsättningarna finns. Men om det är en anledning med upprepningsrisk, till exempel värkrubbning, så tror man inte heller att det ska gå en tredje gång. Så orsaken till de tidigare snitten väger in.

Är det svårare att komma igång med amning efter ett kejsarsnitt än en vaginal förlossning?

– Det sägs att det är ungefär en dags fördröjning till att mjölken rinner till. Men det är väldigt individuellt. Vid planerat snitt som inte ger samma oxytocinstimulering och hormonella omställning kan det ta lite längre tid. Också om det är en lång besvärlig förlossning med till exempel mycket värkstimulerande dropp eller att kvinnan fått feber. Då hämmas mjölken troligen på grund av en sorts stressreaktion. 

Hur länge har man ont efter kejsarsnitt?

– De flesta behöver smärtlindring regelbundet i ungefär två veckor och kanske lite längre vid behov, då man har ansträngt sig och lyft barnvagnen över många trottoarkanter till exempel. 10-15 procent har återkommande buksmärtor, att det stramar från insidan vid hostning till exempel, kanske i flera år.

– Något som inte så många känner till är att nästan alla som har gjort kejsarsnitt får en känselnedsättning mellan naveln och ärret som tar flera år innan det kommer tillbaka, eller kanske aldrig. Och flera kejsarsnittsärr på varandra brukar ge indragen hud och buköverhäng.

LÄS OCKSÅ: Emelie, 38: ”Att göra kejsarsnitt är långt ifrån den enkla vägen”
LÄS OCKSÅ:
14 mammor som fött med kejsarsnitt: ”Det här önskar vi att vi vetat”