Kan arbetsgivaren välja att inte ge dig en ny projektanställning med hänvisning till att du är gravid? Svaret är nej.

Vikariat, provanställning eller projektanställning - vad gäller när man blir gravid?

Allt fler har visstidsanställningar. Vad gäller då om man är vikarie, har en projektanställning eller är provanställd och blir gravid? Generellt gäller att arbetsgivaren inte får missgynna någon för att denne är gravid.

Är jag skyldig att säga att jag är gravid vid anställningsintervjun?– Nej, i princip är man inte skyldig att berätta det. Det är inte förbjudet för arbetsgivaren att fråga om arbetstagaren är gravid, men informationen får inte påverka beslutet om vem som ska anställas, då arbetsgivare inte får missgynna en person för att hon är gravid. Detta gäller även om den som är gravid bara kommer att kunna arbeta en mycket kort period av den tidsbegränsade anställningen.

Måste jag berätta om jag blir gravid under anställningen?– Det finns ingen skyldighet att berätta för arbetsgivaren att man är gravid. Men om arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön är sådana att du som är gravid inte kan eller får utföra alla arbetsuppgifter måste man givetvis informera. Mot slutet av graviditeten kan det även vara bra att tillsammans med arbetsgivaren planera inför kommande föräldraledighet. Får arbetsgivaren säga upp mig om jag blir gravid?– Nej, ingen får sägas upp från en tillsvidareanställning för att hon är gravid.

Kan arbetsgivaren välja att inte ge mig en ny projektanställning med hänvisning till att jag är gravid?– Nej, arbetsgivaren får inte missgynna en arbetssökande för att hon är gravid. Undantaget är om det rör sig om att arbetstagaren på grund av graviditeten inte kommer att kunna arbeta en avsevärd del av anställningstiden.

Kan arbetsgivaren välja att inte låta provanställningen övergå till tillsvidareanställning med hänvisning till att jag är gravid?– Nej. EU-domstolen har slagit fast att det är könsdiskriminering att välja bort en gravid arbetssökande även i situationer där personen bara kommer att kunna arbeta en mindre del av anställningstiden. I praktiken kan det dock ofta vara svårt att bevisa att det var på grund av graviditeten som arbetsgivaren valde att ge jobbet till någon annan.

Har jag rätt till deltid som småbarnsförälder under en visstidsanställning?– Alla föräldrar har rätt att arbeta 75 procent av heltid till dess barnet fyller åtta år. Man måste dock anmäla detta minst två månader i förväg till arbetsgivaren.

Kan arbetsgivaren förlänga provanställningen mer än sex månader med hänvisning till frånvaro på grund av vab?– Nej. Tjänsten ska därför automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

Gäller olika regler för olika typer av visstidsanställningar?– Ja, för vikariat och allmän visstidsanställning finns till exempel en tidsgräns. Då har man rätt till en tillsvidareanställning om man är anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod. Genom att kombinera vikariat och allmän visstid kan en arbetsgivare ha samma person anställd i fyra år under en femårsperiod, vilket i praktiken innebär hur länge som helst.– Provanställningar, som får vara max sex månader, kan sägas upp när som helst och utan att arbetsgivaren behöver ange varför anställningen avslutas. Om arbetsgivaren inte säger upp provanställningen övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning.– I många kollektivavtal finns regler om tidsbegränsade anställningar som skiljer sig från dem som finns i lagen. Om du vill veta vad som gäller på just din arbetsplats, kontakta din fackorganisation.

Expertsvarare:

 

Samuel Engblom

, chefsjurist på TCO som har svarat på frågorna.

Aktuellt just nu