Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi som det också kallas, är vanligast efter graviditetsvecka 34.

Havandeskapsförgiftning – symtom som är viktiga att känna till

Ont i huvudet, svullnad, magsmärtor … Det KAN vara tecken på havandeskapsförgiftning. Forskaren berättar när du som är gravid ska ta symtomen på allvar – och varför. 

Johanna Paues Darlington

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Havandeskapsförgiftning kan komma snabbt, men också smygande. Sjukdomen ger inte sällan enbart diffusa symptom. Ofta märker den blivande mamman ingenting.

Stefan Hansson, överläkare, professor och forskare. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

– Havandeskapsförgiftning är en lurig sjukdom som inte alltid följer givna mönster och där sjukdomsbilden kan se olika ut mellan olika patienter, säger Stefan Hansson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i obstetrik och gynekologi vid Lund universitet. Han har under många år forskat kring havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi som det också kallas.

Preeklampsi påverkar kroppens organ

Preeklampsi uppkommer efter graviditetsvecka 20. Vanligast är det efter vecka 34.

Vid preeklampsi är moderkakans funktion försämrad, vilket leder till att den släpper ifrån sig flera skadliga ämnen som hamnar i kvinnans blod, skadar hennes blodkärl och ger upphov till svullnad, berättar Stefan Hansson. Alla kroppens organ påverkas, men det tydligaste tecknet är när njurarnas funktion försämras och äggvita – protein – börjar läcka ut i urinen och den gravida kvinnan får högt blodtryck (det är också anledningen till att urinen och blodtrycket ofta kontrolleras på mödravårdscentralen).

– Min forskargrupp har visat att vanligt fosterhemoglobin – ett protein som finns i de röda blodkropparna och som ska transportera syret till barnet – produceras i moderkakan. Av någon anledning hamnar hemoglobinet ibland utanför blodcellerna. Fritt hemoglobin är mycket skadligt för våra vävnader, och när moderkakan har blivit tillräckligt skadad börjar det fria hemoglobinet att läcka över till mammans blodomlopp, säger Stefan Hansson.

Ställa diagnos på havandeskapsförgiftning

Kraftig huvudvärk kan vara ett symtom på havandeskapsförgiftning. Högt blodtryck är ett annat tecken.

Symtom på havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning ger ofta inga symtom alls utan upptäcks vanligen vid rutinkontroller hos barnmorskan. Men följande symtom kan bero på havandeskapsförgiftning (den gravida kvinnan kan få ett eller flera symtom):

plötslig huvudvärk

synfenomen, som till exempel flimmer för ögonen, synfältsbortfall, dimsyn och dubbelseende

ont i övre delen av magen

svullnad i kroppen

allmän sjukdomskänsla

Källa: Stefan Hansson, läkare i obstetrik och gynekologi

Det finns i dag inget enkelt sätt att ställa diagnosen preeklampsi. Barnmorskor och läkare måste titta efter olika tecken som kan tyda på sjukdomen. Ont i huvudet, svullnad, protein i urinen, högt blodtryck och ont högt upp i magen är  klassiska symtom.

– När mammans blodkärl blir skadade börjar de läcka vätska; det är det som orsakar svullnaden. Smärtan i magen kan bero på att levern påverkats. Ont i huvudet kan i värsta fall tyda på att hjärnan har börjat svullna, säger Stefan Hansson.

Om du som är gravid känner några få av de här symtomen ska du i första hand kontakta din barnmorska, säger han.

– Men om du känner allvarlig sjukdomskänsla, till exempel att du börjar få konstiga synfenomen, känna kraftig huvudvärk eller buksmärtor, ska du söka dig akut till en kvinnoklinik.

Men ont i huvudet – hur många har inte det under graviditeten? Ska man verkligen rusa till barnmorskemottagningen så fort det dunkar till lite i tinningarna?

– Det är det stora kliniska dilemmat med den här sjukdomen – att de diffusa symtomen är vanliga i en normal graviditet. Men det är kombinationen av flera nytillkomna symptom som är viktig här och som bör leda att man kontaktar sin barnmorska eller uppsöker en kvinnoklinik. Är man osäker är man alltid välkommen för en kontroll, säger Stefan Hansson.

En skadad moderkaka blir sämre på att tillföra syre och näring till fostret, vilket kan göra att fostret inte växer som det ska. När mammans organ blir allvarligt påverkade leder det till en rad olika symptom hos henne. Sjukdomens mest allvarliga form, eklampsi, orsakas av att hjärnan svullnar vilket ger epileptiska kramper. Någon behandling finns inte, att avbryta graviditeten är det enda botande sättet.

– Om diagnosen ställs efter vecka 37 sätter vi alltid igång förlossningen mer eller mindre på en gång. Kommer sjukdomen tidigare läggs mamman in på sjukhus så att vi kan reglera blodtrycket och övervaka både mamma och barn. Vid snabb försämring kan man då förlösa mamman för att undvika allvarliga komplikationer, säger Stefan Hansson.

Störst risk för preeklampsi vid första graviditeten

Protein i urinen kan vara ett tecken på preeklampsi. Därför lämnar den gravida urinprov på barnmorskemottagningen. Svullnad i kroppen är ett symtom som kan bero på havandeskapsförgiftning.

Varje år får ungefär 5000 kvinnor i Sverige havandeskapsförgiftning. Risken att drabbas är störst vid den första graviditeten och för dem som har haft sjukdomen tidigare. Den så kallade upprepningsrisken ökar med omkring 16–25 procent, beroende på hur tidigt i graviditeten sjukdomen kom förra gången. Viss ärftlighet finns också. Om den gravida kvinnans mamma eller syster har drabbats ökar risken åttafaldigt.

Att vänta tvillingar är också en riskfaktor, liksom hög ålder, ett BMI över 30 och när det har gjorts IVF-behandling med äggdonation.

Ytterligare en riskfaktor är att ha afrikanskt ursprung – varför har inte forskningen kommit fram till ännu. Nyligen har det också visat sig att kvinnor som bor vid en trafikerad väg, och på så vis andas in en stor mängd farliga luftpartiklar, löper en signifikant ökad risk för sjukdomen.

– Vår forskning har visat att luftpartiklarna bidrar till en inflammation i moderkakan som i sin tur kan orsaka havandeskapsförgiftningen, säger Stefan Hansson.

Viktigt motverka ytterligare risker

Långt ifrån alla märker att de har preeklampsi, men ont i övre delen av magen och en allvarlig sjukdomskänsla kan vara två symtom.

Som om inte det vore illa nog har havandeskapsförgiftning inte bara akuta risker. Kvinnor som har haft en svår form av sjukdomen löper en upp till åtta gånger ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. De som har haft en lindrigare form har dubbelt så stor risk.

– Det beror sannolikt på att preeklampsi har skadat kärlen, gjort dem stelare och mer känsliga, säger Stefan Hansson.

Därför, menar han, är det viktigt att de som drabbats gör allt de kan för att under resten av livet motverka ytterligare risker genom att leva sunt, undvika att gå upp i vikt, motionera, inte röka och göra regelbundna hälso- och blodtryckskontroller hos läkaren på vårdcentralen.

– Vi har också sett att även tillväxthämmade barn med höga nivåer av fritt hemoglobin har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Därför är det viktigt att också de tidigt får en sund livsstil.

Stor studie om havandeskapsförgiftning

Att må illa och att ha synbesvär – ytterligare ett par tecken som kan tyda på havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftning är en otäck sjukdom, men forskningen går framåt. Just nu pågår en stor nationell studie, IMPACT, berättar Stefan Hansson. Den syftar till att ta fram en algoritm som redan under de tolv första graviditetsveckorna ska kunna förutsäga vilka kvinnor som ligger i riskzonen för preeklampsi.

– Enligt nya svenska riktlinjer för preeklampsi ska högriskpatienter få förebyggande behandling, en låg dos av acetylsalicylsyra från graviditetsvecka 12 och fram till vecka 36, för att minska risken för preeklampsi.

Ytterligare en tröst, säger Stefan Hansson, är att vi i Sverige generellt sett är duktiga på att upptäcka havandeskapsförgiftning. Tack vare vår mödravård och att barnmorskorna där är utbildade i att uppmärksamma symtomen får de drabbade kvinnorna vård i tid.

– Vad vi som forskare saknar är en svensk patientorganisation för kvinnor som har drabbats av preeklampsi. Det skulle hjälpa till att synliggöra den här sjukdomen som årligen tar livet av 76 000 kvinnor och 500 000 barn i världen. En patientorganisation skulle också vara till en stor hjälp för forskningen, säger Stefan Hansson.