Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Varför sådant ständigt prat om vikt och graviditet? Och vad är egentligen "normalt"? Foto: Shutterstock

Graviditet – hur mycket "ska" man gå upp i vikt?

Gravida väger allt mer – vilket ökar risken för komplikationer. Men hur mycket "ska" en kvinna gå upp under graviditet? Det beror bland annat på hur mycket hon vägde innan, berättar professor Marie Blomberg.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Innehåll - vikt och graviditet:

Vikt under graviditeten spelar roll

Viktigt äta bra – även som gravid

Statistik: Övervikt och fetma ökar bland gravida

Hur mycket ”ska” man gå upp i vikt som gravid?

Att stå där på vågen hos barnmorskan, att se hur siffrorna på displayen försöker bestämma sig för ett slutresultat, att höra barnmorskans kommentar ...

"Mm, spännande", tycker en del – "och så mysigt att bli ompysslad". "Nej tack", tycker andra, "den vikthetsen vill man helst vara utan".

Marie Blomberg, förlossningsöverläkare vid Linköpings universitetssjukhus, forskar om vikt och graviditet. Hon känner igen båda reaktionerna.

– Men hets ska det förstås inte vara. Det ska vara saklig information.

Vikt under graviditeten har betydelse

Information behövs, för gravida kvinnors vikt har betydelse, säger hon. Övervikt och fetma ökar bland annat risken för långdragna förlossningar, havandeskapsförgiftning och kejsarsnitt. Det ökar också risken för att barnet ska väga över 4 500 gram när det föds, vilket i sin tur ökar risken för diabetes, högt blodtryck och fetma senare i barnets liv.

– Dessutom vet vi att risken för infektioner i samband med förlossningen, både i livmodern och i eventuella bristningar och operationssår, ökar vid övervikt och fetma.

Enligt Marie Blombergs erfarenhet har många kvinnor koll på sin vikt innan de blir gravida.

– Men ibland är det som om graviditeten blir en frizon. Man tänker att eftersom kroppen ändå ska förändras spelar det inte så stor roll om man ger efter för suget efter glass, kakor och godis. Man tycker att man kan släppa lite på hur man lever annars.

Viktigt äta bra – även som gravid

Känner man så blir det såklart lite jobbigt när barnmorskan pratar om hur viktigt det är att äta rätt och att röra på sig, säger hon.

– Men om man inte tar till sig informationen kanske man sitter där med 25-30 kilos viktuppgång. Det är inte ovanligt, och då har man ett jobb framför sig att komma tillbaka till vad man vägde innan. De flesta lyckas inte med det.

Därmed kan en ond spiral vara igång, menar hon.

Ofta är det tidigare helt normalviktiga kvinnor som går upp så mycket.

– Kanske går man inte upp så mycket under första graviditeten, men om man blir gravid en andra gång har man kanske inte blivit av med de kilon man lade på sig under första graviditeten. Plötsligt kan man vara överviktig, eller i alla fall väga mer än man gjorde när man gick in i första graviditeten. Och om man får ett tredje barn kan man väga ännu mer efter det. Helt plötsligt kan man tillhöra fetmagruppen.

Kvinnor som redan inför första graviditeten väger för mycket har lättare att ta till sig att det finns risker, tror hon.

– Normalviktiga kvinnor kan nog oftare uppleva att barnmorskan tjatar om vikten, tänka att "de ska inte peta på mig och på vad jag äter".

Leva som innan man blev gravid

Om man vill minska de risker som övervikt och fetma för med sig bör man försöka leva som vanligt, innan man blev gravid, tycker Marie Blomberg.

– Man ska i alla fall inte ändra sina levnadsvanor på ett negativt sätt bara för att man är gravid. Man ska försöka leva hälsosamt och ta hand om sig. Och man bör röra på sig minst 30 minuter om dagen, till exempel promenera eller simma.

Finns det inga fördelar med att väga mycket som gravid?

– Jo, det gör det faktiskt. Vi har sett att allvarliga bristningar inte är lika vanliga hos kvinnor med fetma. I sämsta fall beror det på att vi underskattar omfattningen av feta kvinnors bristningar, men vi vet också att den "kudde" kvinnor har innanför mellangården är större hos kvinnor med fetma, och det skulle kunna skydda ändtarmsmuskeln, säger Marie Blomberg.

Hur mycket ska man gå upp i vikt som gravid?

Den vikt en kvinna har när hon blir gravid kan vara viktigare än hur mycket hon går upp under graviditeten.

BMI, Body Mass Index, räknas ut enligt formeln (vikt i kilo/(längd i meter)2). Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2

För normalviktiga kvinnor med ett BMI på mellan 18,5 och 24,9 är det optimalt att gå upp mellan 10 och 18 kilo under graviditeten. Då är risken för komplikationer som lägst, konstaterade forskarna bakom en stor studie förra året.

För gravida med ett BMI över 40 var risken för komplikationer som lägst om de inte gick upp alls i vikt, eller om de gick upp maximalt 6 kilo, enligt samma studie.

Men den vikt kvinnan hade när hon blev gravid visade sig ha större betydelse än hennes viktuppgång under graviditeten. Ju högre BMI när kvinnan blev gravid, desto större var risken för att hon eller hennes barn skulle drabbas av komplikationer:

61,1 procent av de kvinnor som hade ett BMI på över 40 drabbades av en eller flera komplikationer.

34,1 procent av de normalviktiga kvinnorna drabbades av en eller flera komplikationer.

Som komplikationer räknades havandeskapsförgiftning, högt blodtryck, kejsarsnitt, för tidig födsel eller att barnet var stort för sin ålder

Forskarna har analyserat flera studier om graviditet och vikt och ställt samman uppgifter om mammornas BMI före graviditet, deras viktuppgång och eventuella komplikationer. Nära 200.000 kvinnor i Europa och Nordamerika ingick i studien Association of Gestational Weight Gain With Adverse Maternal and Infant Outcomes, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama

Över hälften går upp mer än rekommenderat

Viktökning under graviditet – vad är "normalt"

Normalviktiga kvinnor i Sverige går i genomsnitt upp 13,8 kilo under graviditeten, enligt en studie.

Men variationen är stor, och det ska den vara. Hur mycket en kvinna bör gå upp beror bland annat på hur mycket hon vägde innan hon blev gravid - underviktiga behöver gå upp mer och överviktiga mindre.

Svenska läkare har ingen gemensam syn på hur mycket det är optimalt att gå upp i vikt under graviditeten. Ofta anges dessa amerikanska rekommendationer:

Om BMI, Body Mass Index*, vid inskrivningsbesöket hos barnmorskan är:

• mindre än 20 (undervikt) bör kvinnan gå upp mellan 12,5 och 18 kilo.

• 20 - 24,9 (normalvikt) bör kvinnan gå upp mellan 11,5 och 16 kilo.

• 25 - 29,9 (övervikt) bör kvinnan gå upp mellan 7 och 11 kilo.

• 30 - 34,9 (fetma) bör kvinnan gå upp mellan 5 och 9 kilo (eller, enligt en svensk studie, mindre än 6 kilo).

• över 35 (sjuklig fetma) bör kvinnan eventuellt inte ha någon viktuppgång alls, kanske en minskning.

I Sverige går mellan 50 och 60 procent av gravida upp mer än så här. Undervikt är däremot sällan något problem.

Rekommendationerna betyder inte att man ska banta under graviditeten, inte ens om man är sjukligt fet. Men om man, med stöd från barnmorskan, äter nyttig och näringsrik mat till frukost, lunch och middag kan viktökningen stanna upp eller minska.

 

Behöver gravida äta mer?

Nej, du som är gravid behöver inte äta för två. Gravida behöver mer näring än annars – men inte så mycket mer kalorier.

Under graviditetens tre första månader brukar det vara tillräckligt med en frukt extra per dag.

I graviditetsmånad 4-6 behövs i genomsnitt ett matigt mellanmål och en frukt extra per dag. I graviditetsmånad 7-9 behövs i genomsnitt två matiga mellanmål och en frukt extra per dag.

Ett mellanmål kan till exempel bestå av yoghurt eller fil, lite müsli och en frukt, eller en rågsmörgås med leverpastej och gurka, ett glas mjölk och en frukt.

Källa: Livsmedelsverket.se

Hur mycket vikt försvinner vid förlossningen?

8 kilo. Ungefär så mycket vikt försvinner i och med förlossningen. Det motsvarar vikten på barnet, moderkakan och fostervattnet. Om kvinnan har samlat på sig mycket vätska (vilket oftast inte sker före vecka 37) kan det i vissa fall försvinna ytterligare 3 eller 4 kilo.

Källa: Marie Blomberg, läkare.

Övervikt och fetma under graviditet ökar

Övervikt bland gravida fortsätter att öka, enligt statistik från Socialstyrelsen. 2018 hade 26,7 procent av de kvinnor som skrevs in i mödrahälsovården övervikt, och 15,4 procent hade fetma. Andelen med fetma var därmed 31 procent högre än tio år tidigare, år 2008, medan andelen med övervikt hade ökat med 8 procent.

Högt BMI är kopplat till högre risk för komplikationer vid graviditet och förlossning, som till exempel graviditetsdiabetes, högt blodtryck, för tidig födsel och havandeskapsförgiftning (preeklampsi). Dessutom ökar risken för missbildningar hos fostret, missfall och fosterdöd under graviditeten.

Källa: Socialstyrelsen

Läs också:

Varför sådan vikthets när man är gravid? 

Det här händer hos barnmorskan