Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Kan man äta Alvedon och andra värktabletter när man är gravid eller är det farligt för fostret? Vi frågade Läkemedelsverkets experter.
Kan man äta Alvedon och andra värktabletter när man är gravid eller är det farligt för fostret? Vi frågade Läkemedelsverkets experter.
Kan man äta Alvedon och andra värktabletter när man är gravid eller är det farligt för fostret? Vi frågade Läkemedelsverkets experter.
Kan man äta Alvedon och andra värktabletter när man är gravid eller är det farligt för fostret? Vi frågade Läkemedelsverkets experter. Foto: Getty Images/iStockphoto

Alvedon, Ipren & andra värktabletter när man är gravid – är det ok?

Ont i huvudet eller värk i ryggen – kan man äta Alvedon och andra värktabletter när man är gravid eller är det farligt för fostret? Vi frågade Läkemedelsverkets experter.

Är det okej att äta värktabletter som Alvedon, Treo och Ipren när man är gravid?

Läkemedelsverket: Under graviditeten bör man inte använda mer läkemedel än nödvändigt. Om man har kortvarig smärta är det därför bra att i första hand pröva andra smärt­stillande metoder än läkemedel, som till ­exempel avslappning, massage eller värme.

Om inte det hjälper kan läkemedel med substansen paracetamol (bland annat ­Alvedon och Panodil) användas tillfälligt. Om man behöver smärtlindring mer än några dagar bör man diskutera med läkare. Kanske behövs det i så fall en helt annan behandling.

Värktabletter som tillhör gruppen NSAID och alltså innehåller någon av substanserna ibuprofen (till exempel Ipren), acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Bamyl och Treo), diklofenak (till exempel Voltaren) eller naproxen (till exempel Pronaxen) bör enbart tas på ordination av sjukvården och i möjligaste mån undvikas under graviditetens sista tre månader.

Läs också: Orolig för missfall? Det kan fylla en funktion

Varför bör man undvika läkemedel från NSAID-gruppen?

Läkemedelsverket: De anses numera inte vara helt säkra. De flesta studier visar ingen generell ökad risk för missbildning hos fostret, men man har sett samband mellan hjärtfel och läkemedel från NSAID-gruppen som gör att man rekommenderar försiktighet.

Några studier – men inte alla – tyder också på att risken för missfall ökar efter användning av läkemedel från NSAID-gruppen i tidig graviditet.

Under graviditetens sista tre månader kan läkemedel från NSAID-gruppen öka risken för komplikationer hos fostret.

Läkemedlen kan också orsaka njursvikt och minskad mängd fostervatten, motverka livmoderns sammandragningar vilken kan leda till värksvaghet under förlossningen samt orsaka ökad risk för blödning under förlossningen.

Men undantag från rekommendationen finns. Läkare kan till exempel, om det ­bedöms motiverat, skriva ut läkemedel med acetylsalicylsyra i låg dos under hela graviditeten för att motverka en ökad risk för blodpropp. Och under senare delen av graviditeten kan enstaka doser av NSAID ordineras vid till exempel njur- eller gallvägssmärtor.

Läs också: Kan man föda barn när man är sjuk?

Stämmer det att läkemedel från NSAID-­gruppen kan göra det svårare att bli gravid?

Läkemedelsverket: Ja. Det beror på att läkemedlen hämmar bildningen av så kallade ­prostaglandiner som är involverade i ägglossningen.

Studier har visat ett eventuellt samband mellan att äta paracetamol under graviditeten och senare neuropsykiatriskt funktionshinder, till exempel adhd, hos ­barnet. Hur ser man på det?

Läkemedelsverket: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskar resultat av nya studier som inger misstanke om möjliga samband mellan läkemedel och oönskade effekter, i det här fallet en möjlig koppling mellan paracetamol och senare neuropsykiatriska funktionshinder. Tolkningen av denna typ av obesvarade samband är komplicerad, bland annat eftersom andra riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder kan samvariera med läkemedelsanvändning. Det kan ge upphov till skenbara samband som inte direkt beror på läkemedlets effekter.

I nuläget motiverar resultaten i de här studierna inte någon ändring av rekommendationerna för användning av paracetamol under graviditet. Samtidigt försöker man hitta sätt att förbättra kunskapsläget när det gäller användning av paracetamol under graviditet.

Du ska alltid följa de råd som finns i produktinformationen. Den säger att du bör använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber, och att du bör använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet under längre tid än 3–5 dagar.

Läs också: För tidigt född – så här är det på neonatalavdelningen och så här gick det för barnen som föddes för tidigt

Ont  i huvudet som gravid? 4 saker att tänka på

1. Har du tillfälligt eller kortvarigt ont – pröva i första hand andra metoder än smärstillande läkemedel.

2. Om du behöver smärstillande läkemedel: Använd en sort som innehåller paracetamol (till exempel Alvedon och Panodil), i så låg effektiv dos som möjligt och under kortast möjliga tid.

3. Behöver du smärtstillande läkemedel under en längre period? Diskutera med läkare.

4. Mer råd och hjälp finns via din barnmorska och 1177 Vårdguiden.

Läs också: Smärtlindring vid förlossning – fördelar och nackdelar med olika metoder

Källor: Ingrid Wikström, gynekolog och utredare, och Rolf Gedeborg, utredare, båda vid Läkemedelsverket.