Mamma och barn ska inte separeras efter förlossningen även om mamman är sjuk i covid-19, eller misstänks vara smittad av det nya coronaviruset. Foto: Shutterstock

Förlossning vid misstänkt corona/covid-19

Vad händer om en kvinna kommer in till förlossningen med värkar – och symtom som skulle kunna bero på corona? Nu finns nationella riktlinjer för hur covid-19 ska hanteras vid förlossning och på BB.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Det har funnits oklarheter inom svensk förlossningsvård kring hur kvinnor med misstänkt covid-19 – den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 – och deras nyfödda barn, ska tas omhand.

På tisdagen presenterades nya svenska riktlinjer framtagna av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) och Svenska neonatalföreningen.

Eva Uustal, överläkare och ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

– I Sverige rekommenderas i nuläget samvård, säger Eva Uustal, överläkare och ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Det betyder att en mamma som har konstaterad covid-19 kan vårdas tillsammans med sin bebis i ett enkelrum. Samma sak gäller för kvinnor med stark misstanke om corona men där man ännu inväntar provsvar. På BB kommer man också att följa noggranna hygienrutiner vid skötsel och amning för att förhindra att barnet smittas.

– I övrigt avgörs vården, både före och efter förlossningen, som alltid av kvinnans och barnets hälsotillstånd, säger Eva Uustal.

Föda barn med corona

Hur kvinnan föder verkar inte ha betydelse för smittspridningen av coronaviruset. Foto: Shutterstock

Det finns inget som talar för att kejsarsnitt skulle vara att föredra framför vaginal förlossning på grund av att kvinnan är sjuk i covid-19, enligt Eva Uustal.

– Förlossningssättet påverkas inte av smittoläget. Man har inte sett någon spridning från mamma till nyfödd vid vaginal förlossning. Däremot får en kvinna med covid-19 föda på ett isoleringsrum som finns på förlossningen. Personalen har bra rutiner kring detta, säger hon.

Corona och amning

Inga studier har än så länge kunnat visa coronasmitta i bröstmjölk. Foto: Shutterstock

De analyser som hittills gjorts på bröstmjölk hos kvinnor med konstaterad covid-19-smitta har inte visat på virus i bröstmjölken.

– Vårt råd är att man kan amma, säger Eva Uustal.

Separera mamma och barn – så löd tidigare rådet

I region Stockholm löd de första rekommendationerna, som kom i mitten av februari, att en nyfödd bebis ska separeras från modern direkt efter förlossningen om hon är diagnostiserad med covid-19. Samma riktlinjer finns i Kina. Där lyder rekommendationerna att mor och barn ska hållas åtskilda i minst två veckor.

De kinesiska riktlinjerna har kritiserats av de brittiska gynekologernas organisation, RCOG. De brittiska gynekologerna förespråkar istället, liksom nu Sverige, att mamma och bebis vårdas tillsammans, med noggrann hygien.

Även de brittiska gynekologernas organisation, RCOG, förespråkar i nuläget amning. I Kina rekommenderas mammor med covid-19 däremot att pumpa ur bröstmjölk som kan ges till barnet av någon annan.

Oklart hur corona smittar

Ingen vet i dagsläget om, och hur, det nya coronaviruset SARS-CoV-2 kan smitta från mor till barn under graviditeten eller i samband med förlossningen.

Ett nyfött barn i London testades nyligen positivt för covid-19 vid några minuters ålder. Även mamman testades och var smittad, men man har inte kunna avgöra om barnet smittades i livmodern eller under eller efter förlossningen.

I sina riktlinjer skriver Svenska neonatalföreningen och Svensk förening för obstetrik och gynekologi att kunskapsläget förändras snabbt och att rekommendationerna därför sannolikt kommer att behöva uppdateras.

Läs också: Hur drabbas barn och gravida av corona?

Denna artikel publicerades den 17 mars 2020.