Trygghet smittar. Det är ett av flera råd till dig som är med vid en förlossning. Foto: Shutterstock

Partner eller medföljare vid förlossningen? Så stöttar du bäst

Att vara med när ett barn föds ett ärofyllt uppdrag. Men det kan också kännas stort och läskigt. Här är 9 säkra tips från barnmorskan Märta Cullhed Engblom och doulan Jenny Gustafsson.

Malin Haawind

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Stötta på förlossningen – hur gör man det? Vi tog hjälp av två experter; Märta Cullhed Engblom, frilansande barnmorska som driver eget företag och bland annat arbetar med hemförlossningar, och Jenny Gustafsson, doula, verksam i Göteborg, och instruktör i metoden ”Föda utan rädsla”.

Vad är viktigast för den som föder, enligt er?

– Att det finns ett kontinuerligt stöd för den ­födande kvinnan genom hela förlossningen, ­svarade Märta Cullhed Engblom.

– Att bli sedd och bekräftad och att man får känna sig delaktig i sin egen förlossning – att beslut inte tas över huvudet på en. Å andra sidan finns det de som har en vilja att överlämna sig i vårdens händer. Det viktiga är att det är den födandes egna val och att det valet respekteras, svarade Jenny Gustafsson.

8 tips till medföljaren vid en förlossning:

1. Ta ditt ansvar

För den som ska vara med vid en förlossning börjar jobbet redan under graviditeten, precis som för den som ska föda. Att vara förberedd är viktigt och den gravida ska inte behöva projektleda.

– Skaffa dig kunskap och ta eget ansvar för att sätta dig in i hur det kan vara, säger doulan Jenny Gustafsson.

Hon menar att lyhördhet och följsamhet är de viktigaste egenskaperna man behöver ha som stödperson. Om man själv känner att det inte är ens starkaste grenar råder hon att man börjar öva i god tid innan.

2. Trygghet smittar

Som stödperson under förlossningen är din främsta roll att sprida trygghet och vara närvarande.

– Trygghet är en känsla som smittar så om du är väl förberedd och bottnar i din uppgift som stöd hjälper du den födande mycket, säger barnmorskan Märta Cullhed Engblom.

3. Handfast beröring lugnar

Att ha en kär kropp nära sig minskar stress och flyktbeteenden mentalt och fysiskt för den ­födande. Men tänk också på hur du berör.

– Tafatta klappar lugnar ingen, men handfast, jordande, tung beröring kan vara lugnande, säger Jenny Gustafsson. Massera, massera ...

– Beröring stimulerar hormonet oxytocin som ­hjälper till att föra förlossningen framåt, säger Märta Cullhed Engblom.

4. Prata om förväntningar

– Prata igenom allt ordentligt innan. Vilka förväntningar har den gravida på dig och vilka önskemål har hon om hur det ska vara i förlossningsrummet? Ska det vara mörkt eller ljust? Tyst eller musik? Ta sedan med dessa önskemål när det väl är dags och försök att få dem uppfyllda, säger Märta Cullhed Engblom.

5. Var lyhörd

Var lyhörd för den födandes behov. Ibland kan du till och med behöva ­upptäcka behoven innan din födande partner eller vän själv gör det.

– Se till att hon dricker och går och kissar med jämna mellanrum och hjälp henne att byta ställning, tipsar Märta Cullhed Engblom.

6. Ändrade planer är okej

Du måste också vara lyhörd för att den som föder kan ändra sig. Har hon innan sagt att hon inte vill ha smärtlindring men under förlossningen ber om epidural är det inte läge att börja argumentera och säga ”du sa ju att …”.

– Man vet aldrig innan hur man ­kommer att reagera på en så stark ­upplevelse som en förlossning, säger Märta Cullhed Engblom.

7. Våga ställa krav!

– Jag vet att många drar sig för att göra det men man ska inte vara rädd för att ställa krav på vårdpersonalen. Förmedla vad ni vill och ställ alla frågor ni har, säger Märta Cullhed Engblom.

Jenny Gustafsson instämmer:

– En viktig uppgift man har som stödperson är just att bevaka den ­födandes intressen, vara uppmärksam på hennes signaler och föra fram eventuella önskemål till personalen, säger hon.

8. Partner + doula = toppen!

Ju mer stöd för den födande kvinnan desto bättre, tycker barnmorskan Märta Cullhed Engblom. Hon föreslår att man kan ta med även en vän eller doula till förlossningen.

– Partnerns stöd är ovärderligt och oersättligt, men det kan bli ännu bättre med ytterligare ett stöd. Framförallt blir situationen mindre sårbar och därmed tryggare med ännu en stödperson, inte minst vid ett kejsarsnitt då mamman och barnet ofta separeras i början och partnern blir ensam med barnet. Då kan en extra person till exempel gå mellan avdelningarna och visa bilder på ­bebisen för mamman som ligger på uppvaket, säger Märta Cullhed Engblom.