Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Kejsarsnitt – så går det till

Ett kejsarsnitt är antingen planerat eller akut. Varje år föds mellan 16 och 18 procent av bebisarna med hjälp av snitt.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Hur vanligt är det att föda med kejsarsnitt?

Att föda med kejsarsnitt är numera ganska vanligt. På 1970-talet var 5 procent av alla förlossningar i Sverige kejsarsnitt. Under de senaste åren har andelen stigit till mellan 16 och 18 procent. Samtidigt är skillnaderna stora mellan landstingen – från 12 till 22 procent av förlossningarna sker med kejsarsnitt.

Hur många kejsarsnitt är planerade?

Drygt hälften av kejsarsnitten är planerade. De kan göras av flera skäl, till exempel medicinska (som att kvinnan är sjuk, att moderkakan inte fungerar som den ska eller att barnet ligger på ett sätt som gör vaginal förlossning olämplig) eller psykosociala (som förlossningsrädsla, ofta på grund av tidigare svår förlossning).

Hur går ett planerat kejsarsnitt till?

Inför ett planerat snitt träffar man barnmorska och läkare och får information om vad som kommer att hända.

Får man bedövning när man gör kejsarsnitt?

Kvinnan får i regel ryggbedövning innan det görs ett snitt (oftast ett tvärsnitt 3-5 centimeter ovanför blygdbenskanten), barnet lyfts ut och såret sys ihop. Det brukar ta mellan 25 och 60 minuter.

Hur många kejsarsnitt är akuta?

Det är inte alltid man vet i förväg att förlossningen kommer att avslutas med kejsarsnitt. Knappt hälften av alla kejsarsnitt är vad man kallar akuta eller omedelbara snitt.

Varför föder man med akut kejsarsnitt?

Akuta snitt görs på grund av att något problem uppstår under förlossningen, till exempel att kvinnan eller barnet inte längre orkar.

Vad är omedelbart kejsarsnitt?

Omedelbart snitt (som också kallas urakut snitt, larmsnitt eller katastrofsnitt) är inte så vanligt. Det används när det är omedelbar fara för kvinnans eller barnets liv. Vid sådana snitt har man som förälder ingen tid att förbereda sig. Kvinnan brukar få ryggbedövning. Om det är mycket bråttom sövs hon oftast..

Källor: Vi Föräldrars stora bok om barn, Socialstyrelsen samt Håkan Lilja, docent och förlossningsöverläkare.

Läs också: Föda med kejsarsnitt – vad är sant & vad är falskt?

Artikeln publicerades i augusti 2017.