Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Barnmorskan Elin Hallgren skriver för mama om barnmorskornas situation i Stockholm.
Barnmorskan Elin Hallgren skriver för mama om barnmorskornas situation i Stockholm.
Barnmorskan Elin Hallgren skriver för mama om barnmorskornas situation i Stockholm.
Barnmorskan Elin Hallgren skriver för mama om barnmorskornas situation i Stockholm. Foto: Pressbild/Getty images

Barnmorskan Elin Hallgren: ”Därför svarar vi med massuppsägningar”

Gravida, födande och nyförlösta behöver trygg vård – och våra barnmorskor måste ha förutsättningar att göra sina jobb bra, utan att bränna ut sig. För allas skull. Vi på mama bad Elin Hallgren, ordförande i Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm, skriva om barnmorskornas situation i huvudstaden, och vad som måste förbättras. 

mamaredaktionen

Bakgrund: Förlossningskrisen i Stockholm

Här är en kort sammanfattning av rubrikerna kring förlossningsvården i Stockholm under oktober 2021: 

Alla chefer på Södersjukhusets förlossningsavdelning avsäger sig sina uppdrag. 

På Danderyds sjukhus har två av fyra chefsbarnmorskor sagt upp sig i protest.

Erfarna barnmorskor flyr förlossningsvården och nya barnmorskor väljer att arbeta inom andra verksamheter efter utbildningen.

Barnmorskans roll är att bevara det normala normalt och på så vis minska onödiga medicinska interventioner. Det görs genom att främja den friska fysiologiska processen. Det är ingen lätt uppgift alla gånger. Det kräver nämligen att barnmorskan är relationsskapande med den födande. Och för det krävs lyhördhet, tid för reflektion, trygghet, lugn och ro, närvaro, samspel och att se varje enskild individ som en egen person med egna behov. 

Man brukar prata om inre och yttre bromsar för det fysiologiska förloppet. De inre kan vara oro, stress, rädsla och otrygghet. De yttre är förflyttning, okänd miljö, okända ansikten och frånvaro av stöd. Så hur är vår förlossningsvård uppbyggd? Jo, alla de yttre bromsarna kommer i stort sett alla kvinnor uppleva. Den födande kommer behöva förflyttas till en okänd miljö med okända personer som inte har tid att finnas för att ge närvaro och kontinuerligt stöd. Vilket troligen leder till oro, stress och rädsla (inre bromsar) och som kommer störa den fysiologiska processen och mynna ut i medicinska interventioner.

En födande kvinna behöver lugn och ro, lyhördhet, tid för reflektion, närvaro och samspel. Foto: iStock / Getty images

Situationen inom förlossningsvården, och då inräknat mödravården och eftervården på BB, är inom Region Stockholm ohållbar! Nu ser vi början till ett barnmorskeuppror som inte är det första. 2013 startade en grupp förlossningsbarnmorskor ”Nu är det nog” där de beskrev en arbetsmiljö med bristande patientsäkerhet. Detta kom sedan att spridas till barnmorskor arbetande inom mödravården. 

Nu är vi där igen. Och har det än mer ansträngt och pressat jämfört med år 2013. 

En barnmorska på en förlossningsklinik har omvårdnads- och medicinskt ansvar för minst två kvinnor i förlossningsarbete men inte sällan tre eller fyra! Det innebär en ständig prioritering kring vem som har mest behov av barnmorskan. Det här är ett systemfel som leder till patientosäkerhet. Så länge vi barnmorskor ställer upp på detta sjuka system upprätthåller vi det, och det är nog delvis det som gör att rekordmånga barnmorskor väljer att säga upp sig. Det är inte etiskt försvarbart att bibehålla den typ av vård som nu råder. Men eftersom verksamhetschefer, sjukhusdirektörer och ansvariga politiker inte lyssnar till våra rop och varningar blir svaret uppsägning, massprotester och sjukskrivningar. 

Listan på de negativa konsekvenserna för barnmorskor och födande relaterat till dagens förlossningsvård är lång, och alldeles för sorglig att rada upp. Därför redogör jag istället för möjliga positiva resultat av en human och personcentrerad graviditets- förlossnings- och eftervård:

Fler skulle uppleva barnafödande som en stärkande och positiv upplevelse.

Färre skulle drabbas av sekundär förlossningsrädsla. 

Färre förlossningskomplikationer såsom kejsarsnitt.

Färre förlossningsskador såsom bristningar. 

Färre post partumdepressioner och sjukskrivningar.

Bättre förutsättningar för en god anknytning hos barn och föräldrar.

Ökad amningsfrekvens.

Tryggare föräldrar. 

Barnmorskor har i alla tider arbetat i högt arbetstempo. Men förr fanns det luft i systemet med en del lugna dygn, det förekommer inte idag. Medikaliseringen har dessutom ökat. Förr fanns även ABC-kliniker, Södra BB och BB Sophia som kunde erbjuda lite andra vårdformer än endast att föda barn på högspecialiserade akutsjukhus. 

Så vad vill vi: 

1. Öppna upp S:t Görans sjukhus, låt det bli Sveriges första barnmorskeledda lågriskenhet.  

2. En födande per barnmorska. 

3. Max fyra familjer på BB per barnmorska. 

4. Max 80 inskrivna gravida per år per barnmorska. 

5. Förkortad arbetstid för barnmorska.

6. Erbjud alternativa vårdformer till våra familjer, till exempel case-load, lågriskenheter, och hemförlossning. 

Text: Elin Hallgren, ordförande i Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm.

LÄS OCKSÅ: mamas chefredaktör: Hur ska vi våga bli gravida när vi inte kan garanteras en plats att föda?

LÄS OCKSÅ: Sofias son Stanley drabbades av RS-virus: ”En förälders mardröm”