Att skaffa barn senare i livet kan ha både fördelar och innebära risker. Foto: E+ / Getty Images / This content is subject to cop

Äldre förälder - risker och fördelar

Många vill förverkliga sig själva, hitta drömpartnern och känna sig riktig redo innan de blir föräldrar. Men vad blir konsekvensen av att allt fler väntar med barn?
Ing-Cathrin Nilsson

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

När vill du ha ditt sista barn? ”Mellan 35 och 44 år”, svarade några svenska universitetsstuderande i en undersökning. Vår livsstil har förändrats och den biologiska klockan tycks börja ticka senare.

Visst kunde kvinnor föda barn sent i livet även förr. För hundra år sedan var barnkullarna större och födandet mera utspritt över livet. Men vad man kan se, i ett snävare perspektiv, är att antalet kvinnor som föder barn när de är 45 år eller äldre har mer än fördubblats på tio år. Siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att 247 barn som föddes 2007 hade en mamma som var 45 år eller äldre.

Samma år födde 24 kvinnor som var 49 år eller äldre barn i Sverige. Våra barn har i genomsnitt fem år äldre föräldrar än vad vi själva hade.

– Utvecklingen har skett utan att någon egentligen har tänkt på det, säger Ulla Waldenström, professor i omvårdnad på Karolinska institutet.

Ulla Waldenström har skrivit boken Vänta med barn? Det är kris i befruktningsfrågan. Hon tycker att vi väntar så länge, att 70-talisterna ser ut att bli den första generationen i Sverige på över hundra år som inte kommer att hinna komma upp i två barn i genomsnitt.

– Risken är att människor väntar så länge att de inte kan få två barn, kanske inte ens ett, och riskerna för både barnen och mammorna ökar mer än vad de flesta tycks vara medvetna om, säger hon.

Riskerna ökar

När kvinnor passerar 40 ökar risken för bland annat missfall, högt blodtryck, moderkaksavlossning, för tidig födsel, utdragna förlossningar och kejsarsnitt. Eller att barnen dör under graviditetens senare del.

Tydligast är riskökningen för kvinnor över 45.

Även männens ålder spelar in. Det finns en mångdubbel risk att barnen får autism, schizofreni, Downs syndrom eller att de föds för tidigt kopplad till fäder över 40.

Statistiken kan verka skrämmande, men de individuella riskerna är inte fullt så stora som man kan tro. Även om till exempel risken för att barnet dör ökar med kvinnans ålder är den väldigt liten i det enskilda fallet: 3 procent för kvinnor som är över 45.

Men, säger vi, vi vill ju göra allt det andra först: leva livet, studera, bli någon.

Disa Bergnéhr på Tema Barn vid Linköpings universitet blev intresserad av varför barna­födandet i Sverige började sjunka så kraftigt under 2000-talet. Hon har undersökt hur blivande svenska föräldrar i åldrarna 24 till 39 år vill att livssituationen ska se ut när de skaffar barn. Det handlar om att hinna självförverkliga sig, men inte bara i jobbet.

– Att leva livet innebär lika mycket att göra annat, som att resa, upptäcka, bli en bättre ryttare, meka med motorcyklarna, dansa och träffa kompisar, säger hon.

Vi pluggar allt längre och en del av oss vill göra karriär innan vi bildar familj.

Disa Bergnéhrs undersökning, Timing parenthood: Independence, family and ideals of life, visar att det är mycket viktigt för vår generation att hitta rätt partner.

– Många är tillsammans fem tio år innan de bestämmer sig, de vill verkligen att det ska kännas rätt. Till och med på en liten bruksort mötte jag nyblivna 39-åriga föräldrar som hade varit ihop i 23 år, men väntat tills de känt sig fullkomligt övertygade.

I hennes undersökning var det inte många som oroade sig för infertilitet eller risker.

– Barn är något man förutsätts få och ha. Barn är en del i generationskedjan och ses faktiskt också som en social trygghet för ålderdomen. Och det ideala är att det pulserande livet ska fortgå som förut när man har blivit föräldrar, säger Disa Bergnéhr.

– Många är oroliga för att de inte ska kunna kombinera sin personliga utveckling med gott föräldraskap.

Normen att vi inte ska vara så unga när vi får barn är stark. Disa Bergnéhr har stött på 26-åringar som har varit oroliga för att bli betraktade som unga föräldrar.

Mognar sent

Vi lever förstås längre och får ett annat tidsperspektiv. Men även om vi känner oss friska och fräscha har fertiliteten inte hängt med den ökade livslängden. Fortfarande är det lättast att bli gravid som tonåring. Fertiliteten hos kvinnor börjar sjunka redan efter 20, men gör det kraftigast efter 35.

Men om den optimala åldern rent biologiskt infaller tidigt, så kan den fördelaktigaste åldern rent personligt infalla betydligt senare. Detta är naturligtvis individuellt, men många upplever att de når en personlig mognad i 30-årsåldern.

Ulla Waldenström ser fördelar med äldre föräldrar också. Mogna människor med jobb och stabil ekonomi är tryggare. Och det finns studier som visar att barn till äldre föräldrar har mindre sociala problem och bättre föräldrakontakt.

Ung eller äldre förälder. Nu är det ju faktiskt så att vi inte alltid väljer. Vi kanske oplanerat får barn eller verkligen vill ha barn tidigt. Eller så blir vi inte med barn, hittar inte den rätte eller känner oss inte redo.

Unga kan känna sig snudd på socialt mobbade, och även äldre föräldrar kan känna sig kritiserade. Normerna styr oss och samhället ser ut som det gör.

– Vården ska inte uppfostra, den ska ha ett ödmjukt förhållningssätt och se till människors styrkor i stället för deras svagheter, tycker barnsjuksköterskan Eva-Lotta Funkquist på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det är så lätt att negativa attityder skapas. Gravida och nyblivna mammor blir lätt offer under vårdens härskande uppfattningar. Det finns ju skäl till att kvinnor föder barn senare i livet, säger hon.

Så mycket ökar riskerna

Att få missfall är vanligare hos äldre förstföderskor än hos yngre. Risken är tre gånger större bland kvinnor över 45 (23 procent) än bland tonåringar (8 procent).

Risken att barnet dör sent under graviditeten, under förlossningen eller inom de första levnadsdagarna är sex gånger så stor för en kvinna som är över 45 (3 procent) än för en i 20–25-årsåldern (0,5 procent).

Källa: Ulla Waldenström/medicinska födelseregistret 2001–2005.

Vanligt med IVF vid graviditet senare i livet

Av samtliga kvinnor i Sverige som får sitt första barn vid 35 år eller äldre, har cirka 10 procent blivit gravida med hjälp av provrörsbefruktning.

Cirka 10 procent av alla svenska par har också svårt att få första eller andra barnet (primär eller sekundär infertilitet).

Källa: Ulla Waldenström

Denna artikel publicerades 2009