Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
En rapport från SLU konstaterar man att hälften av alla lekplatser har försvunnit från svenska städer på 25 år.
En rapport från SLU konstaterar man att hälften av alla lekplatser har försvunnit från svenska städer på 25 år.
En rapport från SLU konstaterar man att hälften av alla lekplatser har försvunnit från svenska städer på 25 år.
1 AV 2
Halvering av antalet kommunala lekplatser på 25 år
2 AV 2
En rapport från SLU konstaterar man att hälften av alla lekplatser har försvunnit från svenska städer på 25 år.
Foto: UNSPLASH

Var kan barnen leka? Hälften av lekplatserna har försvunnit på 25 år

På 25 år har hälften av alla kommunala lekplatser försvunnit. Det har också blivit allt svårare för föräldrar att bara släppa ut sina barn så de får leka, något som bidrar till stress för många familjer, säger Märit Jansson på SLU till mama.  

Nya siffror visar att lekplatserna i våra närmiljöer bara blir färre och färre. En rapport från SLU konstaterar man att hälften av alla lekplatser har försvunnit från svenska städer på 25 år. Det skiljer sig mellan olika städer, men trenden är tydlig. Många lekplatser har lagts ner. Orsakerna är dels ekonomiska, men kraven på säkerheten har också påverkat. Lekplatsförvaltningen blir ofta dyr och kvaliteter som främjar lek och hälsa kommer i andra hand. 

Till mama säger SLU:s Märit Jansson:

– Vi har ju haft en utveckling på senare tid där barn har mindre möjlighet att leka fritt och man har mer tid som är organiserad, kanske i privat lek. Man kanske tar sig till inomhus-lekland eller att lekplatser blir mer en plats man besöker på helgen tillsammans med sina föräldrar. Det blir en följd av att miljön inte är fullt ut barnvänlig, att det inte finns möjlighet att röra sig fritt så blir det också helt klart att man blir mer beroende av sina föräldrar. Den här stora trenden leder antagligen till en mindre barnvänlig miljö och att mer stress läggs på föräldrar att försöka hitta lekmiljöer och vara med sina barn.

Rapportförfattarna konstaterar att det här är ”ett allvarligt hot mot barnvänligheten i den bebyggda miljön, där tillgång till flera och varierade platser är en viktig grund”. Foto: Hagen, Fredrik / TT NYHETSBYRÅN

Så här genomfördes studien

Definitionen av en lekplats i detta projekt är lekplatser som är öppna för allmänheten utan inskränkning i tid, samt förvaltas av kommunen. Det innebär att lekplatser på skolor och förskolor samt de som förvaltas av bostadsbolag eller av föreningar har exkluderats ur statistiken.

För att ta reda på hur många offentliga, kommunalt förvaltade lekplatser som finns i Sveriges 290 kommuner användes främst kommunhemsidor, kompletterat med frågor via e-post och telefon. Sammanställningen landade på 9590 lekplatser hösten 2022. Studien är den första i sitt slag och därför finns inga motsvarande sammanställningar för antalet lekplatser i samtliga kommuner bakåt i tiden. Projektet har därför fått göra egna beräkningar och estimat.  Den analysen pekar mot att det kan ha funnits omkring 20 000 kommunalt förvaltade lekplatser i början av 2000-talet, alltså mer än dubbelt så många som idag. Genom att följa upp utvecklingen i några kommuner som har statistik på antalet lekplatser vid tidigare tidspunkter, har den starkt minskande trenden kunnat verifieras. Dock behövs mer ingående studier för att kunna fastställa precis hur stor den totala minskningen är.

Källa: SLU