Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Tyngdtäcke – kan det vara svaret på drömmen om bättre sömn för våra barn? Läkare är skeptiska.
Tyngdtäcke – kan det vara svaret på drömmen om bättre sömn för våra barn? Läkare är skeptiska.
Tyngdtäcke – kan det vara svaret på drömmen om bättre sömn för våra barn? Läkare är skeptiska.
Tyngdtäcke – kan det vara svaret på drömmen om bättre sömn för våra barn? Läkare är skeptiska. Foto: Shutterstock

Tyngdtäcke till barn – bra eller farligt?

Kan tyngdtäcke få bebisar och större barn att sova bättre? Kanske. Men det behöver inte betyda att det är bra. Tvärtom kan det vara farligt, varnar läkare. 

Innehåll

Kan tyngdtäcke få barn att sova bättre?

Forskning om barn och tyngdtäcken

Tyngdtäcke på recept

Tyngdtäcke olämpligt för små barn

Läkare varnar för tyngdtäcken till små barn

”Det ska inte vara täcken som håller om våra små barn”

Klarar tyngdtäcken lagkraven?

Råd till dig som vill använda tyngdtäcke

När bebisen vaknar en gång i timmen, eller när barn inte kan sova – det är då vi föräldrar kan känna oss allt mer desperata efter något som funkar. Och kanske är det då vi ser annonsen med en bild på en glad bebis, iklädd en så kallad tyngdpåse. "Fungerar för 85 %”, lovar rubriken, och intill finns ett citat: ”Sover nu nästan hela natten istället för att vakna 30 gånger. Definitivt värd pengarna.”

Kanske googlar vi också och ser vad företag som säljer tyngdtäcken och andra tyngdprodukter för barn lyfter fram på sina webbplatser: snabbare insomning, bättre sömn, mindre risk för att barnet vaknar på natten, mer egentid för föräldrar.

Tyngdtäcken för barn

Tyngdtäcken och andra tyngdprodukter (som tyngdpåsar och tyngdvästar) tillverkas i olika vikter. Tyngden uppnås genom att till exempel plastgryn, glaspärlor, polyesterfibrer eller pärlor av kisel sys in i kanaler eller fack på produkten.

2 viktiga saker om tyngdtäcken och barn

För dig som funderar på ett tyngdtäcke till ditt barn finns det två saker som är viktiga att veta:

1. Man vet inte om tyngdtäcken på barn verkligen fungerar.

En av de få studier som finns (gjord på barn med autism) kan inte visa att tyngdtäcken ger bättre sömn.

2. Tyngdtäcken och andra tyngdprodukter för barn kan vara farliga.

De läkare vi har pratat med varnar för användning av tyngdtäcke och andra tyngdprodukter på små barn. De menar att det skulle kunna öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Även för större barn kan tyngdtäcken vara riskabelt, och för barn med vissa sjukdomar och svårigheter är tyngdprodukter direkt olämpliga, anser många.

Läs mer om det här längre ner i artikeln.

Kan tyngdtäcke få barn att sova bättre?

Målbild: Ett barn som sover gott. Foto: Shutterstock

Tyngdtäcken kan vara bra för barn med neuropsykiatriska diagnoser som autism eller adhd, hör man ibland.

Sofia Ekmark Sergel, barnneurolog.

Sofia Ekmark Sergel är barnläkare, barnneurolog och överläkare vid Sachsska barn- och ungdomsmottagning i Nacka.

– Hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det väldigt vanligt med sömnstörningar. En stor andel har ganska uttalade sömnsvårigheter. Ibland får föräldrarna sova i skift, och när jag träffar dem är det ofta akut, det kan kännas som om hela familjen är på väg att krascha.

I det läget kan tyngdtäcken fylla en stor funktion, är hennes erfarenhet.

Tyngdtäcke på recept

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom habilitering, psykiatri och geriatrik kan ha rätt att förskriva tyngdtäcken till patienter som uppfyller vissa kriterier och bedöms ha nytta av det. Reglerna kring förskrivningen kan, liksom kostnaden för patienten, variera från region till region.

De flesta av Sofia Ekmark Sergels patienter är i skolåldern. Av dem som får ett tyngdtäcke förskrivet är det ”ganska många, men inte alla” som får sin sömn förbättrad, upplever hon.

– Det kanske är fifty fifty. Föräldrar till de barn som det funkar för säger ibland att tyngdtäcket har förändrat deras liv, och som läkare tycker jag att det är fantastiskt om man kan hitta en behandlingsmetod som får barn att sova utan att ge dem mediciner, även om det bara fungerar för en mindre andel.

Men, tillägger hon: Det är alltid viktigt att se över andra orsaker till barns sömnproblem, och det är särskilt viktigt när det gäller barn med neuropsykiatriska svårigheter.

– De kan till exempel ha svårt att lägga undan sin skärm när de ska sova, vilket kan störa insomningen. Och barn med läkemedelsbehandling av adhd kan vara hjälpta av att behandlingen justeras.

Forskning om barn och tyngdtäcken

Det finns få studier om tyngdtäcken och barn, men enligt en studie förbättrar tyngdtäcken inte sömnen hos barn med autism.

I studien Weighted Blankets and Sleep in Autistic Children – A Randomized Controlled Trial  fick närmare 70 barn mellan 5 och 16 år med autismdiagnos och svåra sömnproblem under två veckor sova under tyngdtäcken. Under en lika lång period fick de sova under ett ”kontrolltäcke”(ett vanligt täcke utan extra tyngd). Forskarna kunde inte se någon skillnad, vare sig i total sömntid, sömneffektivitet, barnens beteende eller annat som mättes. (Däremot föredrog både barnen och deras föräldrar tyngdtäckena).

Med tanke på studiens resultat är det egentligen konstigt att sjukvården förskriver tyngdtäcken, funderar Sofia Ekmark Sergel.

– Det vi gör ska ju ha evidens, vi ska veta att vi använder bra metoder som fungerar.

– Men, säger hon, jag upplever ändå att tyngdtäcke fungerar för en del av dem som får det. Det är mycket möjligt att det inte ger någon jättetydligt effekt på gruppnivå, men det behöver inte innebära att det inte är bra för vissa.

Tyngdtäcke på recept

Helena Cronebäck är arbetsterapeut vid barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Danderyd. Om hennes patienter har grava sömnsvårigheter eller motorisk oro (ligger och vrider och vänder på sig när de ska sova) kan de ibland få ett tyngdtäcke förskrivet.

Helena Cronebäck, arbetsterapeut.

– Vi tar emot barn mellan 0 och 18 år. Det yngsta barn jag har förskrivit tyngdtäcke till var 4 eller 5 år, berättar Helena Cronebäck.

Men viktigare än tyngdtäcket är helheten, anser hon: Att man i familjen har goda kvällsvanor och en fungerande struktur på kvällarna, att barnet lägger sig i tid och varvar ner ordentligt innan.

– Om allt sådant sitter och barnet fortfarande har sömnproblem, först då kan det bli aktuellt med tyngdtäcke.

Många av de barn och ungdomar som får tyngdtäcken förskrivna får en bättre sömn, upplever hon:

– Runt 80-90 procent, skulle jag säga. Men effekten kan klinga av för en del.

Tyngdtäcke kan vara olämpligt för små barn

Det är inte bara föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser som funderar på om sömnen kan förbättras av ett tyngdtäcke. Även föräldrar till barn utan diagnoser, och ibland föräldrar till bebisar, ställer frågor i forum och i Facebook-grupper. Och tyngdtäcken säljs inte enbart ”på recept” utan även direkt till privatpersoner.

Flera företag tillverkar tyngdprodukter som riktar sig till små barn. En del av företagen varnar för att använda tyngdtäcken på barn som är yngre än 2, 3 eller 5 år, alternativt på barn som väger mindre än 22 kilo:

Ett företag skriver på sin webbplats att tyngdtäcken ”… ska inte användas av barn under fem år eller av någon person som väger mindre än 22 kilo på grund av potentiell kvävning eller kvävningsrisk”.

Ett annat företag skriver att man ska vara vaksam med små barn som ännu inte har en fullt utvecklad lungkapacitet: ”Vi rekommenderar därför inte tyngdtäcke till barn under 3 år och är restriktiva i vår rekommendation till små barn från 3 år. Vi anser att man ska vara förmögen att kunna ta av sig täcket själv eller kunna uttrycka att man vill ha det på sig.”

Ytterligare ett företag rekommenderar ”inte att barn under två års ålder använder tyngdtäcken under natten då det är viktigt att barnet kan ta av sig täcket själv utan problem”.

Samtidigt marknadsför ett annat företag en tyngdprodukt som rekommenderas för barn från 3500 grams vikt, det vill säga en ungefärlig vikt för nyfödda bebisar, och ett par företag marknadsför tyngdtäcken eller annan tyngdprodukt som rekommenderas från 6 månaders ålder.

Läkare varnar för tyngdtäcken till små barn

Barnhälsovårdsöverläkaren Per Möllborg, som har forskat om plötslig spädbarnsdöd, vill inte att spädbarn använder tunga täcken.

Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare.

– Om ett spädbarn får ett vanligt täcke över sig finns det risk att barnet återandas sin egen koldioxid och får sämre syreintag. Ett spädbarn är extra känsligt. Det kan somna in utan att vakna vid en sådan livshotande situation, och det kan inte ta bort ett täcke på samma sätt som ett äldre barn gör automatiskt om det behövs, säger han.

Att spädbarn får ett täcke över ansiktet när de sover är en vetenskapligt belagd riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd.

– Ett tungt täcke ökar risken ytterligare, och är därför olämpligt för alla småbarn som inte med sin egen kraft kan flytta på täcket så att andningsvägarna alltid är fria.

Vid vilken ålder det skulle kunna vara säkert med tyngdtäcken kan Per Möllborg inte säga, eftersom det inte finns studier kring det – och det skulle dessutom vara etiskt omöjligt att genomföra sådana studier på de yngsta barnen, säger han.

– Så försiktighetsprincipen måste gå först. En utredning kring barnets sömnsvårigheter bör göras innan ett tyngdtäcke, i samråd med barnläkare, prövas på lite äldre barn.

Tycker du att andra tyngdprodukter, som lindor och sovpåsar med tyngd, är okej att använda på bebisar och små barn?

– Nej, jag är lika skeptisk till det. Ett av Socialstyrelsens råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är att barnet ska kunna röra sig fritt och inte bli för varmt. Båda dessa saker motverkas av en sovpåse med tyngd, säger Per Möllborg.

Som förälder ska man också vara medveten om att annonser om hur stor andel kunder som är nöjda med tyngdprodukter för barn inte säger något ur ett vetenskapligt perspektiv, påpekar han:

– I vetenskapliga sammanhang studerar man även de som inte är nöjda och de som eventuellt har blivit sämre av behandlingen.

”Risk att fler barn dör”

Bernt Alm, barnläkare och docent i pediatrik som också har forskat om plötslig spädbarnsdöd, är rädd att användningen av tyngdtäcken och tyngdprodukter för små barn ska öka.

Bernt Alm, barnläkare.

– Det är inte otroligt, eftersom sömnproblem är något av det mest påfrestande som finns för spädbarnsföräldrar.

I så fall kommer fler barn att utsättas för hotande situationer, som till exempel ett täcke som är för varmt eller täcker ansiktet eller munnen, befarar han.

– Kanske finns det en risk att fler barn i så fall dör, både under 6 månaders ålder och äldre.

Djup sömn kan vara riskabelt för en bebis

För bebisar kan en tyngdprodukt fylla ungefär samma lugnande funktion som att bli lindad, det vill säga att få kroppen omsvept av en tunn filt, tror några av dem vi har pratat med.

Att en del bebisar lugnas av att vara lindade beror på att deras okontrollerade rörelser hindras när kroppen omsluts av ett mjukt tyg, har man antagit. En bebis som inte rycker och sprattlar i sömnen väcker inte sig själv lika lätt – men det i sig kan också utgöra en risk , varnar Rachel Moon, amerikansk barnläkare och expert på plötslig spädbarnsdöd, i en artikel på Healthychildren.org. 

– Vi vet att färre uppvaknande kan vara ett problem och en av huvudorsakerna till att bebisar dör i plötslig spädbarnsdöd, säger hon. 

Samma risk kan finnas vid användning av tyngdtäcken och andra tyngdprodukter, befarar Bernt Alm. 

– Det finns en misstanke om att det inte alltid är en fördel för spädbarn att sova för djupt och gott. Ett exempel på det är magläget. Många föräldrar har upplevt att barn sover bättre på mage, men numera vet vi att det mångfaldigar risken för att barnet dör i plötslig spädbarnsdöd. 

– Sammanfattningsvis skulle jag nog råda till stor försiktighet med dessa tyngdtäcken och andra tyngdprodukter tills vi har goda studier att stödja oss på. Inte bara under spädbarnsåret utan även senare. Det bästa vore om det krävdes en läkarordination för dessa produkter och om användandet, åtminstone till att börja med, begränsades till barn från 5–7 år med neuropsykiatriska problem, anser Bernt Alm. 

”Min allmänna barnläkarkunskap säger nej” 

Även barnneurologen Sofia Ekmark Sergel, som upplever fördelar med tyngdtäcke för en del skolbarn med neuropsykiatriska diagnoser, är tveksam till tyngdprodukter för små barn. 

– Min allmänna barnläkarkunskap säger nej. Jag tycker inte att det låter som en bra idé. Jag skulle inte använda tyngdtäcke på ett barn före 4–5 års ålder. 

Varför?

– Jag tänker att jag inte skulle kunna förlåta mig själv om det hände något, oavsett om det var plötslig spädbarnsdöd på grund av tyngdtäcket eller något annat, säger Sofia Ekmark Sergel. 

 

Klarar tyngdtäcken för barn de lagliga kraven? 

Läkare varnar för tyngdtäcken och andra tyngdprodukter som riktar sig till bebisar och små barn. Foto: Shutterstock

En del tyngdtäcken och andra tyngdprodukter för barn kan vara olagliga. Det kan i så fall leda till säljförbud. 

Om det står i bruksanvisningen att en produkt är till för att lindra sömnsvårigheter, eller om det anges i marknadsföringen, är det, rent juridiskt, troligen en medicinteknisk produkt klass 1, berättar Ewa-Lena Hartman, gruppchef vid enheten för tillsyn av medicinteknik, Läkemedelsverket.

Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket.

– Och då kan den komma att betraktas som olaglig om den inte är CE-märkt, säger hon.

Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta. Att de är CE-märkta innebär att tillverkaren har tagit på sig ansvaret för att produkten uppfyller alla juridiska säkerhetskrav.

Om man marknadsför medicintekniska produkter för barn och säger att det går bra att använda dem för barn, då ska man som tillverkare ha bevis för det, förklarar Helena Dzojic, enhetschef vid Läkemedelsverket:

Helena Dzojic, enhetschef, Läkemedelsverket.

– Man ska ha gjort en klinisk utvärdering. Man ska ha tittat på klinisk data (vetenskapliga studier om effekter av att använda produkten, redaktionens kommentar), gjort egna analyser och kunnat dra slutsatser om att produkten är säker och uppfyller de syften den har.

Vad händer om en medicinteknisk produkt inte uppfyller dessa krav?

– Då brukar vi ha en dialog med tillverkaren: Vad är din avsikt? Vad vill du med produkten? Ibland ändrar tillverkaren sin marknadsföring, andra gånger står man fast vid den trots att man inte har analyserat kliniska data och kunnat dra slutsatsen att produkten är säker och uppfyller sina syften. Då måste vi ta ställning till om vi ska fatta ett formellt beslut om marknadsförbud, det vill säga säljförbud. Ett sådant beslut kan vara förenat med vite, säger Helena Dzojic.

Läkemedelsverket vet i nuläget inte om de tyngdtäcken och tyngdprodukter som marknadsförs för barn är CE-märkta. Den ökade arbetsbelastning som coronakrisen fört med sig har inte gjort det möjligt att utreda det.

– Vår bedömning är ändå att de är medicintekniska produkter klass 1, säger Ewa-Lena Hartman.

Kan man vara säker på att en CE-märkt medicinteknisk produkt uppfyller de krav som märkningen innebär?

– Det förekommer naturligtvis att företagaren inte har det underlag som krävs för att få sätta en CE-märkning på sin produkt, men det är företagarens ansvar att se till att det finns, säger Ewa-Lena Hartman.

Konsumentverket, som arbetar med barnsäkerhet, har i dagsläget inga råd kring användning av tyngdtäcken för barn, berättar Maria Holmberg, utredare på myndigheten.

Maria Holmberg, utredare, Konsumentverket.

– Näringsidkare har alltid ett ansvar att enbart sälja säkra produkter och göra en riskvärdering. Om Läkemedelsverket kommer fram till att tyngdtäcken och andra tyngdprodukter för barn inte är medicintekniska produkter behöver vi på Konsumentverket titta vidare på det här. Att produkterna säljs riktat till små barn behöver vi i så fall utreda mer, och vi behöver få fram riskbedömningar och eventuella expertutlåtanden, säger hon.

 

Råd till dig som vill använda tyngdtäcke

Använd inte tyngdtäcke eller tyngdprodukter på barn utan att först ha rådfrågat vården om det är lämpligt.

Tänk på att tyngdprodukter ska vara CE-märkta – det tyder åtminstone på att tillverkaren vet att det finns regler som är viktiga att uppfylla.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten – och följ den.

Använd inte en tyngdprodukt som är tyngre än lämpligt. Se till att tyngden är anpassad efter användaren.

Tänk på att tyngdtäcke kan innebära en kvävningsrisk.

Tänk på att vissa underliggande sjukdomar, som till exempel hjärt- och lungsjukdomar, kan göra användning av tyngdtäcken olämpligt.

Innan du använder ett hygienöverdrag till tyngdprodukten, kontrollera i bruksanvisningen om det är lämpligt.

Källa: Ewa-Lena Hartman, Läkemedelsverket, som baserar sig på de råd som ofta finns i bruksanvisningar för CE-märkta tyngdprodukter.

Läs också: Stor guide – allt om sömn och sömnproblem hos bebisar och större barn