Amma OCH ge flaska - hur gör man?

Sover bebisen bättre på ersättning?

Det har blivit vanligare att både amma och ge ersättning. En orsak kan vara uppfattningen att bebisar sover bättre om de får ersättning på kvällen – men stämmer den?

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Amning och moders­mjölksersättning är en allt vanligare kombi­nation. Frågan är varför. Är det för att bebisar oftare får ersätt­ning inför natten? Eller för att kvinnor inte får det amningsstöd de behöver – eller beror det nå­got annat?

Olle Hernell, pro­fessor i barnmedicin, överläkare vid Norrlands universi­tetssjukhus och ordförande i Livsmedelsverkets och Svenska barn­ läkarföreningens expertgrupp för pediatrisk nutrition, betonar att man än så länge inte vet, men han gissar att orsakerna är flera:

– Jag tror att många mammor upplever att de blir låsta av amningen, att de vill ha en möjlig­het att gå ut och träffa kompisar, gå på gym ... Att det är en livs­stilsfråga, helt enkelt. Båda vill nog också att partnern ska kunna träda in och ge barnet mat. Och rådet om att helamma i 6 måna­der har nog aldrig riktigt trängt igenom på bvc­-nivå.

Vid tidigare trendbrott i am­ningsstatistiken har ofta hög­ utbildade kvinnor gått i täten, berättar Elisabeth Kylberg, nutri­tionist, amningsrådgivare och lektor vid högskolan i Skövde. Kanske är det på samma sätt nu, funderar hon:

– Jag tror att det är mammor i karriären som har en önskan om att gå tillbaka till arbetet tidigare. Men det här är förstås bara spe­kulationer.

Tror att flaskmatning ska ge bättre viktkurva

Nästan alla föräldrar som ger sina ammande barn ersättning gör det för att de upplever att bröstmjöl­ken inte räcker till, enligt en enkätundersökning som journalis­ten och författaren Petra Jankov Picha har gjort (undersök­ningen är inte vetenskaplig). Barnen kanske inte gick upp i vikt som förväntat, ville amma hela kväl­larna, vaknade ofta på nätterna och ville amma – eller föräldrarna kanske hade en allmän känsla av att barnet inte var tillfredsställt.

Sådant har att göra med ”en blandning av rejäla missuppfattningar och en ökad intolerans för barns naturliga beteende”, tror Olle Hernell.

– Vi har gjort många studier där både ammande barn och barn som fått ersättning har in­ gått, och det har aldrig varit sär­skilda problem med barn som helammats, säger han.

– Barn mår inte dåligt av att amma ofta. Däremot vet ju alla att det kan vara jobbigt att amma ofta. Men för vems skull vill man i så fall ge flaska – för barnets eller för de vuxnas?

Läs mer: En flaska ersättning till natten – sover bebisen bättre då?

Kurvor baserade på flaskmatade barn

Det som ibland uppfattas som dålig viktuppgång behöver inte vara det, poängterar han också:

– Tillväxtkurvorna som vi har på bvc grundar sig ofta på flaskuppfödda barns tillväxt. Moderna tillväxtkurvor som världshälso­organisationen WHO har tagit fram grundar sig på ammade barns tillväxt. Kurvorna ser inte likadana ut och ammade barn ökar inte lika snabbt i vikt efter 3 månader som flaskuppfödda barn. Om bvc hade haft möjlig­het att utgå från WHO:s kurvor skulle många barn som bedöms öka dåligt i vikt visa sig ha en normal viktuppgång.

Men stämmer det att flaskma­tade bebisar (och deras föräldrar) sover bättre?

Enligt en studie är det ingen skillnad på den mängd sömn som mammor till ammade respektive flaskmatade barn får. Mammor till ammade barn vaknade i och för sig oftare men somnade också om fortare, och mammor till flaskmatade barn var vakna läng­re stunder. Sammantaget sov ammande och flaskmatande mammor lika mycket.

Enligt en annan studie sov mammor som helammade i genomsnitt 40 minuter mer per natt än mammor till barn som både ammades och flaskmatades.

Tips till dig som vill öka  på amningen 

Hur kan man övergå till att hel­amma om man både ger flaska och ammar? Här är Marit Olanders tips om hur man kan göra om man vill amma mer:

1. Ha barnet hud mot hud och amma på minsta signal (det kan bli oftare än du är van vid).

2. Erbjud bröstet en extra gång innan du ger ersättning.

3. Amma även på natten.

4. När du ammar: Forma handen till ett U, lägg lillfingret intill revbenen och tummen ovanpå bröstet. När mjölken kommer, tryck mjukt ihop bröstet med handen (detta, som kallas bröstkompression, kan få mjölkflödet att öka).

5. Trappa ut ersättningen i en takt som känns bra för både barnet och dig. Det kan innebära 50 ml mindre per dag. Ibland tar det längre tid, ibland går det snabbare.

Bebisar vill ofta amma ofta på kvällar och nätter. Det är så de funkar, säger Marit Olanders, amningsrådgivare i Amningshjälpen.

– Jag brukar säga att the sky is the limit – man kan amma så ofta man själv vill och orkar. Ibland blir det flera gånger i timmen och det är helt okej. När de som ringer oss förstår det brukar de bli lättade:”Jag gör inget fel. Det är inget fel på mitt barn”, berättar hon.

Men blir bebisen mättare av ersättning?

– Det är klart att om du trycker i barnet mat som det just då egentligen inte vill ha kanske det får en mättnadskänsla som sitter i längre. Men flaskuppfödda barn löper till exempel en något större risk att utveckla övervikt, och det kanske är för att man, när man flaskmatar, ofta vill att barnet ska äta upp hela flaskan även om det är nöjt redan efter halva, säger Olle Hernell.

Men hur ”normalt” det än är med täta kvälls- eller nattamningar orkar man kanske inte med dem, eller vill inte ha det så – och om man inte vill amma helt, eller alls, är det förstås okej att ge ersättning.

– Kvinnor ska få information så att de kan göra ett informerat val. När de har gjort sitt val ska de få stöd och respekt för det, säger Elisabeth Kylberg.

Olle Hernell rekommenderar inte ersättning som ett extra kvällsmål för att få lugnare nätter.

– Om barnet går upp i vikt som det ska finns det ingen anledning att ge ersättning av det skälet. Och för vems skull gör man det i så fall? Är det barnet som har problem med sömnen eller är det föräldrarna som tycker att barnet borde sova mer? Hos vuxna godtar vi olika sömnbehov och sömnmönster. Varför gör vi inte det hos barn?

Tips till dig som både vill amma och ge ersättning

Ofta går det bra att både amma och ge ersättning, men ibland kan inte barnet ammas så länge som man har planerat om det får flaska också. Kristin Svensson, specialistbarnmorska i amning vid Amningscentrum, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, tipsar om hur man kan göra:

Vänta gärna med ersättning under de första veckorna och amma när barnet signalerar, både på dagen och på natten. Det hjälper till att få igång en bra mjölkproduktion.

Ibland är det enklare att ge ersättning vid ett eller två tillfällen per dag än att både amma och ge ersättning vid varje matningstillfälle. Ibland är det bättre att amma först och ge ersättning sedan. Man kan pröva sig fram till vad som passar barnet, och förhoppningsvis även föräldrarna, bäst.

Tänk på att ju mer ersättning barnet får, desto mindre blir mammans mjölkproduktion (om hon inte väljer att mjölka ur under uppehållen) eftersom brösten inte stimuleras lika ofta.

Barn som får nappflaska kan vänja sig vid att mjölken kommer snabbt och direkt. Det kan göra att de får svårt att vänta på utdrivningsreflexen vid amning och ibland vägrar ta bröstet. Då kan man pröva att amma när barnet inte är för hungrigt. Om mjölkproduktionen minskar mer än man önskar kan mamman, om hon vill, amma oftare igen under några dagar. För mammor som delammar för att de arbetar eller studerar kan det fungera att amma oftare när de är lediga.

Gröt bättre än ersättning enligt Livsmedelsverket

Om man, när barnet är mellan 4 och 6 månader, är rädd att bröstmjölken inte räcker till säger Livsmedelsverket så här i sina råd till bvc- personal:

”Vill föräldrarna ändå komplettera amningen finns det i den åldern sällan anledning att införa modersmjölksersättning, eftersom bröstmjölken tillgodoser merparten av närings- och vätskebehovet. Då är det bättre att börja ge mat som kan ätas med sked eller med händerna än att införa nappflaska, eftersom nappflaska ökar risken för att bröstmjölksproduktionen snabbare avtar och kanske till och med upphör.”

Artikeln publicerades i juni 2012.