Så blir ditt barn empatiskt – forskarens 9 bästa tips

Vad är det som gör att barn blir empatiska och kan du själv påverka dem att bli det? OH YES! mama har pratat med empatiforskaren Jakob Eklund.

Alla föräldrar önskar sig nog empatiska barn, men kan vi som föräldrar göra något för att påverka hur empatiska våra barn blir? mama har pratat med empatiforskaren Jakob Eklund om hur empati skapas.

– Enkla former av empati kan börja visa sig under första eller andra levnadsåret, och föräldrar kan redan från andra levnadsåret påverka hur empatiska barn blir, säger Jakob Eklund.

I vilken utsträckning föder empati empati?– Vi har gjort en studie som visade att vi människor har mycket svårt att känna empati för någon som vi uppfattar som oempatisk. Så på så sätt är kopplingen tydlig; empati föder empati och brist på empati föder brist på empati. Men nu var det ju så att den här studien gjordes med bara vuxna människor.

Jakob menar dock att den teorin inte stämmer när det kommer till relationen med våra barn.

– De flesta föräldrar har nog empati för sitt barn även om inte barnet själv är empatiskt.

Det är sannerligen tur. Du har genom forskning sett att pojkar generellt har svårare för att vara empatiska än flickor, är det för att man behandlar barn olika? – Jag vet inte hur mycket som är medfödda skillnader och hur mycket som är miljö, men klart är att omgivningens olika inställningar till, och förväntningar på, pojkar och flickor har stor betydelse.

 Barn gör som föräldrar gör, inte som föräldrar säger.

Jakob Eklunds forskningsteam använder sig av olika metoder, däribland experiment, intervjuer och enkäter.

– Studien som visade att empati föder empati var till exempel ett experiment där en grupp människor fick säga hur mycket empati de kände för en oempatisk person och en annan grupp människor hur mycket empati de kände för en empatisk person. Personerna i experimentet blev också tillfrågade om de ville hjälpa den oempatiske respektive den empatiske och det blev stor skillnad.

Så "lär" du ditt barn att bli empatiskt

Visa empati mot andra

Barn gör bekant som vuxna gör och inte som vi säger. Om du visar omtanke mot andra, till exempel genom att fråga om du kan hjälpa någon som är ledsen, är det större chans att barnet också gör det.

– Vi har gjort en studie som just visar att människor bedömer om någon är empatisk utifrån handlingarna och inte från vad den säger. ”Actions speak louder than words”. Därför kommer barnen inte att gå på vad föräldrarna säger för empatiska fraser, utan på vad föräldern utför för empatiska handlingar.

Ska man vara empatisk mot telefonförsäljare?

– Jag skulle kort och gott säga ”bemöt alla med empati” oavsett om de är främlingar eller bekanta. Det är dock lättare sagt än gjort, eftersom vi har svårare att känna empati för dem vi inte känner, dem vi tycker är oempatiska och de som är olika oss själva. Visst ska vi försöka, men det kan vara en rejäl utmaning att vara empatisk om vi upplever att till exempel en viss telefonförsäljare som vi inte känner och som är olik oss är oempatisk mot oss.

Säg förlåt

Du vill att barnet ska lära sig att säga förlåt, då är det viktigt att du själv gör det om du gjort något som är fel mot barnet. Hur ska hen annars kunna tycka att det är viktigt, om du själv kommer undan? Detta gäller även om du bråkat inför barnet, till exempel med din partner. Säg gärna till barnet att du har sagt förlåt och att ni är vänner nu.

– Återigen är det viktigt hur du handlar, barnet kommer att gå på dina handlingar. Att säga förlåt är då en handling.

Prata om känslor med dina barn

– Prata om hur man är när man är arg, ledsen, rädd, glad, förvånad. Det gör att barnen lättare kan identifiera sig med olika känslor och förstå andra bättre. Eftersom empati per definition är att uppmärksamma känslor så är den här punkten mitt i prick, säger Jakob.

Hylla likheter och olikheter

– Empati föds av att uppleva likhet, att känna igen sig i en annan människas situation, se att någon annan är lik mig. Och utmaningen blir då att se likheterna i olikheterna. Om jag träffar en person som är olik mig på så sätt att personen är rädd för att åka hiss kan jag ha empati med den personen. Då ingår det dels att respektera att den andra är olik mig. Men det handlar också om att kunna förstå den andra genom att se att rädslan för att åka hiss är likt något jag är rädd för. Jag kanske kan känna igen rädslan genom att tänka på situationer där jag varit rädd för hundar. Alltså spelar både olikhet och likhet en roll i empati.

Uppmuntra om ditt barn är empatiskt

– Om du uppmuntrar eller belönar när barnet varit empatiskt ökar sannolikheten för att barnets empatiska beteende ska fortsätta.

Påpeka igenkänning

– Peka ut likheter mellan andra människors situationer och något barnet själv varit med om. Igenkänning skapar empati.

Läs

– Läs skönlitteratur för barnen så att de får träna sin inlevelse.

Spela rollspel

– Låt barnet spela rollspel, prova att vara någon annan en stund.

Behandla barnet med empati

– Empati föder empati.