Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Nu ändras reglerna för vab.Nu ändras reglerna för vab.Nu ändras reglerna för vab.
Nu ändras reglerna för vab. Foto: iStock / GETTY IMAGES

Nu ändras reglerna för vab – det här gäller

Smittspridningen är rekordhög i Sverige och på grund av den höga sjukfrånvaron ändras nu reglerna för dig som är hemma och vabbar.

Vanligtvis måste du som är hemma med sjukt barn lämna sjukintyg till Försäkringskassan från och med dag åtta. 

Här är det som gäller från och med nu.

Fler än någonsin är just nu hemma med sjukt barn. Folkhälsomyndigheten vill att vi stannar hemma vid minsta symptom, så snoriga små näsor och hostande barn har därför fått stanna – och vi småbarnsföräldrar med dem (hej vab och vob!). I vanliga fall måste man ha ett intyg från en sjuksköterska eller läkare efter att man tagit hand om ett sjukt barn i sju dagar. Men för att avlasta hälsa- och sjukvården ändrar Försäkringskassan tillfälligt reglerna för vab-intyg. 

Under perioden 19 januari – 31 mars 2022 ska intyg från sjuksköterska eller läkare lämnas dag 15 i barnets sjukperiod istället för dag 8.

Beslutet gäller till och med 31 mars 2022. 

Nytt vabb-rekord 2021

När Försäkringskassan tidigare i veckan släppte sin officiella statistik för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) och graviditetspenning står det klart att vi vabbat mer än någonsin under förra året. Myndigheten har totalt betalat ut ersättning för 8,4 miljoner dagar betalades för 840 000 barn (att jämföra med 8,3 miljoner dagar 2020 och 6, 7 miljoner dagar 2019).

Under torsdagen kommer Folkhälsomyndigheten även att presentera nya karantänsregler som ska underlätta för de som arbetar med samhällsviktiga eller samhällskritiska funktioner.

Då ska barnet vara hemma

Vuxna och barn som får symtom som snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla, eller andra symtom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion bör stanna hemma för att undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten har samlat information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk.

Det här gäller för barn i förskoleålder:

Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. De bör stanna hemma vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Är barnet hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 får barnet förhållningsregler från hälso- och sjukvården. Barnet ska stanna hemma i fem dygn, oavsett symtom. Generellt rekommenderas inte testning.

Det här gäller för barn och ungdomar från förskoleklass upp till gymnasiet:

Om någon i ditt hushåll är sjuk i covid-19 får du förhållningsregler från hälso- och sjukvården.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler. Det gäller:

- oavsett om du har symtom eller inte

- även om du är vaccinerad.

Du ska stanna hemma i minst fem dagar, räknat från dagen då personen fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

- Du som inte har symtom ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter fem dagar.

- Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.

- Om du är nära kontakt till någon i till exempel skolan som är sjuk i covid-19 och du får symtom ska du testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar.

Är du ovaccinerad och symtomfri ska du som går i högstadiet eller gymnasiet testa dig, men du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter. Är du yngre kan du behöva testa dig, då får du information av smittspårningen eller personen du träffat. Du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter.

Fakta: VAB

Om en förälder avstår från att arbeta för att ta hand om ett barn som normalt går i skolan, i förskolan eller vårdas av någon annan, kan den ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, vab. 

  En förälder har rätt att vabba om barnet är sjuk eller bär på en smitta, om barnets ordinarie vårdare är sjuk eller bär på en smitta och för besök i samhällets förebyggande hälsovård. Rätten till tillfällig föräldrapenning för vård av barn kan i vissa situationer överlåtas till en annan person, som i stället för föräldern stannar hemma från sitt arbete för att vårda barnet. 

Föräldrar till allvarligt sjuka barn som inte har fyllt 18 år kan få tillfällig föräldrapenning för vård av barn för obegränsat antal dagar. 

  Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag och är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Maximal ersättning baserar sig på 7,5 prisbasbelopp.

Källa: Försäkringskassan

LÄS OCKSÅ: Nytt vabbrekord! Så här mycket vabbade vi 2021

LÄS OCKSÅ: Snorigt förskolebarn? Här är nya rekommendationerna från 1 november