Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Unsplash

Vackra bibliska namn och dess betydelse – från Adina till Zacharias

Oavsett om man tror på Bibelns berättelser eller inte så finns här många vackra namnförslag för den som letar namn till både flickor och pojkar. Vi listar 58 mer eller mindre kända bibliska namn, inklusive namnsdag och vad de betyder.

Bibliska namn har ökat i popularitet i Sverige sedan mitten på 1980-talet. Förra året toppade Lucas listan över populäraste pojknamnen, medan det första bibliska flicknamnet återfanns på plats 25, i form av Leah. Här listar vi en mängd namnförslag från Bibeln, både flicknamn och pojknamn, allt från Adina till Zacharias.

Abel

• Namnsdag: 30 december.
• Betydelse: ”Son”, ”vindfläkt”, ”förgänglighet” eller ”den som försvann”.
Enligt Bibeln var Abel Adams och Evas andre son, och som enligt berättelsen mördades av sin äldre bror Kain. Abel är ett ovanligt namn i Sverige, men under 2000-talet har fler och fler pojkar fått det som tilltalsnamn. 

Abigail

Namnsdag: Saknas.
Betydelse: ”Faderns glädje”.
I Bibeln är Abigail kung Davids andra hustru, och de fick en son tillsammans. Abigail beskrivs som en vacker och klok kvinna. Namnet är inte vanligt förekommande i Sverige.

Abraham

Namnsdag: 18 december.
Betydelse: ”Folkets fader” eller ”Fader till många”.
Abraham som enligt judisk, kristen och islamisk tro är hebréernas stamfader, är ett ovanligt namn i Sverige. 2003 fick 18 pojkar namnet, varav nio fick det som tilltalsnamn.

Ada

Namnsdag: Saknas.
Betydelse: ”Prydnad” eller ”smycke”.
Det finns två kvinnor i Bibeln med namnet Ada: Esaus hustru och den första av Lemeks hustrur. Den sistnämnda är den andra kvinnan efter Eva som nämns vid namn i Bibeln.

Adam

Namnsdag: 23 december.
Betydlese: ”Jord”.
Adam som tilltalsnamn var ovanligt under de första två tredjedelarna av 1900-talet, men blev mot slutet mycket populärt, och kvalade in som nummer nio bland de populäraste pojknamnen både 2018 och 2019.

Adina

Namnsdag: Saknas.
Betydelse: ”Smärt, späd, slank”.
I Bibeln är Adina ett mansnamn, som bars av en krigsherre under kung David. Namnet har använts i Sverige som kvinnonamn sedan 1760-talet.

Andreas

Namnsdag: 30 november.
 Betydelse: ”Man”.
Från början ett grekiskt namn som förmodligen uppkommit från det grekiska prefixet andro-, som betyder man. Andreas var en av Jesus tolv lärjungar och därför ett vanligt namn i kristna länder. Anders är den försvenskade formen.

Anna

• Namnsdag: 9 december (Annadagen)
• Betydlese: ”Nåd” eller ”den benådade”
Enligt Bibeln är Anna Jungfru Marias mor och namnet spreds med katolicismen och dess starka Mariakult under medeltiden. Namnet har funnits i Sverige sedan 1291. Anna förekommer oftare som andranamn än som tilltalsnamn.

Aron, Aaron

Namnsdag: 1 juli.
Betydelse: Något osäker men kan vara ”från bergen”, ”berg”, ”ryktbar” eller ”budbärare”.
Aron är Moses bror i Bibeln. Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet då det stavades Aaron.

Bartolomeus

 Namnsdag: 24 augusti (Barsmäss-dagen, början på hösten enligt bondepraktikan).
 Betydelse: ”Talmajs son”.
Bartolomeus är en av Jesu lärjungar. Namnet är ett av de ovanligaste namnen i Sverige som har en plats i almanackan. Kuriosa, den fiktiva tecknade figuren Bart Simpson heter egentligen Bartholomew Jo-Jo Simpson.

Benjamin

Namnsdag: 28 december.
Betydelse: ”Den sista”, ”närmast sanningen”, ”den yngsta”.
Benjamin är enligt Bibeln Jakobs son med Rakel, och Josefs yngste och enda helbror. Återfanns på plats 34 bland de populäraste pojknamnen 2019.

Cornelius

Namnsdag: Saknas.
 Betydelse: ”Horn”.
Cornelius är enligt Bibeln en romersk officer, omnämnd i Apostlagärningarna. Cornelius har inte varit med på topp 100-listan under de senaste 30 åren och verkar inte heller finnas någon trend på att namnet ska öka i popularitet.

Daniel

Namnsdag: 11 december.
 Betydelse: ”Gud är min domare” eller ”Guds domare”.
Daniel är en av profeterna i Gamla testamentet. Namnet har förekommit i Sverige sedan 1200-talet, men sporadiskt, och ligger än i dag långt ner på listan över populära namn. 2019 återfanns namnet på plats 95. Danilo finns som variant.

David

Namnsdag: 25 juni.
Betydelse: ”Den älskade”.
David är Israels andra kung och en av de viktigaste gestalterna i Bibeln. Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet, för att sedan avta i popularitet. 2019 låg namnet på plats 87 bland populäraste pojknamnen.

Debora

Namnsdag: Saknas.
 Betydelse: ”Bi” eller ”flitig”.
Debora är en biblisk person av Efraims stam och var den enda kvinna som innehade ämbetet som domare i Israel, därtill var hon profet.

Dina, Dinah

Namnsdag: Saknas.
 Betydelse: ”Dom” eller ”rättvisa”.
I Bibeln var Dina dotter till patriarken Jakob och Lea, och i Sverige har namnet funnits sedan 1600-talet.

Efraim

Namnsdag: Saknas.
Betydelse: ”Vara fruktsam” eller ”den fruktbare”.
Efraim är en av Josefs söner. Namnet har aldrig rotat sig i Sverige, till dags dato finns endast drygt 500 personer som bär namnet.

Elias, Elia

Namnsdag: 17 april.
Betydelse: ”Min gud”.
I Bibeln omnämns Elias (Elia) som en profet. Under 1990- och 2000-talet har namnet ökat mycket snabbt i popularitet, och per 2019 låg det på plats sju bland de populäraste pojknamnen.

Elisabet, Elizabet, Elisabeth, Elizabeth

Namnsdag: 19 november.
Betydelse: ”Gud är fullkomlighet” eller ”Gud är min ed”.
Namnet förekommer på flera ställen i Gamla Testamentet men fick plats i den svenska almanackan för att hedra minnet av det ungerska helgonet Elisabet som levde på 1200-talet. Namnet förekom för första gångerna i Sverige så tidigt som 1286, då med stavningen Elizabet. Namnet är ett av det allra vanligaste andranamnet i Sverige, näst efter Maria.

Eva, Ewa, Evfa

Namnsdag: 24 december.
Betydelse: ”Att ge liv”.
I Bibeln är Eva människans urmoder och betraktas också som helgon inom den katolska kyrkan. Hon är också skyddshelgon för trädgårdsmästare och andra som vårdar liv. Första gången namnet dök upp i Sverige var 1472.

Gabriel 

Namnsdag: 24 mars.
Betydelse: ”Guds kämpe” eller ”den som kämpar för Gud”.
Ärkeängeln Gabriel förekommer i Nya testamentet. Ett namn som började öka på 1980-talet och etablerade sig starkt under 1990-talet. 2019 låg namnet på plats 30 bland populära pojknamn.

Hanna, Hannah

Namnsdag: 5 januari.
Betydelse: ”Nåd”, ”vacker” eller ”lycka”.
Namnet förekommer flitigt i Bibeln, och är ett av de klassiska bibliska namnen. I början av åttiotalet ökade namnet i popularitet, och 2002 låg det på plats fyra bland de populäraste flicknamnen. 2019 hade det halkat ner till plats 69.

Isak, Isac

Namnsdag: 19 december.
Betydelse: ”Han skrattar”.
I Bibeln är Isak en av de tre israelitiska patriarkerna, son till Abraham och Sara, och Ismaels halvbror. Låg 2019 på plats 31 bland populära pojknamn.

Ismael

Namnsdag: Saknas.
Betydelse: ”Gud hör”.
Ismael är son till patriarken Abraham och tjänstekvinnan Hagar. Ismael har inte varit med på topp 100-listan för namngivna under de senaste 30 åren.

Jakob, Jacob

Namnsdag: 25 juli.
 Betydelse: ”Må han skydda”.
I Bibeln förekommer Jakob som patriark, apostel och ”den rättfärdige”. Engelsk variant är James, finska formen är Jaakko, den franska är Jacques, den italienska är Giacomo, den spanska och portugisiska är Jaime, den turkiska är Yakup och den arabiska benämningen är Yaqu. 2019 låg namnet på plats 56 bland de populäraste pojknamnen.

Jemima

Namnsdag: Saknas.
Betydelse: ”Lilla duvan”.
Namnet förekommer i Gamla Testamentet i Jobs bok. Jemima har inte varit med på topp 100-listan för namngivna under de senaste 30 åren, och knappt hundra kvinnor i Sverige bär namnet som tilltalsnamn.

Joakim, Joachim, Joacim

Namnsdag: 20 mars.
 Betydelse: ”Gud skall upprätta”.
Joakim är enligt legenden namnet på Jungfru Marias fader. Namnet var mycket populärt på 1980-talet men blev därefter allt ovanligare bland nyfödda och har aldrig funnits med bland de 100 populäraste namnen i Sverige.

Joel

Namnsdag: 13 juli.
Betydelse: ”Jahve (Jehova) är Gud”.
Joel är en av profeterna, samt även en av Gamla Testamentets böcker. Den franska formen är Joël och den feminina formen av det är Joëlle. 2019 återfanns Joel på plats 89 bland de populäraste pojknamnen.

Johannes

Namnsdag: 27 december.
Betydelse: ”Gud Jehova/Jahve har förbarmat sig”.
I Bibeln förekommer Johannes Döparen, samt Evangelisten Johannes, en av Jesu tolv lärjungar. Johannes är ett av de namn som givit upphov till flest variationer: Johan, Jan, Hannes och Jon, Jöns är alla varianter eller kortformer av Johannes. Likaså Ioannes (latin), Juan (spanska), Giovanni (italienska) och Jean (franska). Namnet Ivan är den ryska formen. Andra varianter är: Django (romani), Hampus och Janne (svenska), Hans (tyska, nederländska), Ian (skotska), Jānis (lettiska), János (ungerska), Jens (danska, norska), João (portugisiska), Johann (tyska), John (engelska), Jonas (litauiska), Juha Juhana Juhani Jukka Jussi (finska) och Sean (irländska).

Jonathan, Jonatan

Namnsdag: 22 december.
Betydelse: ”Jehova/Gud har givit”.
I Bibeln är Jonatan son till kung Saul och vän med David. Jonatan var ett av 1990-talets populäraste namn, men har sedan dess fallit i glömska mer och mer, nu kvalar det inte ens in på topp-100-listan över populära pojknamn.

Josef, Joseph

Namnsdag: 19 mars.
 Betydelse: ”Herren skall föröka” eller ”Herren förökar”.
Bibliska personer med namnet är bland annat Jakobs son, Jungfru Marias man och Jesu styvfar, en hemlig lärjunge till Jesus och den man som begravde Jesus. 2019 låg det på plats 36 bland de populäraste pojknamnen.

Judit, Judith

Namnsdag: 13 juli.
 Betydelse: ”Judinna”, men även ”lovad och prisad” har föreslagits.
En av de apokryfiska böckerna i Bibeln heter Judit. Judit är också namnet på en av Esaus hustrur i Gamla Testamentet. Namnet var populärt kring förra sekelskiftet och har även haft en viss ökning de senaste åren.

Lea, Leah

 Namnsdag: 26 juni.
 Betydelse:  ”Trött” eller ”vildko”, eller kommer det från det akkadiska ordet för ”härskarinna”.
I Bibeln är Lea hustru till Jakob och syster till Rakel. Då namnet kom med i den svenska almanackan, 2001 har namnet ökat i raketfart efter att ha varit mycket ovanligt. 2019 låg det på plats 25 över populäraste flicknamnen.

Lukas, Lucas

• Namnsdag: 18 oktober.
• Betydelse: ”Den som kommer från Lukanien”.
Lukas är enligt Bibeln en av de fyra evangelisterna vid sidan om Matteus, Markus och Johannes. Lukas är det äldsta noterade namnet som man har funnit bland dopnamn i kyrkoböckerna i Sverige, namnet noterades redan på 1200-talet. 2019 toppade Lucas listan över populäraste pojknamnen.

Lydia

 Namnsdag: 3 december.
 Betydelse: ”Flicka från Lydien”.
I bibeln var Lydia en kvinna som omvändes till kristendomen av Paulus. Lydia har använts som dopnamn i Sverige sedan 1600-talet, men har aldrig tagit sig in på de senaste årens namnlistor.

Magdalena

Namnsdag: 22 juli.
Betydelse: ”från Magdala”.
Magdalena är ursprungligen ett grekiskt tillnamn, det vill säga ett namn som lades till förnamnet, med betydelsen (kvinna) ”från Magdala”. Bibelns Maria Magdalena fick tillnamnet för att skilja henne från Jesus moder. Namnet har funnits i Sverige sedan 1400-talet. Den franska formen är Madeleine, och en svensk kortform är Magda.

Markus, Marcus

 Namnsdag: 25 april.
 Betydelse: ”Helgat till guden Mars” eller ”krigets gud”.
Markus är enligt Bibeln en av de fyra evangelisterna vid sidan om Matteus, Lukas och Johannes. Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar.

Marta, Martha

Namnsdag: 27 juli.
 Betydelse: ”Matmor” eller ”husfru”.
Marta är en biblisk gestalt som bland annat serverar Jesus en måltid strax före korsfästelsen. Efter att ha varit ett mycket populärt namn efter förra sekelskiftet har det aldrig tagit fart bland de yngre generationerna. 

Matteus

Namnsdag: 21 septemer.
Betydelse: ”Herrens gåva”.
Matteus är enligt Bibeln en av de fyra evangelisterna vid sidan om Markus, Lukas och Johannes. Matteus är det ovanligaste av de fyra, och som inte alls fick samma uppsving som de övriga namnen som var väldigt populrära under 1990-talet.

Mattias, Mathias, Matthias

Namnsdag: 24 februari.
Betydelse: ”Guds gåva”.
Mattias är enligt Bibeln en av Jesu tolv lärjungar. Namnet är känt i Sverige sedan 1200-talet och finns också i en mer försvenskad version, Mats. Mattias var ett ovanligt namn under en lång period, men på 1970- och 1980-talet gick popularitetskurvan starkt uppåt, och i slutet av 1980-talet var det ett av de tio vanligaste pojknamnen. 

Mikael, Micael, Micahel

 Namnsdag: 29 september.
Betydelse: ”Vem är som Gud”.
Mikael är enligt kristen tradition en av de tre ärkeänglarna tillsammans med Gabriel och Rafael. 1960 var Mikael det tredje vanligaste förnamnet bland nyfödda pojkar, vilket höll i sig under 1970-talet, för att ebba ut nästan helt och hållet under 1990-talet. 

Miriam, Mirjam

Namnsdag: 1 juli.
 Betydelse: Oklart, men olika förslag är ”Vacker”, ”hav av bitterhet”, ”rebellisk” och ”efterlängtat barn”.
Mirjam är enligt Gamla testamentet syster till Aron och Mose, och var den som satte sin lillebror i floden och såg till att Faraos dotter tog hand om honom. Namnet var populärt i Sverige på 1920-talet. På 1990-talet fanns namnet bland de 150 vanligaste tilltalsnamnen.

Moses 

Namnsdag: 20 december.
Betydelse: ”Son” eller ”barn”.
Mose är enligt är enligt Bibeln israeliternas räddare och grundläggaren av den israelitiska religionen. Namnet har använts som förnamn i Sverige sedan 1500-talet, även om det är ett av de ovanligare namnen. 

Naomi, Najomi, Noomi

Namnsdag: Saknas.
 Betydelse: ”Mitt behag”.
Enligt Gamla Testamentet är Naomi Ruts svärmor. Svenska former på namnet är Svenska former är Naemi och Naima.

Rafael 

Namnsdag: 24 mars.
Betydelse: ”Gud har helat”.
Rafael är tillsammans med Gabriel och Mikael de tre ärkeänglarna i Bibeln. Namnet är totalt sett mycket ovanligt i Sverige, men sedan slutet på 1990-talet har namnet ökat i popularitet, det finns dock inte med bland de 100 populäraste pojknamnen.

Rakel, Rachel, Raquel

Namnsdag: 26 juni.
Betydelse: ”Fårtacka” eller ”den moderliga”.
I Bibeln är Rakel hustru till Jakob och mor till Josef och Benjamin. Namnet är för närvarande ganska ovanligt, men användandet har stigit något efter sekelskiftet.

Rebecka, Rebecca

Namnsdag: 17 maj.
 Betydelse: Oklar, eventuellt ”bunden”, ”att knyta”, ”fängslande” eller ”kviga”.
I Gamla testamentet är Rebecka Isaks hustru. Rebecka är ett av 1990-talets populäraste flicknamn men har använts som dopnamn i Sverige sedan 1500-talet, till en början vanligtvis med stavningen Rebecca, en stavning som på senare år på nytt blivit vanlig.

Ruben, Reuben

Namnsdag: 17 maj.
Betydelse: Eventuellt ”förnyaren” eller ”se, en son”.
I Bibeln är Ruben son till Jakob och Lea. Namnet var vanligt kring förra sekelskiftet. Numera kvalar namnet inte ens in på topp-100. År 2003 fick 33 pojkar namnet som tilltalsnamn.

Rut, Ruth

Namnsdag: 4 januari
Betydelse: Namnets betydelse är osäker, men bland annat ”vänskap”, ”medkänsla” och ”herdinna” har föreslagits.
Rut förekommer i Bibeln i Ruts bok, en skrift i Gamla testamente som handlar om änkan Rut från Moab. Boken beskriver hur Gud genom Rut förbereder kung Davids födelse. År 1900 låg Rut på 12:e plats på listan över de populäraste namnen bland de nyfödda. Nu ökar namnets popularitet igen, men det är fortfarande relativt ovanligt. 

Salomon 

Namnsdag: 25 juni.
Betydelse: ”Välgång” eller ”frid”.
Enligt Gamla Testamentet är Salomon kung över Israel under 900-talet f.Kr. Han är son till kung David och Batseba och känd för sin vishet. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet, och är mindre vanligt som modernt namn.

Samuel 

Namnsdag: 1 september.
Betydelse: ”Den av Gud bönhörde eller ”Gud hör bön”.
Samuel är en profet i Gamla testamentet. Samuel nådde sin popularitetstopp på 1990-talet, men har sedan dess rasat på listan. 2019 återfinns namnet på plats 89 bland populära pojknamn.

Sara, Sarah, Zara

Namnsdag: 19 juli, inleder fruntimmersveckan.
 Betydelse: ”Furstinna” eller ”prinsessa”.
I Gamla Testamentet är Sara Abrahams hustru och mor till Isak. Namnet har använts i Sverige sedan mitten på 1400-talet och kom in i almanackan redan på 1600-talet. Sara är ett klassiskt åttiotalsnamn och var det vanligaste flicknamnet 1989 och 1990.

Set, Seth

Namnsdag: 30 december.
Betydelse: ”Rotskott” eller ”telning”.
Set är enligt Gamla testamentet namnet på Adams tredje son. Namnet är relativt ovanligt i Sverige, men har under 2000-talet växt sig allt starkare.

Simon, Simeon, Shimon

 Namnsdag: 28 oktober.
 Betydelse: ”Bönhörelse”.
Enligt Bibeln är Simon son till Jakob, en av Israeliternas stamfäder. 1990 låg Simon på tredje plats bland de populäraste pojknamnen, men har sedan dess försvunnit från listan.

Tobias

 Namnsdag: 2 november.
Betydelse: ”Gud är god”.
Tobias är huvudperson i Tobits bok, en av Bibelns ”svårbegripliga” böcker. År 2006 var Tobias det namn som sjönk mest i popularitet bland nyfödda tillsammans med namnet Niklas, och har ännu inte klarat sig tillbaka bland de 100 populäraste namnen i Sverige.

Tomas, Thomas

Namnsdag: 21 december.
Betydelse: ”Tvilling”.
I Bibeln berättas om Tomas tvivlaren, som var en av Jesu tolv lärjungar. På femtiotalet var det något av ett modenamn, och på sextiotalet var de ett av de tio vanligaste tilltalsnamnen i Sverige, med plats nummer fyra bland de populäraste pojknamnen.

Zacharias, Sakarias

Namnsdag: Saknas.
 Betydelse: ”Gud kommer ihåg”.
Enligt Bibeln är Sakarias far till Johannes döparen och gift med Elisabet som är släkt med Maria.