Barn i Sverige har rätt att börja i förskola från 1 års ålder.

Från 7 månader: Bra att veta om förskolan

Barn i Sverige har rätt till förskola från och med 1 års ålder. Många föräldrar gör studiebesök på olika förskolor, eller funderar på om de ska välja familjedaghem istället.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Nu är det ofta hög tid att tänka mer konkret på barnomsorg. Många föräldrar funderar på när det är dags att börja i förskola eller familjedaghem, en del funderar på om barnet ska göra det överhuvudtaget.

På många orter gör föräldrar studiebesök på förskolor och läser på om olika pedagogiska inriktningar. På andra handlar det mer om att bekanta sig med den förskola som finns.

Barnomsorg från 12 månader (om man vill)

Vid det här laget har många ansökt om, och kanske fått, en barnomsorgsplats – eller står mitt uppe i valet av förskola eller familjedaghem. Det är mycket att tänka på: Montessori, Waldorf, I ur och skur eller det en del kallar traditionell, svensk förskolepedagogik? Nära hemmet eller en förskola lite längre bort, som kanske passar oss bättre? Eller ska vi stanna hemma lite till? Fast det är inte överallt som valmöjligheterna är så stora. På mindre orter finns kanske bara en eller ett par förskolor eller familjedaghem.

Läs mer: Välja förskola – hur ska man tänka?

Ett barn har rätt att börja förskolan från 1 års ålder, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga med ett syskon. Är någon av föräldrarna arbetslös eller föräldraledig har barnet rätt att ha en plats minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader från det att föräldrarna har anmält behovet. Platsen som erbjuds ska ligga så nära barnets hem som möjligt.

Montessori, Waldorf eller I ur och skur?

En del förskolor arbetar efter särskild pedagogik. De vanligaste inriktningarna är:

Montessoripedagogik. Bygger på läkaren och barnpedagogen Maria Montessoris tankar om att barnet strävar efter att utveckla sig självt i samspel med omgivningen. Särskilt Montessorimaterial används. Mer info: montessoriforbundet.se.

Waldorfpedagogik. Grundades av antroposofen Rudolf Steiner. Inom Waldorfpedagogiken lär man genom att härma. Vardagssysslor varvas med fri lek och skapande, leksakerna är ofta enkla och av naturmaterial. Mer info: waldorf.se.

Reggio Emilia-pedagogik. Utvecklades i den italienska staden Reggio Emilia. Inom Reggio Emilia-pedagogiken vill man utveckla barns möjligheter att uttrycka sig genom att arbeta med olika teman, och ofta med bildskapande. Mer info: reggioemilia.se.

I Ur och skur. En utomhuspedagogik som är initierad av Friluftsfrämjandet. Barn i Ur och skur-förskolor leker, upptäcker och utforskar i naturen, oavsett väder. Ofta äter man och vilar ute också. Mer info: friluftsframjandet.se/iurochskur.

Läs mer: Välja förskola – hur ska man tänka?

Läs mer om barn från 7 månader:

Barns utveckling – från 7 månader

7 månader – så kan det vara

8 månader – så kan det vara

9 månader – så kan det vara

10 månader – så kan det vara

11 månader – så kan det vara

1 år – så kan det vara

Från 7 månader: Vardagsliv med ditt barn

Barns utveckling: 2 – 6 månader

>> Denna text är baserad på delar av Vi Föräldrars stora bok om barn (Bonnier Fakta).

Artikeln publicerades i maj 2016.

Aktuellt just nu