Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Ska man vaccinera barn mot influensa?

Ska man vaccinera även friska barn, som inte tillhör en riskgrupp, mot influensa? Vi har pratat med Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.  

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Mia Brytting, mikrobiolog och enhetschef på Folkhälsomyndigheten.Mia Brytting, mikrobiolog och enhetschef på Folkhälsomyndigheten.Mia Brytting, mikrobiolog och enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
Mia Brytting, mikrobiolog och enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Influensasäsongen 2019–2020 är igång och toppen kommer troligen i början av 2020, enligt Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.

Det finns fyra olika influensastammar som kommer tillbaka varje vinter i olika omfattning. Varje säsong är det en särskild influensa som blir den dominerande. I februari varje år fattar Världshälsoorganisationen, WHO, beslut om vilka stammar som ska ingå i säsonginfluensavaccinerna för den kommande säsongen.

Influensavirus förändras hela tiden vilket gör att vaccinet är olika från år till år. Därför behöver man också vaccinera sig varje år för att ha ett skydd. I år (vintern 2019/2020, redaktionens kommentar) kommer troligen influensa A(H3N2) att dominera. När den cirkulerar brukar fler äldre personer bli sjuka.

– Toppen brukar vara i februari och sedan klingar influensan av. Det har inte varit en så omfattande spridning än. Små barn har låg immunitet mot den här influensan, eftersom den inte cirkulerat i någon större omfattning de senaste tre åren, säger Mia Brytting.

Läs också: Därför bör gravida vaccineras mot influensa

Barn som tillhör en riskgrupp bör vaccineras mot influensa.Barn som tillhör en riskgrupp bör vaccineras mot influensa.Barn som tillhör en riskgrupp bör vaccineras mot influensa.
Barn som tillhör en riskgrupp bör vaccineras mot influensa.

Vem bör vaccinera sig mot influensa?

– De som tillhör riskgrupperna (läs mer längre ner, redaktionens kommentar), oavsett ålder, rekommenderas att vaccinera sig. När det gäller barn är det främst barn med ökad risk att bli svårt sjuka om de får influensa, som rekommenderas vaccination (se lista längre ner i artikeln). Det finns influensavaccin för barn som är över 6 månader, säger Mia Brytting.

FAKTA: Därför tillhör gravida en riskgrupp

Gravida efter graviditetsvecka 16 bör vaccinera sig. Det beror på att höggravida kvinnor som får influensa riskerar att bli väldigt sjuka.

Vaccinet har också fördelen att det överförs antikroppar från mamman till barnet i magen, vilket gör att det nyfödda barnet har bättre skydd mot influensan om mamman är vaccinerad än det skulle ha annars.

Eftersom barn under 6 månader inte får vaccineras mot influensa är det också ett bra skydd att mamman är vaccinerad, eftersom det minskar risken att hon blir sjuk och smittar barnet.

Därför kan det också vara klokt för pappor och andra familjemedlemmar att vaccinera sig innan influensasäsongen startar, så att de minskar risken att bli sjuka och smitta ner det nyfödda barnet.

Ska man vaccinera även friska barn mot influensa?

– Det är svårt att ge ett entydigt svar, eftersom det finns många olika aspekter. I flera länder har man vaccinationsprogram där man till exempel vaccinerar de små barnen för att de kan bli så sjuka första gången de får det. I andra länder vaccinerar man barn i fler åldersgrupper för att man räknar med att det minskar risken att äldre smittas. I USA rekommenderar man att alla människor över 6 månaders ålder vaccinerar sig för att minska risken att äldre eller personer med kroniska sjukdomar blir svårt sjuka. I Sverige finns det ingen rekommendation, utöver att riskgrupperna bör vaccineras, säger Mia Brytting.

Från vilken ålder kan man vaccinera sitt barn mot influensa?

– Åldersgränsen för influensavaccin är 6 månader. Barn upp till och med 8 år behöver få två doser med minst fyra veckors mellanrum första gången de vaccineras. Det tar ungefär två veckor efter senaste dos innan vaccinet ger fullt skydd.

När på säsongen ska man vaccinera sig?

– Man ska inte vaccinera sig för tidigt, eftersom effekten av vaccinet då hinner avta innan influensasäsongen tagit slut. Vaccinerar man sig i september är det sämre skydd i februari när epidemin ofta toppar. Man brukar säga att vaccinationsskyddet varar i 6–9 månader. I Sverige har vi vaccinationsstart i november eftersom vi då hinner vaccinera alla som bör vaccineras före epidemistart, som brukar vara i slutet av december. Om man vaccinerar sig när vaccinet börjat tillhandahållas har man bäst skydd under säsongen. Vårdinrättningarna meddelar varje år från vilket datum det går att vaccinera sig det aktuella året. Vaccinationsstart i år (2019, redaktionens kommentar) blir den 19 november. För de barn under 8 år som vaccineras första gången behöver man som sagt tänka på att det krävs två vaccinationstillfällen, och påbörja vaccinationen tidigt under vaccinationsperioden.

Innehåller vaccinet mot influensa kvicksilver?

– Inga vacciner mot säsongsinfluensa innehåller kvicksilver.

Det finns inga kopplingar mellan narkolepsi och säsongsinfluensavaccinet, enligt Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.Det finns inga kopplingar mellan narkolepsi och säsongsinfluensavaccinet, enligt Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.Det finns inga kopplingar mellan narkolepsi och säsongsinfluensavaccinet, enligt Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.
Det finns inga kopplingar mellan narkolepsi och säsongsinfluensavaccinet, enligt Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.

Kan man lita på att vaccinet mot influensa är säkert, med tanke på vad som hände efter vaccinationen mot svininfluensa 2009 (läs mer längre ner, redaktionens kommentar)?

– Det finns inga kopplingar mellan narkolepsi och säsongsinfluensavaccinet, utan det var just pandemivaccinet som gavs 2009, som kopplats till narkolepsi. Generellt har säsongsinfluensavaccinet väldigt få biverkningar. Barn som får det levande vaccinet kan få lite rinnande näsa, men de som får det andra vaccinet får vanligen bara lite svullnad och rodnad på det ställe sprutan gavs.

FAKTA: Vaccinera barn mot influensa

Det finns två olika vacciner mot säsongsinfluensa godkända för barn. Ett vaccin med avdödat virus som ges som spruta och är godkänt från 6 månader och uppåt samt ett vaccin som ges som nässprej och som innehåller levande, men försvagat, virus och är godkänt för barn 2–17 år. Vilket som används är, enligt Mia Brytting, olika från landsting till landsting.

Om man vill vaccinera sig själv eller sitt barn kontaktar man sin närmaste vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Ger vaccinet hundraprocentigt skydd mot influensa?

– Nej, det gör det inte. Men om man får influensa trots vaccination lindrar det sjukdomen. Det är viktigt att förstå. Man kanske blir sjuk ändå, men slipper sjukhusvård till exempel. Vaccinet ger bara skydd i 6–9 månader.

Läs också: Influensa hos barn – symtom och behandling

Svininfluensan 2009 och narkolepsi

2009 orsakade A(H1N1)pdm09 en global pandemi. Det orsakades av en ny sorts influensa, den så kallade svininfluensan. Allmänheten uppmanades att vaccinera sig med ett pandemivaccin, men i efterhand uppdagades att vaccinet Pandemrix i sällsynta fall kunde orsaka sjukdomen narkolepsi. Pandemrix används inte i Sverige sedan 2010.

Riskgrupper som bör vaccinera sig mot influensa

1. De som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling.

2. Personer som är 65 år eller äldre.

3. Gravida efter graviditetsvecka 16.

4. Vuxna eller barn över 6 månader med dessa sjukdomar eller tillstånd:

• Kronisk hjärtsjukdom.

• Kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma

• Andra tillstånd som ger nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.

• Kronisk lever- eller njursvikt.

• Diabetes

Källa: Mia Brytting, mikrobiolog och chef för enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning på Folkhälsomyndigheten.