Allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Den så kallade MPR-vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds alla barn i Sverige. Det gör även vaccin mot kikhosta, polio och ytterligare sex sjukdomar.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

För närvarande ingår dessa vacciner i det svenska barnvaccinationsprogrammet: 

vaccin mot difteri

vaccin mot stelkramp

vaccin mot kikhosta

vaccin mot polio

vaccin mot Hib, Haemophilus influenzae – typ B

vaccin mot pneumokocker

vaccin mot mässling

vaccin mot påssjuka

vaccin mot röda hund

HPV (Humant pappilomvirus)

Från och med september 2019 erbjuds alla spädbarn också vaccination mot rotavirus, ett virus som orsakar magsjuka.

Aktuellt just nu