Feber och huvudvärk utan någon bra förklaring, och utan att det blir bättre på några dagar? Då ska man väcka tanken att det kan vara TBE, tycker barnläkaren Åsa Fowler. Åtminstone om barnet har vistats där fästingviruset finns.

Ska man vaccinera barn mot TBE? Barnläkaren svarar

Ska barn vaccineras mot TBE? Och är det farligt om barn får TBE? Barnläkaren berättar om vaccination, symtom, inkubationstid och behandling av den fästingburna sjukdomen.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

TBE och barn – innehåll:

Ska man vaccinera barn mot TBE (fästingvaccin)?

Hur kan barn skyddas mot TBE?

Vård, diagnos och behandling 

Inkubationstid

Symtom på TBE

Skillnad på symtom hos barn och vuxna

Bestående besvär av TBE 

Åsa Fowler är barnläkare på barnakutkliniken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge och har doktorerat med en avhandling om hjärninflammation hos barn med fokus på TBE. Här svarar hon på 17 frågor om TBE och fästingvaccin. 

Vaccinering mot TBE

Ska man vaccinera sitt barn mot TBE (fästingvaccin)?

– Om man bor i vad som beskrivs som riskområden där det finns TBE tycker jag att man ska vaccinera sitt barn, och särskilt om man vistas mycket i skog och mark i områden där TBE finns. säger Åsa Fowler, barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Åsa Fowler är läkare på barnneurologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

 

Var finns TBE?

– TBE finns bland annat i Mälardalen, men har spridits i landet, både söderut och norrut. Det sprider sig mer norrut för varje år som går. Det är svårt att säga exakt var man kan få TBE, för det kan finnas fästingar som bär på viruset även i andra områden. Det är svårt att värdera hur stor risken är i olika områden.

Varför ska man vaccinera sitt barn mot TBE?

– Vi vet att en andel av de barn som får TBE med påverkan på nervsystemet får kvarstående besvär efteråt. Det tycker jag är skäl att vaccinera.

Hur små barn kan vaccineras mot TBE?

– Vaccinet är godkänt från 1 års ålder. Att man inte kan vaccinera tidigare innebär inte att vaccinet är farligt för mindre barn, utan att det är studerat och godkänt först från 1 års ålder.

Kan man vaccinera sig mot TBE när man är gravid eller ammar?

– Att vaccinera sig när man ammar går bra, det finns inga risker förknippat med det, varken för barnet eller den ammande mamman. När det gäller gravida kvinnor får man alltid göra en individuell riskbedömning. Är risken stor för smitta överväger fördelarna med att vaccinera, men om risken är liten eller obetydlig är rekommendationen att vänta tills efter graviditeten.

Är någon åldersgrupp viktigare att vaccinera?

– Det beror på. Det är kanske större risk att en 7-åring drabbas av TBE än en 1-åring, eftersom 1-åringen inte leker i högt gräs. Äldre barn som leker själva har högre risk att drabbas. Dels rör de sig på andra platser än mindre barn, dels är det lättare att upptäcka fästingar på mindre barn eftersom man byter blöja på dem. Det är alltså mindre risk att ett litet barn på 1–2 år, som man har koll på, smittas.

När ska man vaccinera barn mot TBE – och hur ofta vaccinerar man?

För att vara skyddad bör man vaccinera sig innan fästingsäsongen kommer igång, men man kan påbörja vaccination närsomhelst under året, säger Åsa Fowler. Två sprutor ger ett bra skydd inför kommande säsong, men för att ha ett fullgott grundskydd behöver man ha tagit tre sprutor inom ett år.

– Första dosen tar man till exempel i mars-april, och därefter en dos till efter en månad. Då är man skyddad för säsongen. Skyddet är visserligen inte hundraprocentigt efter två sprutor, men ändå fullt tillräckligt. Tolv månader efter den första dosen tar man en tredje. Då har man ett grundskydd.

Rekommendationen är att man sedan fyller på med en ny spruta var femte år för att bibehålla immuniteten. Man behöver inte upprepa grundvaccineringen om man missat en påfyllningsdos.

Kan man få hjälp att komma ihåg när det är dags för en ny dos vaccin?

– Hos en del mottagningar kan man få ett sms när det är dags att ta en ny spruta.

När är det för sent på säsongen för att vaccinera?

En vuxen fästing är mellan 3 och 4 centimeter lång, nymfen är omkring 1 millimeter lång.

– Det är egentligen aldrig för sent. Tar man sprutan i juni ska man ta nästa påfyllning i juli, och ibland förekommer TBE-fall i oktober, november och december. Fästingarna finns tills det blir för kallt för dem. Vid ungefär 5 grader kryper de ner i marken och gömmer sig, så är det en mild höst och vinter kan de finnas året om.

– Vaccinerar man sig på hösten har man troligen visst skydd inför nästa sommar, men om man vill vara skyddad för kommande säsong ska man vaccinera sig så snart som möjligt under våren.

Kan man få biverkningar av vaccinet?

– Ja, man kan få en rodnad och ömhet där man fick vaccinet. Man kan också få övergående feber under en eller två dagar. Man behöver inte få en reaktion av varje spruta. Det kan vara olika från gång till gång, men vanligast är att inte få någon reaktion.

Vad kostar TBE-vaccin för barn?

– Det är olika beroende på var man vaccinerar sig, men det är ganska dyrt. Priset varierar också beroende på ålder, men det kostar ungefär 300-400 kr per spruta för barn. För en familj med flera barn blir det ganska mycket pengar, i och med att man måste ta flera sprutor och fylla på. För vuxna är sprutan lite dyrare.

Man har gjort beräkningar i Stockholm och kommit fram till att det inte skulle vara kostnadseffektivt om TBE-vaccin ingick i det allmänna vaccinationsprogrammet, men i Södermanlands län har man beslutat att det ska vara gratis att vaccinera barn över 3 år mot TBE, berättar Åsa Fowler.

Om man ska besöka Stockholms skärgård, eller något annat område där TBE finns, över en helg – bör man vaccinera sig då? Det vill säga, var går gränsen för när det är rimligt att vaccinera?

– Det beror lite på vad man ska göra. Det finns mycket TBE i Stockholms skärgård, men det kanske inte är rimligt att vaccinera sig om man ska bara ska vara där någon enstaka dag.

Skydda sig mot TBE – finns det något annat sätt att skydda sig mot TBE än med vaccinering?

– Nej, inte annat än att man kan ha täckande klädsel. Det får gärna vara ljus klädsel så att man ser eventuella fästingar.

Om man är i ett område där det kan finnas fästingar är det bra att ha byxorna nedstoppade i strumporna, och att kolla igenom kroppen när man kommer hem.

– Oftast kryper fästingar omkring en stund innan de biter sig fast. De biter framför allt där huden är lite tunnare, till exempel i ljumskarna. På barn är det också vanligt att fästingen sätter sig i närheten av huvudet eller halsen.

Det spelar ingen roll hur länge man har haft en fästing; TBE smittar med en gång när fästingen sätter sig. Men ju längre fästingen sitter kvar, desto större risk är det att dessutom smittas av borrelia.

– Det som är viktigt är att man kollar igenom kroppen ofta eftersom fästingen kryper omkring innan den biter, och att man tittar på sitt barns kropp. Man kan gärna ha täckande klädsel, säger Åsa Fowler.

– Samtidigt vet inte hälften av de som får fästingburna sjukdomar att de har haft en fästing.

LÄS OCKSÅ: Borrelia hos barn – symtom och behandling

Hur vanligt är det att barn får TBE?

– Det är inte jättevanligt. Det förekommer kanske omkring 20–30 fall med barn i Sverige per år, det varierar lite från år till år. Sedan förekommer troligen fall som missas. Om sjukdomen upptäcks beror helt på vilka prov som tas.

Hur stor är risken att drabbas av TBE?

– Det är väldigt svårt att bedöma risken i det i individuella fallet. Är du aldrig ute i skog och mark, och om du inte vistas där det finns särskilt mycket TBE, är risken jättelåg. Det är större risk när man vistas mycket i skog och mark där det finns mycket TBE, då är rekommendationen att man vaccinerar sig – men man kan ju ha otur och bli smittad av en fästing på gräsmattan hemma.

Vård, diagnos och behandling – när ska man söka vård för sitt barn om man misstänker TBE?

– Om barnet har feber och huvudvärk utan någon bra förklaring, som till exempel förkylning, och om det har gått några dagar utan att det har blivit bättre, tycker jag att man ska väcka tanken att det kan vara TBE, om man har vistats där det finns. Vi tänker alltid på det på akuten under fästingsäsongen.

Vad händer när man söker vård?

Om man misstänker TBE eller borrelia ska barnet remitteras till en barnklinik där de prover som behövs för att ställa en diagnos kan tas, säger Åsa Fowler.

– Det är bra att ta de proverna även om man inte behandlar TBE, så att man vet vad det beror på om barnet får problem senare, på sikt.

I blodprov kan man se om det finns antikroppar som talar för en aktuell TBE-infektion eller tidigare genomgången TBE.

För att se om nivåerna av vita blodkroppar är förhöjda i ryggmärgsvätskan behöver man ta prov på ryggmärgsvätskan under den akuta sjukdomsfasen, medan barnet fortfarande har feber, huvudvärk, är trött och hängigt.

– Efter en månad säger det provet inte så mycket längre när det gäller TBE.

Behandling

Det finns inget sätt att bota TBE, utan man behandlar symtomen.

Barnet kanske till exempel behöver dropp eller smärtlindring.

– Om barnet äter och dricker får man oftast vara hemma, säger Åsa Fowler.

Det akuta omhändertagandet vid TBE är, liksom behandling av de akuta symtomen, likadant i hela landet, berättar hon. Däremot kan rutinerna för uppföljningen se olika ut beroende på var man bor.

Vid Karolinska sjukhuset i Huddinge, där Åsa Fowler arbetar, följs alla barn som har haft TBE upp.

– För att vi ska hitta dem som inte blir helt återställda får alla komma tillbaka och träffa en läkare, eller som minimum ha en telefonkontakt med läkare. De barn som inte blir helt återställda kan behöva lite mer hjälp.

TBE – inkubationstid, symtom och bestående besvär

En eller två veckor efter att barnet har fått en fästing kan symtomen på TBE komma – om barnet haft oturen att bli smittat.

Inkubationstid*

Om man blir sjuk i TBE tar det en eller ett par veckor från att man har smittats tills man får symtom.

* Inkubationstid är den tid det tar från det att man har smittats tills sjukdomen bryter ut eller symtomen kommer.

Symtom på TBE

De allra flesta som blir smittade av TBE får inga symtom alls. De som blir sjuka kan få feber, huvudvärk, illamående och ont i magen, ungefär som vid en influensa. Hos de flesta läker infektionen ut utan problem, men ungefär en tredjedel av dem som får symtom får också hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Det är ganska vanligt med ett dubbelinsjuknande, det vill säga en första fas med influensaliknande besvär följd av ett friskt intervall på några dagar till ett par veckor innan man åter blir sjuk i hjärn- eller hjärnhinneinflammation, berättar Åsa Fowler, barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Då har man ofta besvär med huvudvärk, illamående, ljud- och ljuskänslighet och feber. Men många barn får inte ett dubbelinsjuknande utan blir sjuka i hjärnhinneinflammation direkt.

Skillnad på symtom hos barn och vuxna

Barns besvär vid TBE är lite mer ospecifika än vuxnas, vilket delvis kan bero på att vuxna har lättare att beskriva vad det är som inte känns bra.

– TBE får också oftare ett allvarligare förlopp hos vuxna, säger Åsa Fowler. Jag känner inte till att något barn har dött i TBE i Sverige, men det förekommer hos vuxna, även om det är väldigt ovanligt. Då är det oftast äldre som är mer sköra från början, och därför blir mer sjuka.

I Östeuropa och Ryssland, där det finns en mer aggressiv TBE-form, är det vanligare med dödsfall.

Bestående besvär av TBE

TBE kan ge bestående besvär.

– De allra flesta tillfrisknar helt, men det finns en andel som inte gör det. Man vet att en hel del, både barn och vuxna, kan få problem med ökad trötthet och huvudvärk. Man kan också få problem med koncentrationen och arbetsminnet, men det är ovanligt med svåra handikapp eller problem till följd av TBE, säger Åsa Fowler.

Många barn kan uppleva att det är lite jobbigare när de kommer tillbaka till skolan efter sjukdomen.

– För en del är det övergående, men långtidsuppföljningar har visat att många har kvar sina besvär efter flera år. Därför finns det anledning att vaccinera sig om man bor eller vistas i områden med TBE.

Om man har haft TBE en gång är man immun för resten av livet och behöver inte vaccinera sig.

LÄS OCKSÅ: Getingstick, brännmaneter, fästingar – så skyddar du ditt barn

Källa: Åsa Fowler, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Åsa Fowler har disputerat med avhandlingen "Acute encephalitis in childhood : clinical characteristics and outcome with special reference to tick-borne encephalitis"

Aktuellt just nu