Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
De flesta barn verkar drabbas lindrigt av det nya coronaviruset. Ändå blir vissa svårt sjuka. Vad beror det på?
De flesta barn verkar drabbas lindrigt av det nya coronaviruset. Ändå blir vissa svårt sjuka. Vad beror det på?
De flesta barn verkar drabbas lindrigt av det nya coronaviruset. Ändå blir vissa svårt sjuka. Vad beror det på?
De flesta barn verkar drabbas lindrigt av det nya coronaviruset. Ändå blir vissa svårt sjuka. Vad beror det på? Foto: Agnetha Tillnert/Scandinavtt

Hur farligt är corona för barn?

Corona verkar drabba de flesta barn lindrigt. Ändå riskerar vissa barn att bli svårt sjuka. Hur ska man förstå det?

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Enligt en stor studie från Kina, som publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidningen Pediatrics, drabbas de flesta barn lindrigt av det nya coronaviruset. Det har också bekräftats av flera andra länder, bland andra Sverige.

Tobias Alfvén är barnläkare och docent i global barnhälsa. Han har, tillsammans med en kollega, skrivit i Läkartidningen om de lärdomar man dragit i Kina om hur corona drabbar  barn.

Tobias Alfvén är barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm och docent i global barnhälsa vid Karolinska Institutet.

Vet vi något mer om i vilken grad barn smittas av coronaviruset?

– Nej, det vet vi inte, men vi kommer nog att veta det ganska snart. Men det viktiga är att barn inte blir lika sjuka, säger han.

Hur drabbar corona barn?

– En del barn kommer att ha en infektion utan några symtom alls. Många kommer nog att få det som en vanlig förkylning eller liknade: Lite feber, lite hosta, lite halsont, kanske lite diarré. Det är samma slags ospecifika symtom som man får i samband med en vanlig virusinfektion. Sedan kommer några barn att bli svårt sjuka. Men det man har sett i Kina, Italien, Spanien, USA, och nu också i Sverige, är att få barn har blivit så sjuka att de behöver sjukhusvård. Hittills har vi bara haft några barn som vårdats på sjukhus i Sverige. Och när vi talar om barn i det sammanhanget så är det alla mellan 0 och 18 år.

Corona hos barn i Kina

Studien om hur coronautbrottet i Kina har drabbat barn omfattar 2 143 barn som diagnostiserats med covid-19 under perioden mitten av januari till mitten av februari och som rapporterats till den kinesiska smittskyddsmyndigheten.

Resultatet visar att andelen allvarligt sjuka är betydligt färre bland barn än bland vuxna (5,9 procent respektive 19 procent), och att dödligheten bland barn är mycket lägre.

– Av barnen i studien visade 94 procent antingen inga symtom, lindriga symtom eller måttliga symtom. I 5 procent av fallen bedömdes barnens tillstånd som allvarligt, framför allt att de hade lägre syresättning i blodet än normalt. 0,6 procent av barnen bedömdes ha en svår sjukdom, säger Tobias Alfvén.

Svår covid-19 hos barn

I Sverige har bara ett fåtal barn behövt sjukhusvård till följd av corona. Samma sak har man sett i andra länder. Foto: Maria Annas/Bildhuset TT

Vad kan svår covid-19 hos barn innebära?

– Det kan vara till exempel andningssvikt, det vill säga att barnet inte orkar andas, eller hjärninflammation, njursvikt eller hjärtmuskelinflammation.

I gruppen svårt sjuka var de flesta barnen (7 av 13) spädbarn, det vill säga barn under 1 år. Vad kan det bero på?

– Forskarna bakom studien diskuterar detta och man tror att en del av barnen i denna grupp led av annan infektionssjukdom. I studien var det bara en tredjedel av de svårast sjuka barnen som hade fått sin covid-19-diagnos verifierad i ett laboratorium. De övriga barnen hade diagnosticerats utifrån symtom, samt att de antingen hade befunnit sig i ett geografiskt område med smittspridning eller att de hade en anhörig som var smittad, men var alltså inte konstaterat coronasmittade. De kinesiska forskarna skriver själva i rapporten att många av de svårt sjuka barnen kan ha haft en RS-infektion eller influensa istället. Så är det något man ska ha med sig när man tittar på dessa siffror över svårt sjuka barn är det att antalet sannolikt egentligen är lägre.

Dödsfall till följd av corona hos barn

Det har rapporterats om dödsfall till följd av corona hos barn och ungdomar utan underliggande sjukdomar eller kända riskfaktorer. Finns det någon förklaring till det?

– Den viktigaste förklaringen är att viruset nu är spritt över stora delar av världen och att allt fler blir sjuka, både barn och vuxna. Även om det är mycket ovanligt att barn dör i covid-19 finns det en risk. Man kan jämföra med till exempel vattkoppor. Riskerna är mycket små att bli allvarligt sjuk i vattkoppor, men det kan hända.

Vilka är riskfaktorerna för att barn ska drabbas av svår sjukdom av coronaviruset?

– Vi vet fortfarande inte tillräckligt, men de riskfaktorer som diskuteras är underliggande hjärt- och lungsjukdomar, undernäring, extrem övervikt och cancersjukdomar.

Det här är ju en kinesisk studie; finns det data även från andra länder?

– Man har gjort liknande fynd i Italien, Spanien och USA som bekräftar att barn inte blir svårt sjuka i lika hög utsträckning. I Sverige har vi samma bild; vi har inte haft många barn som vårdats på sjukhus med covid-19.

Corona utan symtom

Några studier visar att barn skulle kunna ha en ”tyst” covid-19. Vad betyder det?

– Det innebär att barnet har en infektion med coronaviruset men utan symtom. Hur vanligt det är finns det inga bra studier på. Det krävs tester som kan visa om man har antikroppar mot viruset; först då kan vi se hur många barn och vuxna som verkligen har haft infektionen. Vi hoppas ha sådana tester snart.

Läs också: Vad ska man göra om man misstänker att ens barn smittats av corona?

Källor:

Epidemiology of COVID-19 Among Children in China

Pediatrics - Official journal of the American Academy of Pediatrics

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar från Kina

Läkartidningen

COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar

Internetmedicin.se