Har ditt barn fått konstiga knottror på kroppen? Det kan vara mollusker. Foto: Wikimedia commons

Mollusker - ska de behandlas?

Mollusker är en ofarlig virusinfektion i huden som är vanlig i förskoleåldern. Det finns läkemedel mot mollusker – men det finns en viktig anledning till att det är bättre att låta mollusker läka ut av sig självt.

Anna Matzinger

Har ditt barn fått konstiga knottror på kroppen? Det kan vara mollusker. Mollusker är en ofarlig virusinfektion som läker ut av sig själv. Carl-Fredrik Wahlgren, professor i dermatologi på Karolinska institutet, berättar.

Vad är mollusker?

– Mollusker är en ofarlig, självläkande virusinfektion i huden. Viruset slår sig ner i horncellerna i överhuden och bryter ner cellerna där, varvid det bildas en molluskkropp innesluten i en knottra.

Hur ser en mollusk ut?

– Mollusker är små knottror på huden som så småningom blir kupolformade. I början är de bara små, hudfärgade knottror som man behöver förstoringsoptik för att se. Efter någon eller några månader har de vuxit färdigt och är då oftast 2-5 millimeter stora, ibland större. Med tiden får de också en grop i mitten, på läkarspråk brukar vi säga att mollusker är knottror som har en navel.

Kan man förväxla mollusker med något annat?

– Precis när barnet fått dem och innan de utvecklar sitt typiska utseende, som en upphöjd knottra med en navel i mitten, så kan de likna andra eksem eller andra utslag. Men okomplicerade mollusker kliar ju inte, vilket många andra utslag eller eksem gör. När de utvecklats fullt är de väldigt typiska och brukar inte förväxlas med något annat.

Är det vanligt med mollusker?

– Mollusker är väldigt vanliga bland barn i förskoleåldern. Dels för att de oftare har nära och intensiv hudkontakt med varandra vilket gör att smittan lättare sprids, dels för att barn ännu inte byggt upp ett immunförsvar mot molluskerna. Har man haft mollusker en gång blir man nämligen immun mot dem för resten av livet. Man brukar säga att ungefär 5-10 procent av barn i förskoleåldern någon gång får mollusker. Mollusker är vanligare i varmare klimat, eftersom man där ofta bär ännu mindre kläder och molluskerna då lättare kan smitta.

Läs också: Det här betyder barnens hudutslag

Hur smittar de?

– Allra vanligast är att de smittar genom hudkontakt. Men man har också visat att viruspartiklarna kan finnas utanför själva mollusken, på textilier och så vidare, och alltså smitta även på det sättet. Något som också ökar risken för smitta är om barn badar badkar tillsammans. Hudbarriären luckras upp i vattnet och vid lek med hudkontakt ökar risken för smitta, om något av barnen har mollusker.

Vissa barn verkar ha ett bättre skydd mot mollusker

Hur länge smittar mollusker?

– Molluskerna smittar så länge de är synliga på huden. Om barnet redan har en barriärskada på huden, det vill säga ett eksem eller torr hud, finns en ökad risk för att få mollusker. Vissa barn verkar ha ett bättre skydd mot mollusker. Vad det beror på vet man inte riktigt säkert men de har troligen en kombination av ett bättre barriärskydd och ett bättre immunförsvar som gör att smittan inte får fäste.

Kan barnet smitta sig självt, det vill säga att molluskerna sprider sig på kroppen?

– Ja, så kallad autoinokulation sker ofta, det vill säga att barnet sprider molluskerna till andra områden på kroppen. Barnet kan till exempel riva sig på molluskerna och på sätt sprida viruset till andra delar av kroppen.

Ska man behandla dem?

– Mollusker är självläkande så de kräver ingen behandling. Låter man dem bara vara så kommer de att läka ut efter 6 månader till 2 år. Det finns dock en uppsjö av produkter på marknaden, som sägs hjälpa. De består oftast av kemiska ämnen som irriterar eller ska förstöra mollusken. Det finns väldigt få kontrollerade studier av dessa produkter så jag skulle inte råda till användning av dem. Man kan också frysbehandla molluskerna men det gör ont för barnet och brukar leda till sårbildning, så det vill jag heller inte rekommendera.

– Om man absolut vill ta bort mollusker, kanske om man har bara en eller ett par envisa mollusker som ställer till besvär, så kan man hos läkaren ge barnet bedövningssalva och sedan få molluskerna bortskrapade. Numera görs det dock mycket sällan. Vid alla typer av behandlingar där man tar bort molluskerna så missar man dock det fina med att barnet utvecklar ett eget immunförsvar mot molluskvirus. Då kan barnet alltså lätt få tillbaka mollusker igen.

Det finns medicintekniska produkter som säljs på apotek och som påstår sig vara kliniskt bevisade. Vad säger du om den typen av mediciner mot mollusker?

– Jag baserar mitt uttalande på en egen genomgång av den vetenskapliga litteraturen, men också på den mycket omfattande, systematiska vetenskapliga genomgång som gjorts inom ramen för Cochrane Database of Systematic Reviews, en ytterst välrenommerad verksamhet inom evidensbaserad medicin. I den sammanfattningen är slutsatsen i korthet: ”No single intervention has been shown to be convincingly effective in the treatment of molluscum contagiosum. (…) As the evidence found did not favour any one treatment, the natural resolution of molluscum contagiosum remains a strong method for dealing with the condition.”

(Ungefär: "Eftersom ingen behandling mot mollusker har visat övertygande resultat är ett effektivt tillvägagångssätt fortfarande att låta mollusker försvinna på naturlig väg", redaktions egen översättning)

– Jag kan mot den här bakgrunden inte gå ut med en allmän rekommendation om att använda någon substans mot mollusker.

Kan vuxna få mollusker?

– Det är ovanligare än att barn får det, dels för att man ofta exponerats för molluskvirus som liten och därför blivit immun, dels för att vi som vuxna mer sällan har så intensiv hudkontakt med andra. Men visst händer det att vuxna får mollusker. De är dock precis lika ofarliga för vuxna som för barn, och behöver inte behandlas.

Ska man klämma på dem?

– Det tycker jag inte, eftersom det kan göra ont på barnet.

Gör mollusker ont?

– Mollusker är oftast symtomfria. Barn som har en benägenhet att få eksem kan dock få en liten retning i huden med eksem runt molluskerna. Detta eksem kan man behandla med receptfri hydrokortisonkräm samt mjukgörande salva. Ibland kan mollusker, framförallt under läkningsfasen, bli inflammerade och då kan de ömma. Men detta är kortvarigt, ofarligt och föranleder som regel ingen särskild åtgärd.

Källa: Carl-Fredrik Wahlgren, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och professor i dermatologi på Karolinska institutet.