Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Magsjuka och maginfluensa är samlingsbegrepp för sjukdomar med symtom som illamående, kräkningar och diarré.
Magsjuka och maginfluensa är samlingsbegrepp för sjukdomar med symtom som illamående, kräkningar och diarré.
Magsjuka och maginfluensa är samlingsbegrepp för sjukdomar med symtom som illamående, kräkningar och diarré.
Magsjuka och maginfluensa är samlingsbegrepp för sjukdomar med symtom som illamående, kräkningar och diarré. Foto: Getty Images

Barnläkaren: Så tar du hand om ditt magsjuka barn

När barn mår illa och har symtom som diarré och kräkningar handlar det nästan alltid om magsjuka. Barnläkaren Cecilia Chrapkowska berättar om inkubationstid, smitta och hur du kan ta hand om ditt sjuka barn.

mamaredaktionen

Magsjuka och maginfluensa är samlingsbegrepp för sjukdomar med symtom som illamående, kräkningar och diarré. I de flesta fall är det en virusinfektion, orsakad av till exempel calici- eller rotaviruset – men det kan också vara coronaviruset. Magsjuka hos barn är ibland ett första symtom på covid-19.

Här svarar vi, med hjälp av barnläkare Cecilia Chrapkowska, på några av de vanligaste frågorna om magsjuka hos barn.

Magsjuka inkubationstid*  

1–3 dagar.

* Inkubationstid är den tid det tar från det att barnet har blivit smittat tills sjukdomen bryter ut eller symtomen kommer.

Maginfluensa – 3 symtom

De vanligaste symtomen vid magsjuka är:

Diarré

Ont i magen

Illamående och kräkningar

Utöver detta kan barnet ha feber upp till 38,5–39 grader.

Hur smittar magsjuka?

Magsjuka smittar via kontakt – antingen direktkontakt med den som är sjuk eller indirekt kontakt genom att man till exempel har hållit i samma leksak eller torkat sig på samma handduk. Smittsamheten är ofta stor.

Hur kan man hjälpa sitt magsjuka barn?

Det absolut viktigaste är att motverka uttorkning genom att ersätta den vätska barnet förlorar.

Cecilia Chrapkowska. Foto: Martin Stenmark

Det sägs ibland att man under magsjukans första fyra till sex timmar behöver ge barnet i genomsnitt 0,5 deciliter vätska per kilo kroppsvikt, men det är ett ohanterligt råd, tycker Cecilia Chrapkowska.

– Det är bättre att tänka att man ska ge barnet så mycket vätska att det är piggt och kissar åtminstone fyra, fem tunga kissblöjor per dag.

Vad man ger barnet att dricka spelar inte så stor roll, man kan gärna välja något som barnet tycker om.

– Vätskeersättning, som finns på apotek, är bra om barnet kräks mycket eller har väldigt rikliga diarréer, men om barnet bara har enstaka diarréer kan man ge det vad det vill ha, till exempel saft eller mjölk. Däremot är det ingen fara om barnet inte äter, det är vätskan som är det viktiga.

Om barnet vill äta, är det okej?

– Magsjuka barn har som regel mycket lite aptit, men om barnet är suget på någonting: ge det. Efter magsjukan kan man börja ge barnet något lätt att äta, till exempel lite vitt bröd eller lite yoghurt. Men det är samma sak där – är barnet suget på något speciellt: ge det. Ingenting är no no.

Få barnet att behålla vätskan

För att minska risken för kräkningar är det bra att ge barnet vätska långsamt. Det kan man till exempel göra med en tesked och i jämn takt, eller med en medicindoseringsspruta som finns på apotek.

– En del barn vill gärna suga i sig vätska från sprutan, men om barnet inte vill kan man försiktigt spruta vätska mot insidan av barnets kind, säger Cecilia Chrapkowska.

Om barnet kräks: ge inte upp! Ofta får det ändå behålla en del av vätskan. Gör ett uppehåll på fem–tio minuter och fortsätt sedan igen.

Hur vet man om barnet är på väg att bli uttorkat?

– Var uppmärksam på att barnet är piggt och kissar. Det ska ha varm hud på hela kroppen – om barnet börjar få kalla händer och fötter och kallsvettas kan det vara tecken på ordentlig uttorkning. Man kan också kontrollera så att det kommer tårar om barnet gråter, och att det finns saliv på slemhinnorna i munnen.

Misstänker du att barnet är uttorkat, kontakta sjukvården.

Läs också: Feber hos barn – det här behöver du veta

När ska man söka vård?

Magsjuka brukar gå över av sig själv, men ring Sjukvårdsupplysningen 1177 eller kontakta bvc eller vårdcentral om ditt barn:

är yngre än 6 månader och har mer än någon enstaka kräkning eller diarré.

inte blir bättre inom ett dygn.

fortsätter ha löst bajs i mer än två veckor, trots att det verkar friskt.

har en kronisk sjukdom och du undrar om barnet behöver vård.

Sök vård akut* om barnet kräks, har diarré och något av följande symtom:

barnet får inte i sig någon vätska.

barnet kissar mycket mindre än vanligt.

barnet är trött och orkar inte intressera sig för omgivningen.

barnet har väldigt ont i magen på ett sätt som förvärras eller som inte går över.

barnet har mer än några enstaka strimmor blod i bajset eller i kräkningarna.

barnet är under 1 år och har väldigt rikliga diarréer 8–10 gånger per dag eller oftare (så täta diarréer kan rubba saltbalansen).

barnet börjar kräkas intensivt efter en period av att ha druckit och kissat ovanligt mycket (Det kan vara tecken på diabetes, även om det är ovanligt. Men om barnet redan har en diabetesdiagnos ska du istället följa de råd du fått från barnets diabetesmottagning.)

*till exempel via vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning.

Hur länge är man sjuk i maginfluensa?

– Det beror på vilket virus som har orsakat sjukdomen. Är det till exempel vinterkräksjuka, det vill säga calicivirus, kan man vara sjuk i två, tre dagar, är det rotavirus blir man långsamt bättre men det kan dröja upp till tre veckor innan man är helt symtomfri, säger Cecilia Chrapkowska.

Eftersom smittrisken är hög vid magsjuka är det viktigt med god hygien. Tvätta händerna noga i samband med blöjbyten och toalettbesök.

När kan barnet gå till förskolan eller skolan?

Man brukar säga att barn kan gå till förskolan när de orkar med den dagliga verksamheten, kan äta normalt igen och inte har haft kräkningar eller diarré på två dygn. Det är en rimlig regel, tycker Cecilia Chrapkowska.

Men hos barn kan magsjuka också vara symtom på covid-19, betonar hon. Barn i förskoleåldern rekommenderas inte att testas när de har diarré, kräkningar eller andra symtom som kan vara tecken på covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn i den åldern stanna hemma så länge de har symtom samt ytterligare två dygn. 

Hur länge smittar magsjuka?

– Regeln att betrakta magsjuka som smittsamt två dygn efter att symtomen har försvunnit är bra, men sanningen är att det kan smitta även senare, även om smittorisken minskar efterhand, säger Cecilia Chrapkowska.

Av: Maria Zamore

Läs också: Vinterkräksjuka, rotavirus och andra magsmittor – läkarens bästa råd