Ju mer gluten desto större risk för glutenintolerans hos barn

Ju mer gluten desto större risk att barn som har anlag för glutenintolerans ska utveckla celiaki. Det bekräftar en forskningsstudie från Lunds universitet.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama, har över 6 000 barn ingått. Resultatet visar att mängden gluten har betydelse för uppkomsten av glutenintolerans (som också kallas celiaki) hos barn med en ärftlig risk att utveckla sjukdomen.

Läs också: Riskgrupper för att utveckla celiaki

Daniel Agardh är docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

– Det finns i studien en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen får i sig och risken att utveckla celiaki eller förstadium till celiaki. Detta bekräftar våra tidigare fynd gjorda på svenska barn, säger Daniel Agardh, ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Små mängder gluten

Sannolikheten att utveckla celiaki ökade redan vid små mängder. Att äta mer än 2 gram gluten per dag, vilket motsvarar en skiva vitt bröd, ökade risken.

Studien visar också att risken att utveckla intolerans var som högst vid 2–3 års ålder.

Daniel Agardh säger i en intervju med Sveriges Radio att det inte går att säga något om orsakerna till den ökade risken.

– Detta är en ren observationsstudie. Vi kan bara konstatera att ju mer gluten du äter under de första fem levnadsåren desto större är risken att du utvecklar celiaki om du bär på någon av de riskgener som krävs för sjukdomen.

De flesta barn utvecklar inte glutenintolerans

Daniel Agardh betonar att majoriteten av barnen med förhöjd risk att utveckla celiaki ändå inte utvecklar sjukdomen och att det är upp till myndigheter som Livsmedelsverket att bedöma huruvida om det är aktuellt med ändrade kostråd med anledning av forskningen.

Forskargruppen vid Lunds universitet har tidigare kunnat visa att det troligen spelar liten eller ingen roll vid vilken ålder barn börjar äta gluten (så kallad glutenintroduktion). Man har inte heller kunnat se någon tydlig skyddande effekt av amning. I pågående forskning undersöks om helt glutenfri kost kan minska risken för celiaki hos de barn som bedöms ha allra störst risk att utveckla sjukdomen.

I kommande studier vill Daniel Agardh och hans kollegor undersöka om det har någon betydelse från vilket livsmedel glutenet kommer samt hur barn i olika åldrar påverkas.

Fakta om forskningen

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Jama, Journal of American Medical Association. Det är en så kallad observationsstudie och visar alltså inte på ett orsakssamband. Drygt 6 000 barn från Sverige, Finland, Tyskland samt USA följdes från födseln fram till 5-årsdagen. Samtliga barn i studien hade ärftliga anlag som medförde förhöjd risk att utveckla glutenintolerans.   

Riskgrupper för glutenintolerans

Risken att utveckla glutenintolerans/celiaki orsakas till 30–50 procent av ärftliga faktorer. Celiaki är vanligare hos kvinnor än hos män och Sverige och Finland hör till de länder där förekomsten av sjukdomen är störst. Typ 1-diabetes eller nära familjemedlem som har celiaki är riskfaktorer. Barn som bedöms ha risk att utveckla celiaki kan identifieras genom blodprov.

Källa: Lunds universitet/Daniel Agardh

Här finns studien publicerad i Jama. Läs mer om forskningen hos Lunds universitet.

Läs också: 10 viktiga matvanor att ge sitt barn

Aktuellt just nu