Folkhälsomyndigheten: Mässling är en allvarlig sjukdom, allt annat är en myt

Efter senaste tidens "mässlingpartyn" går nu Folkhälsomyndigheten ut med ett pressmeddelande om att det är mycket olämpligt att medvetet utsätta barn för mässlingssmitta om de saknar skydd.

I vissa föräldragrupper på nätet kan man hitta information om så kallade "mässlingpartyn" – alltså att någon i familjen har mässling och man då bjuder hem ovaccinerade barn för att de ska "få" sjukdomen, i syfte att sedan ha ett skydd mot den.

Nu är utslagen på väg bort men hon smittas några dagar till skulle jag tro. Om någon vill komma hit och få sina barn smittade är det bara att skicka pm/text från föräldragrupp på nätet

Mässlingsvirus är extremt smittsamt och luftburet, vilket innebär att man kan smittas bara av att vistas i samma rum som en person som bär på smittan. Blir man smittad finns även risk att man smittar människor med nedsatt immunförsvar och alltså utsätter medmänniskor för fara.

Nu sätter Folkhälsomyndigheten ner foten och går ut med ett pressmeddelande om hur farlig sjukdomen är.

– Mässling är en allvarlig sjukdom, allt annat är en myt. Tack vare att vi har så hög vaccinationstäckning i Sverige har vi kunnat eliminera den här sjukdomen från landet, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

I Sverige väljer nästan alla föräldrar att vaccinera sina barn med det kombinationsvaccin som barnen får vid 18 månaders ålder, mot mässling, röda hund och påssjuka. Barn under 18 månader saknar därför skydd.

I pressmeddelandet skriver Folkhälsomyndigheten om de mässlingsammankomster som nyligen anordnats via Facebook:

"En liten minoritet föräldrar väljer av olika anledningar att inte vaccinera sina barn. Via föräldragrupper i sociala medier har nyligen barn som saknar skydd mot mässling erbjudits att träffa barn med förmodad mässling, med avsikt att de ovaccinerade barnen ska smittas."

–Det är riskabelt och olämpligt att medvetet utsätta barn för mässlingssmitta. Det finns ett väl beprövat vaccin som är säkert och effektivt. Den som har frågor inför vaccinationen kan diskutera med sin sjuksköterska på BVC eller skolsköterskan inom elevhälsan eller söka information som står på gedigen vetenskaplig grund, exempelvis hos oss på Folkhälsomyndigheten, säger Ann Lindstrand.

Folkhälsomyndigheten skriver även på sin hemsida att mässling kan leda till allvarlig hjärnhinneinflammation, som oftast läker men kan leda till kvarstående hjärnskador och dödsfall. Något specifikt läkemedel mot sjukdomen finns inte.

Att medvetet smitta barn kan dessutom vara brottsligt eftersom mässling omfattas av smittskyddslagen.

LÄS OCKSÅ: Barnläkaren: Det här betyder barnens hudutslag