Smakportionen gav Matteo en allergisk reaktion

Rebecca vet hur det är att ha ett barn med svår allergi. Nu hoppas hon att hennes barnbok ska sprida kunskapen vidare till andra.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

När Rebecca Byron Lohks son Matteo var 5 månader och fick sin första smakportion, vanlig babygröt av vete serverad med mjölk, fick han en allvarlig allergisk reaktion.

– Redan efter andra skeden blev Matteo blå i ansiktet och loj. Jag fick panik och ringde 112. Han försvann bort mer och mer, men ambulansen var där på 2, 3 minuter och det är jag evigt tacksam för, säger Rebecca Byron Lohk.

Rebecca Byron Lohk tillsammans med sonen Matteo, idag 10 år.

Efter en adrenalinspruta tillfrisknade Matteo men familjen fick övernatta på sjukhuset. Dagen därpå påbörjades en utredning för att ta reda på vad Matteo var allergisk mot. Det visade sig vara flera födoämnen: mjölkprotein, ägg, vete och havre.

– Matteo hade haft eksem ända sedan han föddes. De blev bättre ibland och sämre ibland, men ingen gjorde kopplingen till allergi, varken vi eller någon inom vården. I efterhand förstod vi att utslagen var kopplade till vad jag hade ätit, säger Rebecca Byron Lohk.

Idag är Matteo inte allergisk mot något av dessa ämnen. De allergierna växte bort när han var i 6-årsåldern. Istället blev han allergisk mot hasselnöt och häst.

– Han hade tålt hasselnötter förut och inte reagerat på häst, så de allergierna överrumplade oss och slutade bägge gångerna med ambulansfärder, säger Rebecca Byron Lohk.

Skulle Matteo få i sig hasselnöt, från till exempel en kaka, reagerar han direkt. Foto: Kyle Nieber/Unsplash

Vad händer när Matteo utsätts för det han är allergisk mot?

– Han reagerar så kallat anafylaktiskt, han får en allergisk chock. Det innebär att han måste få en adrenalinspruta så fort som möjligt eftersom hans luftvägar svullnar och han får andnöd. Samtidigt sjunker hans blodtryck drastiskt, han kan alltså bli medvetslös.

Du har skrivit en barnbok om allergi, varför?

– Det gick upp för mig att allergi är ett dolt handikapp som inte synliggjorts. Vi fann ingen barnlitteratur som förklarade vad allergier är för något, inget om att allergibarn är små vardagshjältar, ingen information som förklarar att allergiker kan vara beroende av att andra vet vad man ska göra om en person får en allergisk chock.

Rebecca Byron Lohk hittade ingen barnbok om ämnet allergi att läsa för sin son Matteo. Nu har hon skrivit en själv. Det är blä för mig! ges ut av Lindskog förlag.

Hur är det att vara förälder till ett barn med svår allergi?

– Det har varit tufft att förstå Matteos allergibild och att bygga förståelse hos andra. Men idag har vi bra rutiner och Matteo kan själv mycket om sin allergi och hur han måste agera i olika situationer.

Läs också: Frågor & svar om allergi hos barn

Hur kan omgivningen underlätta för barn med allergier?

– Det bästa är att ta reda på hur man hjälper en allergiker när det behövs. Det borde vara lika självklart att känna till hur en allergisk chock ter sig som att till exempel känna till symtom på en hjärtattack. Och att, istället för att se om det finns en hjärtstartare i närheten, söka efter en adrenalinspruta i allergikerns väska eller fickor. Och att alltid och direkt ringa 112. Sedan är det hänsynsfullt att känna till vad som är starkt allergent, det vill säga vad det är vanligt att allergiker reagerar starkt på, som till exempel nötter och häst. Det kan vara livsviktigt.

Har du något råd till föräldrar som fått veta att deras barn är allergiska?

– Ett råd är att synliggöra allergin eller allergierna genom att prata om dem på till exempel föräldramöten, och att påminna om allergierna då och då. Informera andra om var medicin förvaras och vad som är livsviktigt för just ditt barn. Som nybliven förälder till ett allergibarn ska man vara beredd på att bära huvudansvaret för informationsöverföringen om barnets allergi tills barnet blir myndigt. Man kan aldrig ta för givet att till exempel förskolan, skolan eller träningsgruppen har tillräcklig kunskap. Okunskap leder till utanförskap på grund av rädsla, det är vår erfarenhet. Kunskap leder till ökad trygghet. Med kunskap byggs hänsyn och en tryggare vardag för barnet.

Allergiläkaren: "Ett fåtal får svåra allergiska reaktioner"

Allergiläkare Caroline Nilsson, hur vanlig är den typen av allergisk reaktion som drabbade Matteo i artikeln ovan?

– Att bli blå på en gång, så som Matteo blev, talar för andningsproblem och det är mycket ovanligt. Det finns barn som kan reagera svårt vid första smakportionen om de har blivit sensibiliserade (börjat tillverka allergiantikroppar, redaktionens kommentar). Det kan ske om barnet exponerats för allergenet tidigare, antingen via mammans bröstmjölk eller via huden, om huden är extra genomsläpplig till exempel på grund av eksem. Det vanliga är att barnet visat symtom på annan allergisjukdom tidigare, till exempel eksem, infektionsutlöst astma, hudutslag eller liknande. Jag kan inte komma på att jag träffat något barn som inte haft andra allergibesvär innan något liknande inträffar.

Caroline Nilsson, överläkare Sachsska Barnsjukhuset/Södersjukhuset Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös

Vilka födoämnen kan utlösa allergi?

– Det kan hända med mjölk, ägg, vete, nötter, jordnötter med mera, men det är mycket ovanligt. Ungefär 4–5 procent av alla spädbarn har allergi mot vanliga livsmedel och ett fåtal av dem får svåra allergiska reaktioner.

Kan man veta om ens barn har allergiantikroppar?

– Nej, man kan inte veta om barnet har allergiantikroppar. Barn med benägenhet att utveckla allergiantikroppar är framför allt barn med allergiska föräldrar eftersom det är ärftligt.

Hur ska man gå tillväga med smakportioner när det gäller risken för allergisk reaktion, tycker du?

– När det gäller smakportioner tycker jag att man ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer, det vill säga börja med allt från 5–6 månaders ålder. För barn med eksem är det viktigaste att smörja huden så att den blir fin. Då har huden svårare att släppa igenom allergen via huden som också det kan leda till att barnet börjar göra allergiantikroppar.

Vad ska man göra om ett barn får en kraftig allergisk reaktion?

– Man ska ringa 112. 

Läs också: Låt bebisen smaka av allt – och förebygg allergi

Aktuellt just nu