Rätt och fel viktigt för 6-åringen

Samvetet. Regler, rätt och fel. Sådant blir viktigare i 6-årsåldern.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Samvetet har egentligen funnits ända sedan 2-årsåldern. Men nu, i 6-, 7-årsåldern, växer sig denna känsla för vad som är rätt och fel starkare, tillsammans med ett allt större intresse för regellekar och rättvisefrågor: "Han fick en större kaka än jag, det är orättvist!"

Psykoanalytiska teoretiker brukar tala om överjagets makt. Med överjaget menar de, enkelt beskrivet, den del av vårt psyke som stoppar oss från att göra saker som vi vet att vi inte borde, fast vi har lust.

Barnet är nu i den ålder där denna typ av moral blir tydligare. Men än så länge bygger samvetet mycket på sådant som mamma och pappa har sagt. Moralutvecklingen är inte ”färdig”, och barnet kan inte fullt ut förutse konsekvenser av sitt handlande.

Många barn vet till exempel att det är fel att ta saker från någon annan, eller att vara dum mot någon. Ändå händer det ibland, och efteråt kan samvetet gnaga ordentligt.

– Det kan vara svårt att motstå att stoppa det där glittrande bokmärketi fickan. Sedan inser man att man har gjort något som man inte borde ha gjort, och det är ofta något som barnet kämpar med i tysthet. Men om barnet kan öppna sig och ta emot föräldrarnas stöd i sitt dilemma så är det bra, säger barnpsykolog Pia Risholm Mothander.

En 6-årings moraluppfattning anses till stor del handla om att känna, tänka och uppträda på ett sätt som gör att man slipper bli ”bestraffad” – att mamma och pappa inte ska tycka lika mycket om mig, till exempel, eller att jag inte ska få godis på lördag.

Läs mer om 6-åringen:

• Välkommen till lilla puberteten!

Artikeln publicerades i augusti 2007.