Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Från 3 års ålder är barnets språk alltmer förankrat. Det kan göra tillvaron lite lugnare.
Från 3 års ålder är barnets språk alltmer förankrat. Det kan göra tillvaron lite lugnare.
Från 3 års ålder är barnets språk alltmer förankrat. Det kan göra tillvaron lite lugnare.
Från 3 års ålder är barnets språk alltmer förankrat. Det kan göra tillvaron lite lugnare.

Barns utveckling: Från 3 år

Nu kan barnet börja berätta, både i ord och genom lek. Det hjälper till att förstå och skapa mening i erfarenheterna.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Orden har funnits i barnets liv en tid vid det här laget. Språket har blivit alltmer förankrat. Det märks ofta i vardagen. När man kan uttrycka sin vilja – och ovilja – med ord blir tillvaron gärna lite lugnare. Då är det lättare att göra sig förstådd, och då skapas inte lika mycket frustration.

Enligt spädbarnsforskaren Daniel Stern utvecklas barnets ”själv” i fem nivåer:

Känslan av ett uppvaknande själv (det nyfödda barnet)

Känslan av ett kärnsjälv (från 2–3 månader)

Känslan av ett intersubjektivt själv (från 7–9 månader)

Känslan av ett verbalt själv (från 18 månader)

Känslan av ett berättande själv (från 3 år).

På senare år trodde Daniel Stern att de tre första nivåerna finns där i någon form från allra första början av livet.

Den fördjupade språkliga förmågan ger barnet möjlighet att utveckla en känsla av ett berättande själv.

Barnet börjar kunna återge händelser. Berättandet kan ske i ord, bild och lek, men behöver inte alltid uttryckas. Ibland pågår det tyst inom barnet, som funderingar. Oavsett hur, så är det viktigt. Det hjälper barnet att tolka och förstå sina erfarenheter, att skapa mening i tillvaron.

Egentligen är allt barnet gör – allt från att leka mamma-pappa-barn och andra fantasilekar till att bygga kojor, bygga lego och måla – ett slags berättelser och därmed meningsskapande verksamheter som hjälper till att göra världen begriplig.

Läs mer: Barns utveckling – hur kan vi veta?

Anknytning

Barnet kan fortfarande vara känsligt för separationer, men närvaron av en förälder eller annan trygg person är oftast inte avgörande på samma sätt som tidigare. Anknytningen är etablerad. Barnet får en allt bättre förmåga att möta nya situationer och lugna och trösta sig själv.

Läs mer om anknytning här och här.

Språk

Barnet kan ha pratat länge vid det här laget, men kanske har talet varit svårt att förstå för andra än föräldrarna och dem som känner barnet väl. Det kan i så fall ändras nu. När en 3-åring pratar brukar de flesta som umgås med barnet till vardags förstå – och det underlättas förstås av att ordförrådet blir större.

Tidsbegrepp

”Nu är det natt, nu ska vi sova. När vi vaknar äter vi frukost, sedan åker vi och handlar och efter det ska vi på kalas.” Sådana tidsangivelser kan barnet förstå nu. Men när tidsangivelserna spänner över fler dygn än de allra närmaste kan det bli alltför abstrakt. ”Nästa vecka”, till exempel, vad betyder det? Om barnet ser fram emot något som ska hända om en vecka kan det fråga varje dag om det är ”nästa vecka” nu.

Tänder

Någon gång i 6-årsåldern (oftast mellan 5 och 8 år) tappar de flesta barn sin första mjölktand. Mjölktänderna i underkäken brukar lossna först. Ungefär samtidigt kommer fyra nya kindtänder, de så kallade sexårständerna.

Längd och vikt

Vid 3 års ålder är många pojkar mellan 89 och 104,5 centimeter långa. Vikten kan vara mellan 12,7 och 19,3 kilo. De flesta flickor är mellan 88,5 och 103,5 centimeter långa och väger mellan 12 och 19 kilo. Omkring 5 procent av alla barn väger mer eller mindre än så och/eller är kortare eller längre än så.

Alla är olika, och barns utvecklingstakt är individuell. När ett barn lyfter på huvudet, rullar runt eller börjar gå bestäms bland annat av en mognadsprocess i hjärna och nervsystem, men också av utvecklingen av till exempel styrka och koordination.

Texterna om barns utveckling gäller friska och normalutvecklade barn.

Till startsidan: Barns utveckling 0-6 år

Läs mer:

3 år – så kan det vara

4 år – så kan det vara

5 år – så kan det vara

6 år – så kan det vara

Från 3 år: Vardagsliv med ditt barn

Barns utveckling – hur kan vi veta?

Barns utveckling: Från 18 månader

Denna text är baserad på delar av Vi Föräldrars stora bok om barn (Bonnier Fakta).

Artikeln publicerades i maj 2016.