Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
På egna ben. Vid 18 månaders ålder kan de flesta barn gå – och upptäckarlustan är ofta stor.
På egna ben. Vid 18 månaders ålder kan de flesta barn gå – och upptäckarlustan är ofta stor.
På egna ben. Vid 18 månaders ålder kan de flesta barn gå – och upptäckarlustan är ofta stor.
På egna ben. Vid 18 månaders ålder kan de flesta barn gå – och upptäckarlustan är ofta stor.

Barns utveckling: Från 18 månader

Från ungefär 18 månaders ålder får barnet tillträde till språkets och symbolernas värld. Nu kan de flesta gå, och snart kan barnet säga tvåordsmeningar.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Tänk så många ord barnet har hört vid det här laget: mamma, pappa, mat, nalle, sova ... 

Enligt spädbarnsforskaren Daniel Stern utvecklas barnets ”själv” i fem nivåer:

Känslan av ett uppvaknande själv (det nyfödda barnet)

Känslan av ett kärnsjälv (från 2–3 månader)

Känslan av ett intersubjektivt själv (från 7–9 månader)

Känslan av ett verbalt själv (från 18 månader)

Känslan av ett berättande själv (från 3 år).

På senare år trodde Daniel Stern att de tre första nivåerna finns där i någon form från allra första början av livet.

I början av livet upplevde barnet orden via de känslor, eller känslo- smaker, som ljudet av dem väckte, tror man. Men nu har barnet mognat. Nu träder det fram en ny mening ur alla läten och tonfall som barnet hör. Orden blir just ord – något avgränsat med konkret betydelse.

Ord är symboler. Om vi säger ”bil” så vet omgivningen att vi syftar på ett av de där rullande fordonen som brukar åka omkring på vägarna. Det är denna förmåga att symbolisera som barnet nu börjar få tillgång till. Barnet utvecklar en känsla av ett verbalt själv. Det behöver inte betyda att barnet faktiskt pratar – språkutvecklingen ser ju olika ut hos olika barn. Hos en del bubblar orden fram tidigt, hos andra dröjer de, men förmågan att symbolisera behöver inte manifesteras i ord. Den kan också visa sig i till exempel kroppsuttryck och gester.

Läs mer: Barns utveckling – Hur kan vi veta?

Från 18 månader – aktuellt just nu

Anknytning

Behovet av en trygg famn är fortfarande stort i osäkra stunder, men förmågan att hantera såväl separationer som möten med främmande människor ökar. Barnet utvecklas, och ibland kan tanken på mamma eller pappa vara tillräcklig för att lugna.

Läs mer om anknytning här och här.

Språk

Språket utvecklas i samspel mellan barn och föräldrar – när man till exempel leker tittut, när man sjunger, när man äter lunch och småpratar om hur maten smakar, vad den kallas och vad den har för färg.

De egna orden kan ha funnits redan tidigare, men nu blir de fler. Tidigare kanske baba betydde både pappa och nalle. Baba kanske fortfarande betyder pappa, men nalle kan ha fått ett eget ord – kanske najje, eller lalle.

Vid omkring 2 års ålder brukar många barn börja sätta ihop två ord till korta satser, som till exempel ”Moa bollen!”, ”Leo vatten” eller ”Pappa dum!” Och Vad-är-det-frågor, som ”E de?” kan vara vanliga.

De flesta barn går nu, men inte alla. De som inte går kanske får träffa en läkare för att utesluta att barnet har en muskelsjukdom eller utvecklingsförsening. Oftast är allt okej, och inom några månader går barnet.

Tänder

Någon gång mellan 2,5 och 3 år brukar alla 20 mjölktänder ha kommit.

Längd och vikt

Vid 2 års ålder är de flesta pojkar mellan 82 och 95 centimeter långa och väger mellan 11 och 17 kilo. Många flickor i samma ålder är mellan 81 och 94 centimeter långa och väger mellan 11 och 16 kilo.

Omkring 5 procent av alla barn väger mer eller mindre än så och/eller är kortare eller längre än så.

Alla är olika, och barns utvecklingstakt är individuell. När ett barn lyfter på huvudet, rullar runt eller börjar gå bestäms bland annat av en mognadsprocess i hjärna och nervsystem, men också av utvecklingen av till exempel styrka och koordination.

Texterna om barns utveckling gäller friska och normalutvecklade barn.

Till startsidan: Barns utveckling 0-6 år

Läs mer:

18 månader – så kan det vara

2 år – så kan det vara

Från 18 månader: Vardagsliv med ditt barn

Att ha ett barn som är ett och ett halvt år – vad är svårast och vad är bäst? Föräldrar berättar

Barns utveckling – hur kan vi veta?

Barns utveckling: Från 3 år

Barns utveckling: Från 7 månader

>> Denna text är baserad på delar av Vi Föräldrars stora bok om barn (Bonnier Fakta).

Artikeln publicerades i maj 2016.