Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Andningslarm kan ge en falsk trygghet eftersom de inte ger hela bilden av hur barnet mår, menar barnhälsovårdsöverläkare Per Möllborg.
Andningslarm kan ge en falsk trygghet eftersom de inte ger hela bilden av hur barnet mår, menar barnhälsovårdsöverläkare Per Möllborg.
Andningslarm kan ge en falsk trygghet eftersom de inte ger hela bilden av hur barnet mår, menar barnhälsovårdsöverläkare Per Möllborg.
Andningslarm kan ge en falsk trygghet eftersom de inte ger hela bilden av hur barnet mår, menar barnhälsovårdsöverläkare Per Möllborg. Foto: Shutterstock

Andningslarm – därför är det onödigt

Kan andningslarm minska risken för plötslig spädbarnsdöd? Nej, det finns inget som visar det. Däremot riskerar andningslarm att skapa onödig oro och falsk trygghet hos föräldrar, säger barnhälsovårdsöverläkare Per Möllborg. 

Det finns andningslarm som föräldrar ibland kan få låna från sjukvården om deras barn till exempel har andningsrubbningar som man behöver ha koll på – och det finns andningslarm som säljs till privatpersoner.

De larm som säljs till privatpersoner marknadsförs ofta med fraser som ”smarta och säkra” och ”känn dig trygg med andningslarm”. Det sägs aldrig rakt ut att de skulle kunna förhindra plötslig spädbarnsdöd (för tillverkarna vet att några sådana samband inte har kunnat påvisas i forskning), men man trycker tydligt på att med ett andningslarm kan du som förälder känna dig trygg.

Barnhälsovårsdöverläkare Per Möllborg, som har disputerat inom plötslig spädbarnsdöd, håller inte med om försäljningsargumenten.

Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare.

– Jag ser flera problem med användandet av andningslarm. För det första har alla spädbarn en viss oregelbundenhet i sin andning. Det innebär att många larm sker i onödan, det vill säga att de larmar för en oregelbundenhet i andningen som i regel är helt inom den normala variationen för åldern. Detta skapar istället för trygghet en stress och onödig oro hos många föräldrar.

Registrerar barnets andningsrörelser

Ett annat problem som Per Möllborg ser är att det saknas forskning som visar att användning av den sortens andningslarm som finns på marknaden leder till en minskning av plötslig spädbarnsdöd.

De andningslarm som säljs i butiker fungerar genom att sensorer registrerar barnets andningsrörelser. Vanligast är sensorplattor som placeras i barnets säng, men det finns också mobila larm som fästs i barnets blöja med en klämma. Om barnet skulle få ett andningsuppehåll skickar larmet en signal.

Mäter barnets syresättning

De larm som används inom vården fungerar på andra sätt.

Larm som används inom vården mäter i regel inte barnets andningsfrekvens utan framför allt syresättningen i blodet. Foto: Shutterstock

– De mäter i regel inte andningsfrekvensen utan framför allt syresättningen i blodet. Ett spädbarn kan nämligen ha fortsatta andningsrörelser men en andning som ändå är insufficient (otillräcklig, redaktionens kommentar), det vill säga som inte syresätter blodet tillräckligt. Det kan leda till att barnet får syrebrist och till sist slutar andas, säger Per Möllborg.

Det instrument som används för att mäta syresättningen i bebisens blod kallas pulsoxymeter, och är en klämma som sätts på fingret. Andningslarm av den typ som säljs i butiker förekommer visserligen även i vården, precis som marknadsföringen säger, men används ofta på ett annat sätt och i kombination med andra mätare när barnet är sjukt.

– På sjukhus, vid utredning av barn med misstänkt andningsrubbning eller lungsjukdom, finns det speciella sensorer som mäter både barnets andningsfrekvens och syresättning, samt larmar om det är långa uppehåll eller få andetag. Det är en mer avancerad typ av mätare än de som säljs till föräldrar.

Sova på rygg

I enstaka fall kan vården rekommendera föräldrar att använda andningslarm av den typ som finns i handeln, men familjen får då alltid låna ett larm från sjukhuset.

– Det kan till exempel handla om sjukdomar där barnet har andningsrubbningar och det finns anledning att ha koll på just dessa. Men det är ovanligt, och är då alltid en rekommendation från vården och ansvarig barnläkare, säger Per Möllborg.

Med tanke på vad du sagt tidigare kan man gissa att du inte heller rekommenderar användning av andningslarm om barnet gillar att sova på mage eller vid samsovning?

– Absolut inte. När det gäller att sova på mage är det säkert precis så som många föräldrar upplever det, att barnet sover bättre då. Men ett andningslarm kan aldrig kompensera för den förhöjda risk för plötslig spädbarnsdöd som den sovställningen innebär.

– Detsamma gäller samsovning. Det är såklart inte förbjudet med samsovning, men vi vet att det ger en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Det är lättare för barnet att ramla över till magläge i en mjuk säng där föräldrar och syskon rör sig och det finns också en risk för att barnet får ett täcke eller kudde eller en arm över sig. Det kan leda till att barnet slutar andas utan att någon märker det, säger Per Möllborg.

Per Möllborg är barnhälsovårdsläkare i Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, och har disputerat inom ämnet plötslig spädbarnsdöd.

Så minskar du risken för plötslig spädbarnsdöd

”Jag ser flera problem med användandet av andningslarm. För det första har alla spädbarn en viss oregelbundenhet i sin andning”, säger Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare. Foto: Shutterstock

Socialstyrelsen har sex rekommendationer för dig som vill minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Råden bygger på aktuell forskning.

Låt spädbarnet sova på rygg.

Avstå från nikotin.

Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.

Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.

Amma om det är möjligt.

Napp kan användas när spädbarnet ska sova.

Läsa mer om barns sömn och plötslig spädbarndöd? Klicka här!