Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Leva & bo i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
En rabattkant gör ofta skötseln av rabatten enklare. Foto: Susanna Rosén

Fina rabattkanter – 17 snygga sätt att rama in rabatten

Med olika typer av kanter kan man avgränsa rabatten mot gräs eller grus, eller skilja olika ytor åt. 

Välj mellan flera material med varierande funktion, både färdigköpt och återvunnet. 

De flesta kanter förenklar skötseln – andra blir mer som dekoration.

1. Målade träribbor som kanter

Brunmålat trä bildar kantgräns mellan grus av olika dimensioner och en yta med naturligt rundade stenar. Foto: Susanna Rosén

För att kanta planteringar eller skilja grus från kullersten kan man använda målat trä, gärna i samma färg som andra snickerier i trädgården. Man kan också ha trärent virke, men det blir inte lika diskret som om det är målat i en dov nyans. Måla virket innan det läggs på plats för att det ska vara skyddat på alla sidor, också de som inte syns. Träet håller även bättre i sand än om det ligger direkt på fuktig jord.

2. Cortenstål till rabattkanter

Cortenstål får en vacker rostbrun patina och ger skarpa rabattkanter. Foto: Susanna Rosén

En vacker och hållbar, upphöjd rabattkant av cortenstål får med tiden en vackert rödbrun patina. Det är ett hållbart material som finns för olika djup och som passar för såväl upphöjda bäddar som en låg, knappt synlig gräns. Cortenstål rostar naturligt, men det finns även rostfria alternativ.

3. Tegelmur ger värme

Innanför den låga, värmande tegelmuren växer rabattiris, revsuga med mörka blad, gulblommande penningblad, funkia och jättedaggkåpa. Foto: Susanna Rosén

Med en låg mur av tegel får man samtidigt en upphöjd bädd med ett bra odlingsklimat. Den blir bättre dränerad och varmare på våren så att växtligheten kommer igång tidigare, vilket är extra bra i högre zoner. Använd gärna återbrukat tegel som har blivit över vid något byggprojekt eller rivning. Annars finns nytt att köpa. När man använder tegel som en låg mur, istället för direkt på marken, blir dräneringen bra och frosten är sällan ett problem. Väggtegel som används som golv fryser däremot sönder.

4. Tålig plåtkant

En robust variant av plåtkant mellan upphöjd rabatt och grusgång. Foto: Susanna Rosén

Galvaniserad plåt blir en kant som står emot väder och vind bra och som bara blir vackrare med åren. Vanligast är en enkel, färdigköpt kant som man sticker ner i jorden och som är lätt att böja efter rabattens form.

5. Klassisk stenkant mot rabatterna

Mer eller mindre runda stenar kantar en rabatt med funkia. Foto: Susanna Rosén

Samla kantiga stenar av ungefär samma storlek och lägg dem på rad. Ju större stenar desto mer upphöjd kan planteringen bli. Man kan också använda runda, isälvsslipade kullerstenar. Har man turen att ha trädgården på en rullstensås får man upp sådana när man gräver. Annars finns runda stenar att köpa hos stenfirmor. Man kan lägga dem direkt på marken, men rensa först från ogräs och gräs. Välj helst den sten som finns naturligt på platsen. Gnejs och granit är de absolut vanligaste bergarterna i de flesta delarna av Sverige.

6. Praktisk kant med stenplattor

Har man breda stenplattor i rabattkanten kommer kuddbildande perenners växtsätt bättre till sin rätt. Foto: Susanna Rosén

Fyrkantiga plattor av skiffer eller Ölandssten blir en fin rabattkant. Gräsklipparhjulen kan rulla på stenläggningen och kuddformade växter kan välla ut över stenarna. Det gör gräsklippningen betydligt enklare, speciellt när bulliga växter väller ut över rabattens kant.

Innan man lägger plattorna bör man se till att underlaget är jämnt för bästa resultat. Gräv bort grässvålen något djupare och aningen bredare än själva plattorna. Lägg sedan ut cirka fem centimeter tjockt lager av fin sand. Det finns också särskild hårdfog för plattor och marksten att köpa där man säljer sten. Då slipper man ogräs och gräs mellan plattorna. Fogen spricker inte heller vintertid.

7. Vidjestaket – vacker rabattkant av sly

Av sly kan man göra dekorativa kanter runt köksträdgården. Foto: Susanna Rosén

Ta tillvara rester från beskärning eller röjning av sly och äta ett lågt staket som en dekorativ kant runt odlingen. Stick ner stadiga grenar med jämna mellanrum och trä böjliga vidjor emellan; varannan bakom och varannan framför.

8. Lättskött kant med betongsten

Med en tydlig kant av betongsten blir det lätt att klippa gräsmattan. Snart kommer rosenplister ’Silver Beacon’ att välla ut över kanten. Foto: Susanna Rosén

Lägg betongstenar i olika mönster för att få en kant till rabatten. Gränsen till gräsmattan blir tydlig och gräsklipparen kan rulla på stenraden och på så sätt komma åt att klippa gräset ända in. Med en särskild hårdfog för utebruk mellan plattorna blir det ännu mer lättskött. När man lägger betongsten gräver man ur jorden djupare än betongstenens höjd. Fyll på med ett cirka fem centimeter tjockt lager fin sand och lägg sedan stenarna ovanpå. Om man inte gör underarbetet kommer tjälen att göra kanten ojämn efter ett tag, framför allt på tyngre jordar. Betongsten finns hos byggfirmor.

9. Låg plåtkant avgränsar markmaterialen

En låg, svart plåtkant har böjts runt grusytan för att hålla gruset på plats. Foto: Susanna Rosén

Stick ner en låg kant av plåt eller stål som avgränsning mellan olika markmaterial. På så sätt blandas inte de olika materialen när man går på dem. Man slipper också få grus i gräsmattan om man har en plåtkant mellan grus och gräs. Till skillnad från andra plåt- eller stålkanter är den här så låg att man kan köra över den med gräsklipparen utan att skada knivarna.

10. Dekorera med sten kring kanten

En dekorativ rabattkant av kantsten och rundad dekorsten från Chelsea Flower Show. Foto: Susanna Rosén

Man kan blanda olika stenmaterial, som kantsten och dekorsten, för att få en vacker bård som kant till en blomsterplantering. Dekorsten finns i olika färger och storlekar så här kan man variera alltefter tycke och smak.

11. Flata naturstenar kantar rabatten

Flata stenar är enkla att lägga, och bildar en praktisk kant för gräsklipparen. Foto: Susanna Rosén

Placera stenar med en at ovansida som rabattkant. För att få dem i linje med varandra får man gräva ner dem. Då kan man också köra gräsklipparen över dem och gräsmattan blir mer lättskött. Man behöver inte grunda, som med stenplattor och betongsten, eftersom naturstenarna i sig är aningen oregelbundna.

12. Trottoarsten och gatsten kantar upphöjd bädd

Stapla huggen granit i två varv och få bra höjd på planteringen. Foto: Susanna Rosén

Huggen gatsten eller trottoarsten av granit ger stadiga kanter och blir fint tillsammans med stora grusytor. Det är en bergart som finns naturligt i nästan hela Sverige. Huggen sten finns att köpa hos stenfirmor. Kantstenens tyngd gör att kanterna blir stabila. Dessutom gör stenen odlingsklimatet mer gynnsamt genom att den upphöjda bädden ger bättre avrinning samtidigt som stenen värms upp av solen och avger värme nattetid. Både snyggt och bra för känsliga växter.

13. Naturlig look med blandat

Stockar, stenar och torvblock om vartannat. Foto: Susanna Rosén

Som kant till upphöjda rabatter kan man använda olika material, som stockar, stenar och torvblock – man tar helt enkelt vad man har tillgång till och blandar på ett lekfullt sätt. Enklast är att bara lägga ett varv med stockar eller slipers för att få kanten stabil. Även två lager med slipers brukar klara sig utan förankring, men vill man ha en högre kant får man slå ner impregnerade 45 x 45-reglar som man skruvar fast dem i. Hur väl man behöver fästa dem beror också på hur hög bädden bakom är och hur stort trycket från jorden blir. Stockar på högkant grävs ner så att en tredjedel hamnar under jord. Sedan skruvar man fast dem på skrå ovanifrån. Man kan även behöva staga upp med en bräda på baksidan som man skruvar fast varje stockbit i.

14. Mossbevuxen torvkant

Mossan, som har hittat dit alldeles av sig själv, mjukar upp torvblocken som kantar planteringen. Foto: Susanna Rosén

Runt torvrika surjordplanteringar (med lågt pH-värde), med kalkskyende växter som blåbär och rododendron, blir det naturligt med en kant av torvblock (som har nturligt lågt pH) för att hålla jorden på plats. Samtidigt ökar dräneringen och växterna trivs bättre. Till en början kan blocken se kantiga och onaturliga ut men det dröjer inte länge förrän mossa hittar dit alldeles av sig själv. Den grönlurviga kanten mjukar upp och smälter in bland växterna. När man anlägger en surjordsplantering bör man grunda med att lägga ut markduk eller tidningspapper för att förhindra att ogräs kommer upp underifrån. Vill man ha dubbla lager torvblock, för att få lite höjd, lägger man blocken så att kanten sluttar aningen inåt. Lägg dem också omlott, lätt förskjutna som en tegelvägg. Lägg helst inte mer än två lager, då blir det instabilt. Förankra sedan blocken i marken och i varandra med bambupinnar som slås ner med hammare.

15. Kallmur kantar i sluttning

Om trädgården är stenig – se stenarna som en tillgång och använd dem för att terrassera tomten. En upphöjd plantering blir perfekt för alpina växter. Foto: Susanna Rosén

Stapla oregelbundna stenar ovanpå varandra och lägg dem så att de sitter fast ordentligt – en gammaldags kallmur (utan bruk) helt enkelt. Det blir fint i en sluttning där man vill terrassera för att få plana ytor att gå på eller för att hålla jorden på plats så att den inte rinner iväg vid kraftigt regn. Lägg stenarna så att de kilas fast mot varandra, men också så att muren lutar in mot den upphöjda planteringen. Det gör, tillsammans med stenarnas tyngd, att muren blir mer stabil. Finns det inte tillräckligt med sten på tomten kan man fråga en lantbrukare i närheten eller köpa från ett stenbolag.

16. Matchade kanter med träsarg

Till ett svart hus blir det fint med svartmålade rabattkanter. I rabatterna står kransveronika, jättetåtel ’Karl Foerster’, glansmiskantus och röd solbrud. Foto: Susanna Rosén

Kanta planteringarna med trä och få upphöjda bäddar. Virket kan vara trärent eller målat med exempelvis lasyr eller slamfärg. Trärent blir neutralt och grånar fint med tiden. Målar man träet är det fint att matcha med färgen på fasaden eller andra trästrukturer, som pergola eller staket. Skruva fast virket i ändarna så att konstruktionen håller ihop. Om man vill ha en högre kant slår man ner pålar i marken, exempelvis 45 x 45-regel, en i varje hörn (och eventuellt en till mitt på varje långsida), för att spika fast bräderna i.

17. Stockar med patina i rabattkanten

Saffransfingerört hänger över stockkanten. Foto: Susanna Rosén

Stockar från gamla rivna timmerlador blir fina som kant till stora rabatter eller grönsaksodlingar. De har en vackert grånad patina som smälter in i grönskan. Det är också ett bra sätt att återanvända rivningshus med timmerstomme. En enkel rad med stockar ligger stadigt och behöver inte förankras. Vill man däremot ha era varv fäster man dem i nerslagna 45 x 45-reglar.

Se även: