Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa leva i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Beskärning av fruktträd, framför allt äppelträd och päronträd, ger jämnare skörd och större frukter.
Beskärning av fruktträd, framför allt äppelträd och päronträd, ger jämnare skörd och större frukter.
Beskärning av fruktträd, framför allt äppelträd och päronträd, ger jämnare skörd och större frukter.
1 AV 2
Trädgårdsmästarens varning: Gör INTE så här
2 AV 2
Beskärning av fruktträd, framför allt äppelträd och päronträd, ger jämnare skörd och större frukter.
Foto: Mike Powles / Stone RF

Beskära äppelträd och päronträd – när och hur?

Frågan när är inte helt lätt att besvara, då det beror på vilken typ av beskärning det är tal om, hur gammalt trädet är och i vilket skick det är. 

Det råder en hel del motstridiga uppgifter om vilken bästa tiden är. Du kommer strax att förstå varför bästa tiden är i plural, även om det går att beskära äppelträd hela året.

Bra tumregler för när det är dags för olika typer av beskäring av päronträd och äppelträd

• Vårvinter – årlig underhållsbeskärning och föryngringsbeskärning. Dela upp och spara till JAS om det är mycket beskärning. Fortsatt uppbyggnadsbeskärning av ungt träd.

• JAS (juli, augusti, september) – årlig underhållsbeskärning. Äldre träd med grövre grenar. Ta bort vattenskott. Om det bildats mycket vattenskott, ta bort 1/3 per år tills det är normal tillväxt.

• Hösten – bra tid att nyplantera och då göra den första uppbyggnadsbeskärningen.

Varför ska fruktträdet beskäras?

Man skulle kunna säga att ingen tid är bra för beskärning av träd, då det inte är naturligt och trädet blir stressat. Mycket energi går åt till att läka snittytor och kompensera för missad grönmassa. Samtidigt beskär vi just för att det medför en massa fördelar (om man gör rätt vill säga).

Ett gammalt äppelträd som kan behöva en rejäl föryngringsbeskäring. Dela upp i omgångar för att slippa vattenskott! Foto: Istock

Beskärning av fruktträd – tre olika syften

1. Uppbyggnadsbeskärning av äppelträd

Uppbyggnadsbeskärning utförs direkt efter plantering och sedan varje år tills äppelträdet eller päronträdet fått den form man strävar efter. (En fruktodlare föredrar former som ska ge mesta möjliga fruktsättning, stå tätt och vara lätta att skörda, medan man i villaträdgården kanske värderar estetiken.) Beskärning av unga träd stimulerar tillväxten till ett välformat, starkare och större träd. Trädets grenar blir kraftigare och tål påfrestningar från väder och vind och från tyngden av frukterna bättre.

2. Underhållsbeskärning av äppelträd

Underhållsbeskärning görs kontinuerligt och på årlig basis, för jämnare skörd och för att trädet ska bibehålla sin form. Det finns de som menar att man inte behöver underhållsbeskära oftare än vart tredje år, efter uppbyggnadsbeskärningen, men då blir det samtidigt ett större ingrepp när man väl gör det. När man underhållsbeskär tar man samtidigt bort döda och skadade grenar.  Det minskar risken för att sjukdomar och svamp ska finna fotfäste. Grenar som skaver beskärs också, så man minskar risken för skador. Glesare kronor gör att ljuset lättare kommer till frukterna.

3. Föryngringsbeskärning av äppelträd

Föryngringsbeskärning görs på fruktträd som förlorat sin form på grund av utebliven beskäring, eller för att det beskurits fel. Ofta hjälper bra beskärning för att få i gång fruktsättningen igen, och glesa ur i en för tät krona.

Kontinuerligt beskurna fruktträd ger en jämnare skörd. Foto: Istock

Beskära päronträd och äppelträd:

När på året?

Päron- och äppelträd är väldigt tåliga vad gäller beskärning, och de flesta överlever även beskärning under en mindre optimal tidpunkt. Många hävdar olika "bästa" tid för beskärning, och det kan dels bero på olika skolor och ärvda vanor, men även att det beror på vad som ska göras.

Vårvinterbeskärning av äppelträd

Vårvintern (februari tills knopparna på trädet sväller), är en period som många äppelodlare och trädgårdsmästare föredrar att beskära. Dels för att man har tid då, men även för att man inte skär bort frukt eller fruktanlag. En annan fördel är att man ser strukturen på trädet tydligt. Fler fördelar är att trädet är i vila och inte blir så stressat. Bakterier och svampar är också i dvala. Däremot kan trädet inte börja valla över (läka såret). Men så fort trädet börjar vakna, stimuleras tillväxten. Just detta kan tyvärr även vara en nackdel om man beskurit för hårt. Trädet kompenserar då och blir fullt av oönskade vattenskott. Se mer tips nedan.

Vårbeskärning av fruktträd

Våren är ingen lämplig tid för beskärning, då saven börjat stiga i trädet och energin går åt tillväxt och blomning. Tips: Misstänker du att du är för sent ute med din vårvinterbeskärning kan du göra ett provklipp. Blir snittet fuktigt är det tecken på stigande sav. Vänta då hellre till nästa tillfälle, till exempel JAS.

JAS – sommarbeskärning av äppelträd

JAS är en förkortning för sommarmånaderna juli, augusti och september. En bra tid att beskära äppelträd och även andra fruktträd, då man slipper vattenskott och dessutom vallar (läker såren) snittytorna snabbt. Nackdelar att beskära denna tid är att man skär bort begynnande frukt, men det är å andra sidan inget som trädet tar skada av. Den kvarvarande frukten får ju bättre förutsättningar när konkurrensen är borta. JAS varar längre i södra Sverige, ibland hela oktober och in i november.

Höstbeskärning av äppelträd

Höst kommer olika tidigt i Sverige. Det är inte lämpligt att beskära sent på senhösten. Dels för att trädet börjar gå i vila och då inte kan valla över sina sår, och dels för att det är en fuktig period som bjuder in sjukdom och svampar. Det är nu som äpplena och päronen mognar, och då är det väl bättre att njuta av det som bjuds, än att skära bort frukten. Undantaget är ett nyplanterat fruktträd, som kan behöva uppbyggnadsbeskärning. Hösten är en bra tid att plantera.

Vinterbeskärning av äppelträd

Vintern borde inte skilja sig så märkvärdigt från vårvintern, och det finns yrkesfolk som drygar ut sina uppdrag och beskär året om. Vissa risker finns med vinterbeskärning. Grenar kan frysa bort, och då kanske man redan skurit bort reservgrenarna eller måste korta in på ett ställe som inte var tänkt från början.

LÄS MER: Vilka träd och buskar ska beskäras när? Experterna hjälper dig!

Se även: