1 AV 2
I och med att det finns växter som är ett hot har Fältbiologerna utsett den 6:e juni till ”Stora lupinbekämpardagen”.
Foto: ELISABETH MONTGOMERY
2 AV 2
Parkslide har motståndskraftiga rötter, är mycket aggressiv och sprider sig lätt.
Foto: Getty Images

Se upp: Här är farliga växterna som vill ta över din trädgård

Jätteloka, parkslide och skunkkalla kanske verkar vara oskyldiga växter. 

Men faktum är att de hotar den biologiska mångfalden. 

Yvonne Lundell på Naturvårdsverket berättar varför, och vad vi ska göra när vi hittar dem i vår egen trädgård. 

Anne Haavisto

Alla växter är inte bra växter – vissa kan till och med vara ett hot mot mångfalden. Däribland blomsterlupina och parkslide. I och med det har Fältbiologerna utsett den 6:e juni till ”Stora lupinbekämpardagen”. En dag avsedd för bekämpning av lupiner i hela landet. 

Yvonne Lundell på Naturvårdsverket berättar mer om arterna som utgör ett hot för vår trädgård. 

LÄS OCKSÅ: Kirskål – så slipper du det hatade ogräset

Yvonne Lundell.

 

Yvonne Lundell

Gör: Handläggare på Naturvårdsverket. 

Aktuellt: Arbetar med en svensk förordning som kompletterar EU-lagstiftningen från 2015 för tydligare riktlinjer om hur vi går till väga för att få bort arter som skadar vår miljö. 

Berätta om problemet med invasiva främmande arter? 

– Det finns arter som är ett hot mot den viktiga biologiska mångfalden både i Sverige, EU och globalt. De har inte spridits naturligt utan flyttas av människor och tar över på en ny plats. De kan tränga ut andra arter och de förändrar strukturen i jorden och ekosystemet på ett negativt sätt. 

Vilka arter är i fokus i Sverige just nu? 

– Till exempel jättelokan, där växtsaften i kombination med solen ger brännblåsor och kan bli ett smärtsamt problem. Om den tar över i friluftsområden blir det kostsamt att avlägsna den. Ett annat exempel är parkslide, falsk bambu, som människor tagit hit från Asien. Det är en livskraftig invasiv växt som kan bli ett stort problem. För att få bort den helt behöver man gräva upp minsta rotdel man ser. 

– En växt som det finns hopp om att utrota helt är gul skunkkalla som inte är så utbredd än. Förutom växter är även sammetsgetingen i fokus, en art som inte kommit till Sverige än, men därför är viktig att hålla utkik efter. En enda sådan geting kan döda och äta 50 honungsbin per dag. Rapportera till Artportalen om du upptäcker en. 

Parkslide. Foto: Wikimedia Commons

Hur vet man vilka arter som är ivasiva och främmande? 

– För tillfället finns 49 arter listade inom EU, och man kan se dem på Naturvårdsverkets webbplats. Många invasiva främmande arter är inte med i förteckningen, men man kan bekämpa dem på sin egen mark ändå. Sedan är det viktigt att man samarbetar med andra, som dina grannar till exempel, för att få bort oönskade växter. Oavsett om en växt är listad som invasiv främmande art eller inte, så bör man se till att de växter man har i sin trädgård inte sprider sig. 

LÄS OCKSÅ: Skapa rum i trädgården – stor guide med 11 fina växthus