Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa leva i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Sensommaren och hösten är bästa tiden att plantera perenner. Jorden är uppvärmd och fuktig och de får god tid på sig att etablera sig till nästa säsong.
Sensommaren och hösten är bästa tiden att plantera perenner. Jorden är uppvärmd och fuktig och de får god tid på sig att etablera sig till nästa säsong.
Sensommaren och hösten är bästa tiden att plantera perenner. Jorden är uppvärmd och fuktig och de får god tid på sig att etablera sig till nästa säsong.
Sensommaren och hösten är bästa tiden att plantera perenner. Jorden är uppvärmd och fuktig och de får god tid på sig att etablera sig till nästa säsong. Foto: Susanna Rosén

Perenner för alla lägen – torrt eller fuktigt, sol eller skugga

Perenner är anpassningsbara, men de blir sällan så vackra som när de står på en plats där de trivs. Nyckeln till en vacker och lättskött trädgård är att välja rätt växt till rätt plats. Det är knappast samma växter som trivs på husets norrsida som mår bäst av att växa i skrevorna på en solig stenhäll.

Om man väljer perenner som naturligt trivs i ett speciellt läge eller i en viss jordmån slipper man vattna dem, utom när de är nyplanterade eller när det är riktigt torrt mitt i sommaren. Snegla därför på växternas ursprung, och ta reda på var de kommer ifrån och hur det ser ut där. På en klippa i skärgården blir det svårt att få typiska lundväxter att trivas. Det är också dömt att misslyckas om man planterar sol- och torktåliga skärgårdsväxter där det är fuktigt eller skuggigt. Som tur är finns det flera perenner som fixar alla lägen – från en solig plats med mager jord till skuggan under buskar och träd. Dit hör bergenia, flocknäva och jättedaggkåpa.

Jättedaggkåpa och bergenia är två tåliga perenner som trivs i nästan alla lägen. Foto: Susanna Rosén

De flesta trädgårdar har sällan bara en och samma jordtyp och läge. Det gör att vissa växter trivs bäst invid grunden på husets södersida, medan andra blir bättre att plantera i skuggan på norrsidan. Skuggväxterna kan också sättas under buskar eller skuggande fruktträd, det vill säga på platser där gräsmattan sällan blir tät och fin.

Placering av perenner – val av rätt växtplats

Om man vet ursprunget till den odlade växten och hur den växer naturligt i sin ursprungsmiljö blir det lättare att placera den på rätt plats i trädgården. Man kan också läsa av växten ”kroppsspråk”. Ofta visar bladens utseende vilken miljö den är anpassad till.

• TA REDA PÅ URSPRUNG. Kommer växten från fuktiga ängar, torra prärier eller kanske kalfjällen i svenska fjällvärlden?

• TITTA PÅ VÄXTENS BLAD. Stora bladytor skvallrar om att den vill stå skuggigt och någorlunda fuktigt. Silvriga, håriga blad, som är förhållandevis små, visar att växten trivs på soliga, ofta torra, platser. Om bladen är gröna hela vintern är det i regel en lundväxt som naturligt växer i skuggan under lövfällande träd.

• TITTA PÅ HUR TRÄDGÅRDEN SER UT. Var är jorden torr respektive fuktig, vilka platser är soliga hela dagen och finns det ställen dit solen aldrig når?

Perenner för leriga och blöta platser

På tomter som ligger på gammal sjöbotten är det vanligt med tung lerjord. Den är ofta blöt och svårarbetad, och vid torka blir den hård som betong. Därför är det många växter som klarar blöt och syrefattig jord, exempelvis älggräs och rabattiris, som också funkar i lerjord. Om man bearbetar jorden varje år med rikligt med organiskt material blir den en av de bästa odlingsjordarna, just för att den är näringsrik och håller fukten bra, också under torra somrar.

Luktpion är en buskig perenn som trivs i lerjord. Foto: Istock
Plymspirea och stjärnflocka är perenner som frodas där det varit tung lerig sjöbotten. Foto: Susanna Rosén

HÄR TRIVS:

Daglilja Hemerocallis
Funkia Hosta
Jättedaggkåpa Alchemilla mollis
Luktpion Paeonia
Nejlikrot Geum
Plymspirea Aruncus dioicus
Rabattiris Iris Sibirica-gruppen
Stjärnflocka Astrantia major
Viva Primula
Älggräs Filipendula

Perenner för torra och sandiga platser

Den lätta, luftiga sandjorden, som mest liknar innehållet i en sandlåda, är lerjordens raka motsats och läcker vatten och näring som ett såll. Ändå förbättrar man den på samma sätt: med massor av organiskt material. Då tillför man det som sandjorden saknar, nämligen näring och ett material som hjälper till att hålla fukten. Till sandjord kan man titta efter samma typ av växter som klarar torra lägen; ovanpå berg i dagen. Skillnaden är att i sandjorden blir mer högresta perenner bättre, medan lägre, kuddlika perenner har svårt att hävda sig bland mer typiska rabattperenner.

Där det är sandigt och torrt kan man ha perenner som martorn och färgkulla. Till vänster syns även kantnepeta och borstnejlika. Foto: Susanna Rosén

HÄR TRIVS:

Anisisop Agastache
Bergenia Bergenia
Bolltistel Echinops
Färgkulla Cota tinctoria
Kantnepeta Nepeta x faassenii
Kungsljus Verbascum
Kärleksört Hylotelephium
Lammöron Stachys byzantina
Martorn Eryngium
Röllika Achillea
Trädgårdsiris Iris Germanica-Gruppen

Perenner i skugga under träd

Många växter som trivs i trädgårdslunden, som vitsippa och lungört, har sitt ursprung i lövskogar. Sipporna finns i den svenska naturen, medan flera lundväxter härstammar från lövskogar i andra delar av världen med liknande klimat. Många skuggväxter blommar på våren innan trädens löv har slagit ut och skuggar marken. Andra har vintergröna blad för att kunna vara igång med fotosyntesen när träden är avlövade.

Skapa en lummig rabatt med funkians vackra bladverk. Foto: Istock
Bra marktäckande perenner för skuggigare lägen under träd är hasselört. Funkior finns i nyanser från grönt till daggrå och limegult. Foto: Susanna Rosén

HÄR TRIVS:

Funkia Hosta
Fänrikshjärta Dicentra formosa
Hasselört Asarum europaeum
Julros Helleborus
Jättedaggkåpa Alchemilla mollis
Lungört Pulmonaria
Myskmadra Galium odoratum
Sockblomma Epimedium
Vitsippa Anemone nemorosa
Viva Primula

Perenner för torra klipphällar

På en klipphäll blir det soligt och varmt, och jorden torkar fort efter regn. Jordlagret är tunt, det gäller att välja växter som naturligt trivs i utsatta lägen, och härstammar från bergsområden eller skärgårdsklippor. Frilägg gärna stenhällar som ligger ytligt och fyll på med jord i skrevorna. Tänk bara på att förankra jorden, med exempelvis stenar, så att den inte rinner bort när det regnar. På så sätt får man små odlings fickor.

På torra klipphällar eller i grus trivs trift, kantnepeta och gräslök. Foto: Susanna Rosén

HÄR TRIVS:

Backnejlika Dianthus deltoides
Fetknopp Sedum
Hybrid fjällsippa Dryas x suendermannii
Kattfot Antennaria dioica
Kungsljus Verbascum
Näva Geranium – låga, mattbildande arter
Taklök Sempervivum
Timjan Thymus
Trift Armeria maritima

Perenner för fuktiga och dåligt dränerade lägen

Vissa växter kvävs om de står för blött och rötterna får syrebrist, medan andra klarar det bra. I blöt och dåligt dränerad jord trivs växter som har sitt ursprung i dikesrenar och vid sjöstränder, exempelvis kabbleka, fackelblomster och älggräs.

Kabbleka och strandiris är perenner perfekta för det fuktiga läget, som vid en bäck eller damm. Foto: Susanna Rosén

HÄR TRIVS:

Fackelblomster Lythrum salicaria
Gul svärdslilja Iris pseudacorus
Kabbleka Caltha palustris
Lysing Lysimachia
Parasollblad Astilboides tabularis
Rabattiris Iris Sibirica-Gruppen
Smörboll Trollius europaeus
Älggräs Filipendula

Se även: