1 AV 3
Så får du en jämn och tät gräsmatta
2 AV 3
Det behöver inte alls var så svårt att få till områdets finaste gräsmatta. Är det dags att stödså, laga gräset eller så nytt? Då är våren eller den fuktiga hösten rätt tid.
Foto: Shutterstock
3 AV 3
När du klipper gräset ska du komma ihåg att inte klippa för för aggressivt – och att ge gräset gödsel då och då.
Foto: Istock

Få en perfekt gräsmatta – här är expertens bästa tips

En vacker, grön och frodig gräsmatta är härlig att gå, leka och titta på – och förhöjer hela intrycket av trädgården.

Vad ska man tänka på när man ska så gräs?

Är det bäst att så gräsfrön eller köpa färdigrullad gräsmatta?

Behöver man gödsla?

Varför blir gräsmattan gul?

Hur får jag bort mossan i gräsmattan?

Och hur får man till en riktigt fin och perfekt gräsmatta egentligen?

Här får du svar på allt – ta del av trädgårdsmästaren Anna Theorins och våra bästa gräsmatte-tips!

Färdig gräsmatta eller så själv?

Om du vill så gräsfrön i jorden eller rulla ut en färdig gräsmatta beror lite på, båda kan bli bra. Men vill du ha en gräsmatta snabbt är en rullad matta bäst – det går fort, blir snyggt och den blir tät betydligt snabbare än om du sår själv. Nackdelen är att den är dyrare och att du inte får gå på den i början. Trots att den är färdig behöver den också mycket vatten det första året.

En fördel med gräsfrö är alltså att det blir billigare när du sår din egen gräsmatta. Det kommer däremot ta längre tid att få en tät och fin matta.

Att så gräs är billigare än att rulla ut en färdig gräsmatta. Foto: Istock

När ska man börja så nytt gräs?

Bästa tiden att så nytt gräs är på hösten eller våren. Vid de tidpunkterna brukar nämligen naturen själv hjälpa till med bevattning.

– Det är bra om det är fuktiga nätter så slipper man hålla på med vattningen så mycket, säger trädgårdsmästare Anna Theorin.

Kan du välja är hösten den allra bästa tidpunkten för att så och anlägga en gräsmatta. Jorden är varm, luftfuktigheten är högre, det är mycket dagg och solen är inte lika stark. Dessutom är det mindre risk för ogräs när man sår på hösten, så ogräs växer som bäst på våren.

Att så gräs på våren fungerar också bra, men man bör veta att det kan ta lite längre tid för gräset att gro då temperaturen i jorden är lite lägre.

Lufttemperaturen bör vara över 10 grader när du sår gräs. Det är sedan viktigt att man vattnar en nysådd gräsmatta noggrant – särskilt om det är vår då marken inte är lika fuktig och gräsfröna torkar lättare. Vattna på morgonen. Mitt på dagen avdunstar det mesta, och på kvällen kommer mördarsniglar fram om man vattnar då. Detta gäller även färdiga gräsmattor.

Börja med att rensa och kratta fjolårets gräsmatta

Innan du börjar med sådd ska du ta reda på allt som ligger kvar från fjolåret, så som höstlöv, kvistar och annat skräp, så solen får chans att nå fram överallt. Så fort gräsmattan börjar torka upp kan du försiktigt kratta, använd helst en så kallad vertikalskärare – den har slipade skär som tränger ner i grässvålen och tar upp döda växtdelar mer effektivt än en räfsa. 

Kom ihåg att noga rensa upp skräp (kvistar, löv och annat) från marken innan du sår nytt. Foto: Istock

När och varför ska man gödsla gräsmattan?

Det är alltid bra att man gödslar gräsmatten första gången direkt efter att man har plockat bort allt skräp på våren. Första gödslingen på våren är det viktigaste tillfället, det är nu man ska ge gräset en välbehövlig näringskick i starten. Ogräs och mossa har redan börjat växa och därför måste man ge gräset kraft att skapa täta grästorvor som kan täcka upp där mossa och ogräs vill slå sig ner. Anna Theorin rekommenderar sedan gödsling varannan till var tredje vecka fram till midsommar. 

Varför ska man då gödsla? Det är för att ge gräsmattan en väl sammansatt kompott av näringsämnen så att den ska bli så välmående och fin som vi önskar. Sedan är det så att när vi klipper gräset liksom genom naturlig urlakning förs näringen bort. Gödslingen tar växten upp via vatten i marken till rötterna och resten av växten.

Vill du ge gräset en sista extra kraft till hösten kan du använda ett gödsel utan kväve men med fosfor och kalium. Höstgödsling stärker nämligen gräsmattans vinterhärdighet men är så klart inte lika viktig för en frisk och frodig gräsmatta som vår- och sommargödslingen.

LÄS MER: Så lätt odlar du ramslök hemma i trädgården

Hur gödslar man gräsmattan och vilket gödsel är bäst?

Man ska sprida gräsgödslet jämnt och tunt över gräsmattan under hela säsongen med jämna mellanrum. För mycket gödning på ett ställe ger en död fläck, medan för lite gödning på ett ställe ger ljusa fläckar. Var extra noga med gödslingen på sensommaren – det är då mossan börjar sin tillväxt. Räkna 2 till 3 kilo gödsel per 100 kvadratmeter gräsmatta. Gödsla helst vid regn för att inte riskera att bränna gräset, men använder du organiskt gödselmedel kan du gödsla när som helst då det kan spridas i alla väder. 

Organiskt gödsel är också det allra bästa för både övrig trädgård och naturen utanför. Det är dessutom långtidsverkande och riskerar inte att urlakas, samt att det främjar mikrofloran i jorden: när maskar, gråsuggor och mikroorganismer arbetar i jorden blir den luftigare och släpper igenom mer vatten. Det skapar en bra balans mellan vatten, luft och jord som främjar gräsets tillväxt.

Undvik konstgjort så kallat NPK-gödsel, det innehåller för mycket kväve. Även om gräsmattan behöver kväve blir tillväxten för kraftig om den får för mycket i sig, det skapar inte en tät och tålig gräsmatta. Kan inte gräset ta upp allt kväve riskerar det dessutom att lakas ut i naturen runtomkring och försura jorden.

– Jag tycker så klart att det bästa gödslet är hönsgödsel eftersom det är helt naturligt, säger Anna Theorin. Det är både billigt och helt utan gifter – du behöver inte oroa dig för att eventuella djur ska få i sig farligheter. Vattna efter gödsling om inget regn kommer. Gödsla fram till midsommar cirka var tredje vecka. Efter midsommar gödslas inte gräsmattan.

För att gräset ska konkurrera ut mossan gäller det att ta hand om gräsmattan genom att klippa och gödsla kontinuerligt. Foto: Istock

Varför växer det mossa i gräsmattan?

Det är mycket vanligt att få mossa på gräsmattan. En av anledningarna kan vara att det var länge sedan du gödslade. Det kan också handla om att gräsmattan är dåligt dränerad. Mossa trivs nämligen där det är fuktigt. Ligger det kvar vattenpölar på gräset efter ett kraftigt regnväder? Då kan du behöva bättre dränering – fyll ut hål med dressjord. Det kan göras flera gånger per säsong. Mossa trivs även i skugga, bättre än gräs som föredrar sol. Sår du gräs finns speciella gräsfrön som trivs i skugga.

Få bort mossa från gräsmattan 

Kratta inte bort mossan! Använd inte heller mossrivare, eftersom den då sprids ännu mer.

– Vad du ska göra är att gödsla kontinuerligt under hela säsongen (var femte till sjunde vecka brukar vara lagom) och klippa gräsmattan två gånger i veckan, säger Anna. Då kommer gräset så småningom att konkurrera ut mossan helt och hållet. Det är det enklaste och mest naturliga sättet att bli av med mossa på. 

Har man fått mossa på skuggiga ställen ska man införskaffa så kallad dressjord, kratta ut den och stöd-så med en gräsförblandning som är framtagen för skuggiga platser.  Var extra noga med gödslingen på sensommaren – det är då mossan börjar sin tillväxt.

Mossborttagningsmedel i de svåraste fallen

I de riktigt svåra fallen hjälper kanske inte ovanstående metoder, speciellt om mossan har hunnit bli väldigt dominerande. Då kan man behöva ta till mossborttagningsmedel som vattnas ut över de svårt angripna områdena. Eftersom mossväxter generellt sett har en snabb återväxt efter att den har dödats eller avlägsnats är det viktigt att kontinuerligt bekämpa mossan så att den inte får övertaget. 

Mossan i sig är inte farlig men överväxten av den kan orsaka skada på både tak, gräsmatta och panel. Speciellt i södra Sverige har har mossan kommit att bre ut sig allt mer, det är de milda vintrarna – mossan trivs när det är varmt och fuktigt – samt på det sura nedfallet.

Man kan även använda kalk och järnsulfat

Mossborttagningsmedlen finns i form av bekämpningsmedel, kemikalier och speciell apparatur för att döda eller avlägsna mossa från hus och byggnader. Nackdelen med dessa är att de har en skadlig inverkan på miljön och även kan orsaka skador på ditt hus om de överanvänds eller brukas felaktigt. 

Man kan även använda kalk och järnsulfat för att förhindra mossans spridning. Kalkning är nog den vanligaste och fördelen med den är att jordmånens pH-värde höjs, vilket förbättrar jordens kvalitet. Nackdelen är att kalkning måste upprepas gång på gång då den i regel inte har en långsiktig effekt. Dessutom finns det en del mossarter som inte har något emot en högre kalkhalt.

Kratta inte bort gräsklippet från gräsmattan om det är smått – det tillför nämligen näring. Foto: Shutterstock

Så klipper och sköter du om gräsmattan

Klipp gräsmattan regelbundet och ofta, du kan till och med klippa den väldigt ofta utan att den far illa. Det är tvärtom så att flitig klippning gynnar tillväxten. Ett par gånger i veckan brukar anses vara lagom vid normal väderlek. Försök att variera klippningen – omväxling är bra för gräset.

– Klipp gräset första gången då stråna har blivit cirka 8 centimeter, men klipp inte mycket åt gången utan hellre lite och ofta, två gånger i veckan är lagom. Istället för att klippa en gång och mycket. Då slipper man fula gräsränder och gräset växer jämnare och tätare, säger Anna Theorin.

Ta inte bort gräsklippet från mattan om det är smått. Det tillför nämligen mullämnen och näring till marken. Har du mycket gräsklipp över kan du använda det till att exempelvis gödsla rabarber som växer dåligt.

LÄS MER: Stor guide till sommarens bästa grästrimmers

Gul gräsmatta – hur får jag den grön igen? 

Gult gräs är ett tecken på för låg klippning, man ska nämligen inte klippa ner gräsmattan mer än en tredjedel av dess totala höjd. Skulle gräset börja gulna efter att man klippt är det ett tecken på att man har klippt för lågt, ändra då klippavståndet i gräsklipparen. Låt sedan gräsklippet som blir över få ligga kvar på gräsmattan, det blir ett naturligt näringstillskott till gräset.

– Om man har fått gula fläckar kan man kratta ut gräsmattedress och sen stödså på platsen. Använd rätt sorts gräsfrö och glöm inte vattna, säger Anna Theorin.

Vattna hellre sällan och mycket än ofta och lite. Foto: Istock

Vattning av gräsmatta

Under den varma sommaren är det viktigt att vattna gräset om det blir längre torrperioder. Många gånger regnar det nämligen inte tillräckligt mycket för att hålla gräsmattan frisk och fin, utan i stället blir den torr med bruna fläckar.

Det gäller att vattna tillräckligt. Vattna hellre sällan och mycket än ofta och lite. Om du vattnar ofta och lite under en längre period kan gräsrötterna nämligen börja söka sig uppåt och bli extra känsliga. Ett bra tips är faktiskt att vattna när det regnar ute – då får rotblötan sitt och vattnet tränger längre ner i jorden. Att vattna på kvällen är också smart, då är det svalare och vattnet dunstar inte bort lika fort.

Om du användar vattenspridare på gräsmattan, sätt ut en vattenmätare intill spridaren. När du vattnat ungefär 25 millimeter kan du flytta spridaren till nästa plats, för då har gräset fått tillräckligt.

Glesa fläckar i gräset – dags att stödså

Om det har blivit kala eller glesa fläckar i gräset bör du så i dem med gräsfrö. Annars finns risk för att ogräs kommer upp. Har du väldigt bråttom med att få i gång grästillväxten ska du välja en gräsblandning som innehåller snabbväxande rajgräs. Vanliga blandningar ger dock bättre gräs på sikt. Så helst tidigt på våren medan det ännu är fuktigt i marken.

Missa inte förarbetet om du ska lägga en färdig gräsmatta! Foto: Shutterstock

Tips när du ska lägga/rulla ut färdig gräsmatta

Det viktigaste när man ska lägga en färdig gräsmatta är underarbetet – det kan du inte ändra på sedan. Mattan ska rullas ut på en jämn och ogräsfri yta. Vattna ordentligt vid anläggning och framöver. Det vanligaste misstaget är att mattan torkar ut. 

– När man anlägger en färdig gräsmatta så är det tvärtemot vad många tror inte en promenadfärdig matta. Du ska inte gå på mattan de första två veckorna och du kan inte spela fotboll eller kubb förrän efter cirka 6 veckor, säger Anna Theorin.

Gräs över vintern

När du klipper gräsmattan för sista gången på hösten bör du inte klippa för lågt. En gräshöjd med fem centimeter brukar vara bra. Var också noga med att kratta gräsmattan inför vintervilan. Var tredje år bör du sprida ut 25 kilo dolomitkalk per 100 kvadratmeter gräsmatta för att stärka den. 

LÄS MER: Bli proffs på att odla i pallkrage – 12 oslagbara tips 

LÄS MER: Rådjurssäkra rabatten! Här är växterna rådjuren inte äter

Se även: