Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Läs mer

Enkla knepen för att locka bin och fjärilar till tomten

Alla kan göra något för att hjälp bin och fjärilar, inte bara de som har en egen trädgård.

Foto: Shutterstock

Vem blir inte lycklig av humlesurr, fjärilar i alla färger och återvändande fågelpar som häckar under takpannorna? 

Det finns enkla och roliga sätt att hjälpa arter som minskar i antal. 

Ämnen i artikel:

Andra har också läst

Alla kan göra något för att hjälp bin och fjärilar, inte bara de som har en egen trädgård. 

– Du kan också göra skillnad på din balkong, innergård eller i den närliggande parken. Hårt klippta gräsmattor kan göras om till blommande ängar, vildbihotell sättas upp i stadsmiljö och balkonglådan fyllas med bivänliga blommor, säger Karin Lexén, på Naturskyddsföreningen.

Nyutvecklad Makaonfjäril på kungsmynta. Makaonfjärilarna trivs på fuktiga mossar och ängar och minskar i antal när de dikas ut.

Foto: Naturskyddsföreningen

Välj mångfald och variation

Ju mer variation i trädgården desto rikare mångfald. Genom att bjuda in det vilda i våra trädgårdar får vi en både rikare, sundare och mer lättskött trädgård där vi kan ägna mer tid åt att ligga i hängmattan. 

Snegla på hur naturen gör, så ger du din trädgård bra förutsättningar för att få växter och djur att trivas. I naturen tuktas eller hårdgörs inget, inget transporteras heller i väg för att tas om hand någon annanstans och inga växter tvingas ner på platser där de inte hör hemma. Med många sorters nektarrika växter och lite mindre noggrann städning blir de flesta trädgårdar mer bi- och fjärilsvänliga.

En vanlig villaträdgård kan göra skillnad. Hjälp bin, fjärilar och fåglar att överleva. Med variation och många olika nektarrika blommor och lite mindre noggrann städning blir de flesta trädgårdar mer bi- och fjärilsvänliga. Här växer blåklocka, prästkrage, färgkulla och rödblära.

Foto: NINA BERGSTRÖM

Bolltistelns klotrunda blommor gillas av fjärilar, bin och humlor. Här en pärlemorfjäril.

Foto: NINA BERGSTRÖM

Checklista för biologisk mångfald i trädgården

SKYDD & BOPLATS

Låt det finnas vildvuxna snår, buskar och träd av olika ålder i trädgården 

Bevara äldre hålträd, död ved av grenar och gamla stubbar

Anlägg olika typer av växtplatser, som stenpartier och sandbäddar 

Sätt upp vildbihotell, fågel- och fladdermusholkar

MAT OCH DRYCK 

Anlägg rabatter med pollen- och nektarrika blommor 

Välj buskar och träd som blommar

Plantera buskar och träd som ger bär, nötter och frön

Anlägg en äng

Låt fröställningar stå kvar över vintern

Satsa på ”gröna” tak och fasader 

Mata fåglar vid ett fågelbord

Ställ fram ett fågelbad

Fixa en bivattnare, en drickstation för insekter, till exempel ett fat med kulor eller småsten som insekterna kan landa på. 

ANDRA INSATSER 

Bygg en damm och/eller våtmark 

Låt rishögar stå kvar

Kompostera 

UNDVIK 

Bensindrivna maskiner

Konstgödsel

Kemiska bekämpningsmedel 

Stora hårdgjorda ytor och tuktade gräsmattor 

Trollslända på julros. Deras larver kan äta hundratals mygglarver på en dag.

Foto: Naturskyddsföreningen

Ju fler växter av olika sorter desto artrikare blir insektslivet. Och ju fler insekter desto mer mat åt fåglarna. Kryddörter, blommande fruktträd och buskar är viktiga men även många nektarrika blommor. 

Här växer prästkrage, tjärblomster, rotfibbla och käringtand.

Foto: PRATENSIS

Text av art director och författare Justine Lagache, aktuell med boken ”Naturligtvis! – biologisk mångfald i din trädgård” som släppts i samarbete med Naturskyddsföreningen. 

LÄS MER: Så lockar du fjärilar till din trädgård