Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa leva i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Det finns flera växter i vår närhet som vi bör akta oss för.
Det finns flera växter i vår närhet som vi bör akta oss för.
Det finns flera växter i vår närhet som vi bör akta oss för.
Stormhatten är ett exempel på växt som du verkligen bör se upp för.
Stormhatten är ett exempel på växt som du verkligen bör se upp för.
Stormhatten är ett exempel på växt som du verkligen bör se upp för.
1 AV 2
Det finns flera växter i vår närhet som vi bör akta oss för.
Foto: Getty Images
2 AV 2
Stormhatten är ett exempel på växt som du verkligen bör se upp för.
Foto: Getty Images

7 giftiga växter i din närhet – som du måste akta dig för

Växter och blommor är inte bara vackra och väldoftande – de kan också vara direkt farliga.  

Det här är listan över vilka du ska passa dig för.  

Faktum är att det finns de växter som är farliga på både sommarängen, i skogen och i trädgården. Giftet avges antigen vid kontakt med huden eller helt enkelt genom att man får i sig växten och därmed dess gift. Torbjörn Tyler, växtekolog vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet, listar här sju växter som kan vara farliga. 

1. Jätteloka 

När jättelokan utsätts för solljus skapas ett ämne som kraftigt irriterar huden. Detta kan ge svårläkta brännblåsor som i värsta fall lämnar efter sig ärr och eksem. Jättelokans mer sällsynta släktingar, tromsöloka och hörsneloka, är även dem giftiga och ger upphov till samma besvär och skador.

Jättelokan som från början importerades som prydnadsväxter finns framför allt i södra Sverige och längst norrlandskusten. Ofta växer de kring bondgårdar, längs åkerkanter, vattendrag samt i stadsmiljöer. Allra vanligast är de vid reningsverk och kloakbrunnar. Jätteloka är den största örten i Sverige och dess fullvuxna plantor är hela 2-4 meter höga med 5-10 centimeter bred stjälk. De vasst flikiga, blanka, mörkgröna bladen kan bli över en meter långa. 

Foto: Getty Images

2. Palsternacka

Palsternackan växer vilt i södra Sverige och är där relativt vanlig. Palsternackan är vanlig kring badplatser och på gräsmattor – där det inte är ovanligt att folk vistas barfota.  

Växten är giftig på samma sätt som jättelokan och kombinationen växtsaft samt solljus ger alltså upphov till blåsor, sår och eksem. 

LÄS OCKSÅ: Ätliga växter som kan föväxlas med giftiga 

Foto: Getty Images

3. Mose brinnande buske 

Mose brinnande buske odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar i södra Sverige. Den påträffas mycket sällan som vildväxande i naturen. Mose brinnande buske är kraftigt fytotoxisk, det vill säga växtens saft i kombination med solljus kan leda till kraftiga brännblåsor på huden – precis på samma vis som palsternackan och jättelokan.  

Foto: Getty Images

4. Malörtsambrosia 

Malörtsambrosia och i synnerhet dess pollen är extremt allergiframkallande. Många pollenallergiker är mycket känsliga och människor som inte är allergiska riskerar att bli allergiska om de regelbundet kommer i kontakt med växten.

Eftersom malörtsambriosans frön är mycket vanliga i fågelfröblandningar hittas växterna ofta under just fågelbord eller på andra platser runtom i trädgårdar. I Sverige blommar den framför allt på senhösten.

LÄS OCKSÅ: 10 anledningar till att skaffa fler gröna växter 

Foto: Getty Images

5. Stormhattar 

Det är inte alltid ryktet om en växt giftighet stämmer överens med verkligheten. Oftast är det något överdrivet. Men i det här fallet är det inte så. Har man kommit i kontakt med växten och tagit i den bör man absolut inte äta något innan mycket noggrann rengöring. Så giftig är den. Dock är det först när man får i sig giftet som det verkar – själva vidröringen ger ingen effekt då giftet inte går genom huden. 

I norra och mellersta Sverige växer stormhatten vilt och  hittas framför allt längs fjällbackar och på stränder längst norrlands skogsland. Den kan dessutom bilda stora bestånd på övergiven odlingsmark. 

Stormhattarna är perenna och 1-3 meter höga. Blommorna är vita eller blå och har formen av hjälmar eller upp och nedvända krukor.

Foto: Getty Images

6. Odört och sprängört 

Odört och sprängört är två besläktade växter som är så pass giftiga att man måste vara försiktig efter att ha hanterat dem. På samma sätt som stormhattarna är enbart kontakt ofarligt då giftet inte tränger genom huden. Farligt blir det först om man skulle slicka på fingrarna eller hantera matvaror efter kontakt med odört eller sprängört.

Det luriga med dessa växter är att de lätt kan förväxlas med vissa ätliga arter så som morot, palsternacka och hundkex. Även arter som används som kryddor som körvel och koriander har liknande utseende. Förväxlingsrisken ökar också eftersom vare sig odört eller sprängört sägs smaka illa.

Odört är relativt ovanlig i södra Sverige men förekommer längs kusterna. Den hittas främst vid bondgårdar och i trädgårdar. Sprängört är ganska vanlig i nästan hela landet. Sprängört växer bara på blöt och sumpig mark.

Foto: Getty Images

7. Brännässla 

Brännässla är vanlig i hela landet. De flesta av oss har nog någon gång kommit i kontakt med växten och fått känna på hur det känns att bränna sig. Brännhåren sitter på stam och blad och dess nervgift ger upphov till sveda och klåda.  Tursamt nog varar besvären sällan mer än ett dygn. 

Mängden brännhår på brännässlorna varierar kraftigt mellan olika bestånd. Plantor som blivit plockade eller betade brukar efteråt producera fler brännhår som försvar. Det innebär att brännässlor i trädgårdar ofta är obehagligare att komma i kontakt med än brännässlor i skogen.

Foto: Getty Images

LÄS OCKSÅ: Magiska knep om du bränt dig på en nässla