Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Leva & bo i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
1 AV 5
1920-TALSVILLAN. En klassiker som håller sig frisk i hundratals år om den får leva som tänkt. Men när källare och vind isoleras och oljepannan byts mot bergvärme uppstår ofta fukt och mögel.OBS! Villan på bilden är exempel på hus från tiden - inte exempel på skadade hus!
2 AV 5
1960-TALSVILLAN. Miljonprogrammets villor är en blandning av gammal och ny teknik. Nu kommer fler kemikalier in i huset – inte minst i form av spånplattor och farlig formaldehyd.OBS! Villan på bilden är exempel på hus från tiden - inte exempel på skadade hus!
3 AV 5
1970-TALSVILLAN. En svår tid för byggbranschen. Alla talar om "sjuka hus". Möglande husgrunder skapar stora problem. OBS! Villan på bilden är exempel på hus från tiden - inte exempel på skadade hus!
Foto: Ron Zmiri
4 AV 5
1980-TALSVILLAN. Ny teknik med värmeåtervinning och smartare ventilation gör husen energisnålare. Men nya gifter dyker upp i husen. OBS! Villan på bilden är exempel på hus från tiden - inte exempel på skadade hus!
Foto: Ylwa Yngvesson
5 AV 5
1990-2013. Efter alla tidigare problem borde byggkunskapen stå på topp. Men nu kommer nya byggskandaler. 22 000 nya villor med putsade fasader kan bli mögelhärdar på grund av byggfel. OBS! Villan på bilden är exempel på hus från tiden - inte exempel på skadade hus!

Så mår ditt hus – kolla vanliga felen år för år!

Hur mår ditt hus? Hur mår huset du vill köpa?

Fukt och mögel är alltid den stora faran, men varje villageneration har sina problem.

Här är några punkter du måste kolla.

Fler orosmoln

Fler uppgifter om de svenska småhusens hälsa finns i Boverkets rapport "Så mår våra hus".

Hälsorisker kan också komma utifrån. 250 000 småhus har så förhöjda radonhalter att de måste saneras. Ofta beror det på radon som kommer från marken.

OBS!

Villorna på bilderna är exempel på hus från tiden - inte exempel på skadade hus.

VILLOR BYGGDA FÖRE 1960

En gammal villa har stora fördelar: enkla byggmaterial och en väl beprövad byggmetod. Så länge villan får leva enligt sina förutsättningar hålls huset friskt. Självdragsventilation via en rejäl skorsten, uppvärmd av en panna i källaren, skapar ett bra inomhusklimat.

Se upp med det här:

Fukt. När pannan ersätts med bergvärme och huset isoleras till modern standard uppstår problem. Var tredje villa byggd före 1960 har mögelpåväxt eller mögellukt i minst en byggnadsdel, grund, vind eller yttervägg, ofta på grund av felaktig isolering av vind och källare och brister i ventilationen.

Mögelhärdar. Inredda källare är en riskfaktor. Träreglar mot fuktiga golv och väggar skapar mögelhärdar.

Elledningar. Gjutjärnsrör håller bara upp till 60 år. Elledningar från 1940-50-talet bör bytas. Dräneringen bör ses över efter 20-50 år.

Vattenskador. Ett hus som fungerat perfekt med försiktiga pensionärer kan snabbt haverera när en duschande barn-familj tar över.

Asbest. Mer än vartannat hus byggt före 1960 innehåller asbest. Asbest finns i ventilationskanaler, i kakelfix och fog, runt rör, som brandskydd och som fasad och tak i form av eternitplattor.

Radon. Radonhaltig blåbetong till- verkades från 1929 till 1975 och kan finnas som grund och väggar.

Det finns 850 000 småhus byggda före 1960. Här ryms allt från 1920-talets byggmästarvillor till folkhemmets kataloghus.

---

 

VILLOR BYGGDA 1961-1975

Miljonprogrammet är inte bara utskällda höghus. Var tredje bostad som byggdes 1965-1975 är populära småhus av alla sorter. Många småhus byggdes industriellt med oprövade byggmaterial och metoder, precis som höghusen.

Men villaägarna har skött underhållet bättre än de stora hyresvärdarna.

Se upp med det här:

Självdrag. Miljonprogrammets villor har ofta självdragsventilation, vilket skapar problem när husen uppdateras till modern energistandard.

Mögel. Vart tredje hus har mögel i minst en byggnadsdel, grund, vind eller yttervägg.

Gift. Byggindustrin blev mer och mer giftig. Inte minst bidrar formaldehyd i spånplattor till en cocktail av kemikalier.

Bäst före datum. Våtrum, rör och elsystem närmar sig nu bäst före-datum, liksom dräneringen.

Platta tak. Många miljonprogramsvillor har platta tak, med risk för läckor.

Fukt. Plastmattor på fuktig betong har skapat problem under den här perioden. Gillestugor är mögelfaror.

Asbest. Asbest i olika konstruktioner är fortfarande vanligt fram till 1975.

Radon. Radonhaltig blåbetong används fortfarande.

PCB. Användandet av det giftiga PCB når sin kulmen. PCB finns bland annat i fogmassor och i plast och golvfärg. PCB förbjöds 1973.

500 000 småhus byggdes 1961-1975, de flesta under miljonprogrammets år.

---

 

VILLOR BYGGDA 1976-1985

Ett nytt begrepp dyker upp: sjuka hus. Man började bygga villor på betongplattor som var oisolerade mot marken. Impregnerade träbjälkar las direkt mot betongen. Bjälkarna klarade röta, men inte mögel. Resultatet blev en katastrof och många husägare blev sjuka. De moderna krypgrunderna som användes på 1980-talet fungerade ofta lika illa.

Se upp med det här:

Sjuka hus. Kolla inomhusmiljön, inte minst om du är allergiker. 1978 infördes tuffare krav på energihushållning. Tätare väggar och mögelgrunder bidrog till att göra husen sjuka.

Giftskandal. 1977-1983 innehöll flytspackel kasein som reagerar mot fukt från betonggolv genom att bilda svavel och ammoniak. Giftskandalen tvingade staten att betala för sanering av hyreshusgolv. Det är oklart om skadade villor sanerades, eftersom ägarna fick ta den ekonomiska smällen. Problem kan ha dolts för att inte villapriset skulle sjunka.

Mögel. Vart femte hus har mögelpåväxt eller mögellukt i minst en byggnadsdel, grund, vind eller yttervägg.

346 000 småhus byggdes 1976-1985.

---

 

VILLOR BYGGDA 1986-1995

1989 infördes nya krav på värmeåtervinning i frånluften. 60 procent av villorna i den här gruppen återvinner värmen med hjälp av olika fläktsystem.

Se upp med det här:

Mögel. Nästan vart femte hus har mögel i minst en byggnadsdel, grund, vind eller yttervägg.

Gifter. Farliga ämnen i byggmaterial är ett fortsatt problem. Nu handlar debatten också om ftalater, mjukgörare i vinylplast, som kan orsaka cancer och hormonstörningar.

Krypgrund. Kalla krypgrunder, "torpargrund", skapar stor mögelrisk, särskilt om det finns synligt berg under huset.

Golvvärme. Allt fler hus värms med golvvärme. Fuktskador kan uppstå i betongplattor när värmen är avstängd sommartid.

Vattenskador. Hus som är byggda 1981-90 har av okänd anledning fler vattenskador än andra årgångar, ofta beroende på konstruktionsfel på kallvatten- och avloppssystemet.

154 000 småhus byggdes 1986-1995.

---

 

VILLOR BYGGDA 1996-2013

Nya villor borde vara friska. Men när allt färre hus byggs och villaföretagen krisar blir byggfelen fler. Många nya hus kommer att få skador av byggfusk eller okunskap.

Se upp med det här:

Byggskandal. Den senaste stora byggskandalen handlar om enstegstätade fasader, puts på cellplast utan luftspalt. 22 000 nya putsade småhus kan bli mögelhärdar. Att byta till en säker fasad kan kosta 200 000-300 000 kronor, som villaägaren själv får stå för.

Undersök. Passivhus och andra energisnåla hus kräver perfekt byggteknik för att fungera. Här finns mycket att undersöka.

Vattenskador. Ny hushållsutrustning skapar nya problem. Nu börjar vattenanslutna kylskåp med ismaskiner orsaka vattenskador.

Kemikalier. Fortfarande har ingen överblick över hur alla kemikalier i huset påverkar din hälsa.

Fukt och mögel. Vart tionde hus som byggts 1996-2005 har mögelpåväxt eller mögellukt i minst en byggnadsdel, grund, vind eller yttervägg.

147 000 småhus har byggts de senaste 18 åren, 1996-2013.