BESIKTIGAR HUSET. Besiktningsmannen Ebbe Andersson och mäklaren Emma Brantsjö ser över ett hus inför försäljning - och ger tips hur du kan spara tusenlappar. Foto: Jörgen Hildebrandt

Så kan du besiktiga själv

Vi älskar att renovera och ordna till våra hem - men det är inte alla gånger jobbet görs helt rätt.

I våtutrymmen lurar särskilt många fällor för hobbyhantverkaren. Färsk statistik från Anticimex visar att så mycket som vart fjärde badrum riskerar vattenskador.

 Enligt Ebbe Andersson, besiktningstekniker på Anticimex, är det inte sällan felaktiga träpaneler, borrhål och bristande underhåll som ligger bakom problemen.

 - Man gör om, men tätar inte ordentligt. Sedan måste man komma ihåg att ett våtutrymme håller cirka 15 till 20 år innan det är dags för en helrenovering.

 Förutom våtutrymmen står tak, vind och krypgrunden högst upp på besiktningsmannens agenda.

Normal besiktning kostar 8 500 kronor

 Den som på egen hand regelbundet går en vända i huset har ofta tusenlappar att spara.

 - Många gånger upptäcker man fel och fuktskador först när man säljer. Men kan man hitta och åtgärda dem tidigare slipper man få så stora skador.

 Besiktningen bokar du enklast via telefon eller vid besök hos besiktningsfirman. En normal genomgång av tak, vind, våtrum och krypgrund kostar hos Anticimex 8 500 kronor. För äldre hus med förmodade eller redan bekräftade brister genomförs en extra grundlig besiktning, som kan kosta upp till 5 000 kronor mer.

Besiktiga huset - så gör du i fem steg

SKA TÄCKA ORDENTLIGT.Foto: Jörgen Hildebrandt

TAKET. Kontrollera att taktäckningen är intakt och att plåtarna täcker ordentligt. Leta upp och avlägsna mossa på taket, som binder fukt och kan orsaka frostsprängning. Snösmältningen kan ha fått takplattorna att spricka eller flytta på sig.

 Tänk på: Taket har en livslängd på cirka 40 år.

KOLLA FUKTSKADOR.Foto: Jörgen Hildebrandt

VINDEN. Svarta prickar, ett dammliknande lager eller missfärgningar på råsponten i innertaket tyder på fuktskador. Fuktnivån i vindsvirket får inte överstiga 17 procent. Fuktrosor på golvet beror ofta på att taket inte sluter tätt - eller att vindsrören ej är ordentligt isolerade.

 Tänk på: Du som har självdrag i huset är i riskzonen. När varm luft stiger och möter vindsluften kan kondens bildas mot innertaket.

SKA VARA EN TORR MILJÖ.Foto: Jörgen Hildebrandt

KRYPGRUND. Leta efter fuktskador i form av ett vitt, mikrobiellt ytskikt på träfiberskivorna - särskilt under golvet från kök, tvättstuga och badrum. Mycket organiskt material på marken och sur lukt tyder på fukt - om inga skador uppstått kan du använda en avfuktare. Särskilt viktigt är att syllen - den underliggande regeln mot grundmuren - inte har rötskador. Kolla även att den åldersbeständiga plasten som ligger mot marken är tät.

 Tänk på: Håll djurfritt. Avföring och urin kan ge skador och lukt kan spridas i huset.

 KOLLA LÄCKOR.Foto: Jörgen Hildebrandt

KÖKET. Skaffa en blandare där avstängning av vattnet till diskmaskinen finns ovan bänk, för minimering av osynligt läckage. Kontrollera att avloppsslangen till diskmaskinen är rätt kopplad och har slangklämma.

 Tänk på: Se till att det finns en plastbytta under diskmaskin, kyl och ismaskin mot smygläckage.

GOLVBRUNNEN.Foto: Jörgen Hildebrandt

BADRUMMET. Brunnen är badrummets största bov. Se till att den omgivande vita klämringen sitter fast ordentligt i brunnen - annars riskeras otäthet under plastmattan. Alla brunnar från före 1990 måste bytas ut vid renovering. Se till att brunns-anslutningarna inte läcker.

 Tänk på: Även igenkorkade brunnar ger upphov till vattenskador - rensa bort hår och smuts.