Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa leva i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Radon - så skyddar du dig mot giftiga gasen

En lukt- och färglös gas som kan orsaka lungcancer. Det är radon. Men även om du inte kan se eller känna den giftiga gasen så kan du skydda dig.

Radongasen är radioaktiv och bildas naturligt när radium i jordskorpan sönderfaller. När radonet i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar - radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som människor andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Där kan alfastrålningen som avges från radondöttrarna utveckla cancer. Lungcancer är den enda upptäckta hälsorisken med radon, men den är desto allvarligare. Bara en av 20 personer överlever sjukdomen. De flesta drabbade dör inom sex månader från det att diagnosen ställts.

Finns i bostäder

Radon i bostäder orsakar varje år cirka 500 fall av lungcancer i Sverige och är näst efter rökning den vanligaste orsaken till sjukdomen. Några få drabbas i 45-årsåldern, sedan ökar lungcancerfallen - orsakade av radon - sakta för att nå en topp hos personer i 75-årsåldern. Rökare är extra utsatta. Risken att få lungcancer från radon är cirka 25 gånger högre för rökare än för dem som aldrig rökt.

Kan komma från tre olika källor

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

Marken under och runt om huset.

Radon finns spritt i marken i mer eller mindre koncentrerad form. Eftersom lufttrycket ofta är lägre inomhus än utomhus kan radon sugas in i hus genom otätheter i grunden eller källaren.

Byggnadsmaterialet.

Alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, kan avge höga radongashalter när luftväxlingen är dålig. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1978.

Vattnet som används i hushållet.

Vatten från bergborrade brunnar eller från kallkällor kan innehålla radon. Radongasen har då lösts i vattnet och frigörs i luften vid spolning inomhus, till exempel när duschen eller tvättmaskinen används.

Socialstyrelsen har bestämt att radonhalten i inomhusluft inte bör överstiga 200 becquerel per kubikmeter. Vatten som har en halt av över 1 000 bequerel per liter bedöms som otjänligt.

 

Källa: radonguiden.se, stralskyddsmyndigheten.se, boverket.se, folkhalsomyndigheten.se

 

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand

 

Läs mer om hur du skyddar dig mot inbrott