Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Leva & bo i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator

Oljeeldningen minskar kraftigt

Användningen av olja för uppvärmning av småhus minskar kraftigt.

– Utvecklingen påverkas av höga oljepriser, men också av höjda skatter, säger Linn Stengård, handläggare vid Energimyndigheten.

 Ny statistik från myndigheten för 2008 visar en minskning av oljeanvändningen med 21 procent jämfört med 2007. Under den senaste femårsperioden är minskningen 75 procent.

 Villaoljans tillbakagång började redan på 1980-talet och trenden är accelererande. Det politiska målet är att utfasningen av oljan ska vara fullbordad 2020.

 – Frågan är förstås om takten är tillräckligt hög för att de politiska målen ska hinna nås, säger Linn Stengård.

 Energimyndighetens undersökning är baserad på enkäter till cirka 6 800 småhusägare. Den visar också att energianvändningen per kvadratmeter minskar i nybyggda hus.

 Vanligast är fortfarande uppvärmning med enbart el.

 Samtidigt som olje- och elanvändningen minskar ökar användningen av fjärrvärme och biobränslen. En kombination av el och biobränsle är det näst vanligaste uppvärmningsalternativet i svenska småhus. Till biobränsle räknas ved, flis, spån och pellets.

 – Om trenden med minskad elanvändning och ökad biobränsleanvändning håller i sig kommer biobränsle att stå för lika stor del av energianvändningen som el inom ett par år, säger Linn Stengård.

 AV: Anders Edholm/TT